Inlägg taggade med ‘skoldialog’

Sanningen om skolutredningen i Söderhamns kommun

lördag, januari 17th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Turerna om skolutredningen i Söderhamn har varit många. Därför tycker jag att det är viktigt att klargöra några saker om utredningen, skriver Linus E. Ohlson.

Den 26/9-11 beslutade Kommunfullmäktige att dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden skulle utreda och komma med en bedömning av skollokalsbehovet på längre sikt till Kommunstyrelsen.

Den dåvarande nämnden hade fyra medborgardialoger under vintern 2012/2013 där nämnden vill få in synpunkter och hur medborgarna såg på framtidens skolorganisation. Nämndens ledamöter skulle inte representera någon kommundel utan vi, hela nämnden, representerade hela kommunen och vi skulle se till skolan i hela kommunen. Detta var något några ledamöter och ersättare hade lite svårt att följa.

Den 23/5-13 beslöt nämnden om att sätta igång skolutredningen och att det skulle vara en oberoende utredning och inte från den egna förvaltningen. Detta var ett krav från oss samtliga ledamöter i dåvarande Alliansen Söderhamn, jag, Jonas Lindberg (M), Ingrid Backelin (FP), Jan-Eric Berger (C) och Ola Andersson (C). Uppdraget gick till PwC.

Under hela arbetet, från första mötet om detta fram till 22/1-14, var nämndens samtliga ledamöter, från höger till vänster, helt eniga om upplägget och hur vi skulle gå tillväga.
När PwC:s utredning kom i oktober 2013 blev nämnden tagen på sängen. Vi hade inte förväntat oss att förslagen skulle vara så radikala och kraftiga. Det var en kalldusch. När nämnden hade sina strategidagar någon vecka efter presentationen började vi gräva ner oss i utredningen och granskade den ordentligt.

Under en av strategidagarna så satt jag, Jonas Lindberg (M), Alexandra Gard (S) och Erik Sköld (S) tillsammans och pratade igenom skolutredningen och gav vår syn på den. Det var bra diskussioner och jag tror att vår unga ålder och att vi inte för så många år sen gick i skolan i Söderhamn, om man jämför med övriga ledamöter i nämnden, gav oss en fräschare syn på det hela.

Under dessa två dagar så kom nämnden inte fram till något förslag utan vi ville ha informationsmöten med medborgarna där vi presenterade skolutredningen i sin helhet innan nämndens skulle komma med eget(na) förslag.

Under hela arbetets gång har ingen ledamot eller ersättare haft någon annan åsikt eller fört fram något annat under nämndens diskussioner. Men plötsligt började det dyka upp insändare från ledamöter i nämnden där man gick ut och sa något helt annat. Detta fortsatta även på informationsträffarna vi hade för att presentera skolutredningen från PwC. Där var det även ersättare som klart och tydligt tog ställning för sin kommundel.

Under arbetets gång har det knappt varit några ersättare med i arbetet mer än MPs ersättare för att nämndens samtliga partier ska vara med under arbetets gång. Jag har kraftigt markerat på ett av nämndens sammanträde att ersättare som inte har dykt upp sen nämnden började plötsligt hoppade in när PwCs utredning presenterades och uttalat sig. Då kan man börja fundera på vilka grunder man plötsligt deltog i detta stora arbete som har pågått sen 2012. Skamligt.

Efter att PwC:s utredning presenterades började ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen uttala sig och föregå nämndens arbete. Detta skulle påverka utgången av nämndens arbete.

Den 22/1-14 skulle nämnden ha sitt möte där vi skulle börja gå igenom allt material som har kommit in, andra kommuners utredningar, siffror skulle uppdateras i kalkylerna och man skulle sätta sig ner och börja försöka föra samtal mellan partierna. Nämnden delade upp sig i två grupper, majoriteten S V MP och Alliansen Söderhamn M C FP KD.

Under Alliansens möte klargjorde jag klart och tydligt att jag inte har för avsikt att delta i de interna diskussionerna. Jag satt tyst och deltog inte i det beslut som gruppen fattade och klargjorde detta för samtliga närvarande.

När vi åter samlades och skulle börja prata om skolorna så säger Jan-Eric Berger (C) att Alliansen vill ha fler utredningar. När majoriteten frågar vad som ska utredas upprepar han samma sak bara. Majoriteten frågar igen men samma svar upprepas. Det bryter ut hetsiga diskussioner mellan ledamöter från S, C och Jonas Lindberg (M). Ordförande Bo Wikström (S) beslutar att nämnden inte kommer någon vart och att frågan får läggas på is.

Nu på onsdag den 21/1-15 ska den nya barn- och utbildningsnämnden ha sitt första möte och tittar man på ledamöterna som är valda är det bara 5 som har varit med sen förra mandatperioden och i detta arbete. Den nya nämnden kommer vara tvungen att börja om att igen och det kommer kosta skattepengar.

Beslutar man inte om några förändringar under detta år så kan effekterna man vill ha utebli.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

”Obekväma beslut måste tas”

fredag, december 19th, 2014

Söderhamns-Kuriren | En alarmerande situation i limbo. Så beskriver Linus E Ohlson (M) den rådande skolpolitiken i Söderhamn.
– Den nya nämnden måste våga ta obekväma beslut om skolornas framtid, annars riskeras kvaliteten, säger han.

Förra året levererade en extern rapport om skolornas framtid en bister syn med ett budskap: Skär ner verksamheterna eller få stora kvalitetsproblem. Men hittills har politikerna inte fattat något beslut om vilka skolor som ska bort.

Nu uppmanar Linus E Ohlson, som vid årsskiftet lämnar sina förtroendeuppdrag, politikerna som bestämmer den kommande mandatperioden att fatta beslut om vilka skolor som ska vara kvar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S), som har kvar sin post fram till nyår då den nya barn- och utbildningsnämnden tillträder, håller med Linus E Ohlson.

– Ja, under nästa år måste de första besluten kring skolorna tas. Det blir kanske inte allt på en gång, men de måste börja, säger han.

I den skolutredning som presenterades förra året skriver utredarna att kommunens högstadieelever bör slås ihop i en eller två skolor. Vidare fastslår de att nuvarande organisation för grundskolan inte kommer att vara hållbar i längden – någon eller några skolor måste läggas ned.

Om politikerna inte fattar beslut för att krympa kostnaderna riskerar de enligt utredarna att tappa kvalitet på undervisningen samtidigt som det blir svårt att säkerställa en god resultatutveckling.

Se TV-intervju på länken nedan.

Henrik Nyblad
0278-275 72
henrik.nyblad@ljusnan.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Mitt sista julbrev till all skolpersonal

måndag, december 15th, 2014

Ett sista God Jul & Gott Nytt År!

Fyra år har nu gått…

Sen jag blev vald till ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden. Dessa fyra år har varit tuffa, spännande och intressanta. Men allt roligt har sitt slut.

Fyra fantastiskt roliga år blev det. Jag satt skolan på agendan i politiken. Jag vågar nog säga att jag är den politiker som har fokuserat mest på skolan de senaste fyra åren. Jag lämnar nu politiken i Söderhamn och går vidare till nya uppdrag. Jag kommer fortsätta att tro på Nya Moderaternas politik och vara med och utveckla mitt partis politik för att möta samhällets utmaningar.

Jag har i mina tidigare julhälsningar skrivit kort om ärenden jag har lyft under året som har gått men denna gång tänkte jag lyfta några som tycker har varit extra viktiga under alla fyra åren.

Datortätheten och kostnaden för IT:n i skolan har jag kämpat hårt för sedan dag ett. Vi har en lång väg kvar innan kommunens skolor får 1:1, alltså 1 dator per lärare/elev. Jag anser fortfarande att politikerna måste våga prioritera IT i skolan.

”Att låta våra barn använda samma verktyg i undervisningen som tidigare generationer är att förbereda dem för en värld som redan är historia.”

Jag fick igenom mitt IT-bokslut där nämnden och förvaltningen kan följa våra IT-kostnader och vi har fått ner kostnaderna samtidigt som förvaltningen har hittat datorer som vi inte visste fanns tack vare IT-bokslutet.

Skolk-SMS:en är en fråga som jag har drivit sedan 2012 som majoriteten i nämnden avslog. Men sen plötsligt får jag reda på att förvaltningen har valt att lyfta frågan själva. Jag har nu yrkat att kommunens samtliga skolor ska införa Skolk-SMS och det ska nämnden fatta beslut om nu på onsdag den 17/12. Blir spännande och se om det blir verklighet. Skolk-SMS är ett effektivt sätt att få ner skolket och involvera föräldrarna som har ansvaret att eleven kommer till skolan.

Återinföra pedagogiska måltider för vår personal skulle skapa en bättre matro för eleverna och i sin tur göra våra elever mindre stressad och skapa en bättre skoldag. Jag har ätit i skolmatsalar och det kan vara livat. Därför lyfte jag denna fråga men majoriteten avslog mitt förslag. Tydligen är man rädd att rektorerna kan förbättra sin personalpolitik, skapa bättre elevhälsa och att det skulle råda orättvisa i kommunen. Kan en rektor göra den bedömningen att t.ex. låta lärarna i åk 1-3 få äta med eleverna och hålla sin budget så anser jag att vi politiker inte ska sätta stopp för det.

Utredningen av nya skolorganisationen strandade den 22 januari i år. Nämndens ledamöter (alla!), från höger till vänster, har varit eniga om upplägget och den 22/1 skulle vi sätta oss ner med allt material som vi har fått in från förvaltningen, synpunkter från medborgarna och utredarna.

Tyvärr så föll allt och nu kommer den nya nämnden som består av några gamla och några nya behöva skynda sig att fatta ett beslut för att förändringarna ska hinna ske innan det är försent.

Ikväll måndag den 15/12 kommer Kommunfullmäktige välja de nya nämnderna och min snabba reflektion över Barn- och Utbildningsnämnden är att vi kommer få politiker som inte kommer öppna munnen men även insynen kommer minska. Det kommer inte finnas någon politiker längre som kommer att lägga ut material, twittra eller kommentera ärende. En skrämmande utveckling.

 

Nu när jag lämnar politiken i Söderhamn den 31 december så kommer min kommunmail, linus.olsson@soderhamn.se, att upphöra. Under mitt namn längst ner i detta mail finns de kontaktuppgifter som ni kan nå mig efter den 31 december.

Jag är född och uppvuxen i Söderhamn och jag vet att Söderhamn kan bättre. Därför kommer min kamp fortsätta för att skapa Sveriges bästa skolkommun och där fyller ni en viktig roll. Vi ska ha Sveriges bästa skola där vi förbereder eleverna för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Varje elev ska kunna nå sina egna mål och sin fulla potential. Där gör Ni ett bra jobb!

Min kampanj Verklighetens skola fortsätter att vara lyckad och jag får mail från lärare, engagerade elever och även föräldrar. Fortsätt med detta och berätta vad Ni tycker om skolan i Söderhamn.

Klicka på skola.nyasoderhamn.se och berätta vad Du tycker! Givetvis kan ni vara anonyma när ni fyller i.

Nu är vi inne i sista skolveckan på detta skolår och jag hoppas ni hinner få välförtjänt vila under jul och nyår.

Jag vill önska all personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen en riktig
 

God Jul & Gott Nytt År!
Tack för dessa fyra spännande och intressanta år!

Linus E. Ohlson (M)
Avgående ledamot i
Barn- och Utbildningsnämnden

Inga beslut om skolnedläggning är fattade

onsdag, oktober 23rd, 2013

Sedan skolutredningen om Söderhamns skolor presenterades måndagen den 14/10 har jag fått e-post från föräldrar och personal inom skolan. Barn- och Utbildningsnämnden beställde denna utredning som ett underlag från PwC.

Nu har PwC presenterat skolutredningen och i den presenterar man 3 olika förslag till hur vi kan göra om vår skolorganisation. Du kan läsa skolutredningen på www.soderhamn.se.

Imorgon torsdag den 24/10 kommer Barn- och Utbildningsnämnden för första gången få skolutredningen redovisad för sig. Där kommer vi få chansen att ställa frågor direkt till utredarna.

Barn- och Utbildningsnämnden har INTE fattat något beslut ännu om någon skolnedläggning.

Jag och mina kollegor i Alliansen Söderhamn som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden kommer diskutera skolutredningen och komma fram till hur vi ska bemöta den och ge vår syn på den.

Givietvis är alla varmt välkommen att kontakta mig och ge sin syn på skolutredningen.

Kontakta mig via e-post, linus.e.ohlson (at) moderat.se, www.twitter.com/LinusEOhlson, www.facebook.com/LinusEOhlsonM eller ringa mig på 072-323 29 89.

Mitt fokus är, och kommer alltid att vara, eleverna i Söderhamns skolgång. Våra elever ska få den bästa utbildningen så de kan möta dagens och morgondagens arbetsmarknad och nå sin fulla potential.

Det skall aldrig vara långt till mig.

3 segrar och medborgardialog

söndag, september 30th, 2012

I onsdag så var det dags för Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde. Vi fick rapport om läget på Bergviksskolan och jag tänker inte kommenterara vidare på den punkten då det är sekretess.

Jag hänvisar till mitt uttalande på Twitter:
Nämnden o skolledningen tar sista tidens händelser på Bergviksskolan på största allvar. Vi följer skollagen och står bakom rektorn.

På dagordningen så fanns det 3 saker som har koppling till mig

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Alla 3 ärenden bifölls, eller ja, ärende 8 godkänndes och lades till handlingarna men IT-bokslutet är ett resultat av min motion.

Mitt förslag om gemensam mall för skolbudgetar bifölls och nu blir det lättare att kunna jämföra skolorna i Söderhamn t.ex. hur mycket man lägger på kompetensutbildning, läromedel mm.

IT-bokslutet har jag lämnat in som motion som bifölls och nu fick vi första delårsrapporten. Tack vare IT-bokslutet har vi fått en bra översikt på BUN-förvaltningens IT-kostnader och hur många datorer vi har ute i verksamheten. IT-chefen tyckte att det var bra med IT-bokslut. Vi hade tydligen fler datorer än vad vi trodde. Jag följer detta med stort intresse!

Ärende 9 handlade om min motion om att se över våra energikostnader. Det började med att jag gick förbi skolor och Förvaltningshuset och såg alla datorer som stod på, på lov och helger. Detta drar mycket energi och blir en dyr kostnad för förvaltningen.

Mitt förslag var att vi ska installera program som automatiskt stänger av datorn vid ett visst klockslag och behöver man använda den så startar man upp den manuellt. Detta för att inte alla datorer ska stå på, även i rum som man inte använder.

Skulle man fixa detta så skulle man spara in 43 000kr på bara 50 datorer. Nu upptäckte ju IT-chefen att vi hade fler datorer så kan bli mer.

Motionen bifölls och nämnden föreslår att Kommunstyrelsen sa föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen.

3 små segrar för mig i nämnden!

 

På kvällen var det dags för första medborgardialogen om Framtidens skolorganisation ute i Vågbro. Det kom ungefär 20-25 personer, någon lärare men mest föräldrar.

Detta är första gången som nämnden har dessa (under min tid) så ska bli intressant att få höra vad medborgarna har att säga om skolan.

Viktiga frågor som kom upp var storleken på klasserna, obehöriga lärare och skolmiljön. Frågan kom också om nämnden har ställt några skolor mot varandra t.ex. Vågbro mot Stenberga. BUN-nämnden har inte ställt olika skolor mot varandra. Vi har en öppen diskussion och har skoldialoger för att få input.

Vi kommer vara tvungen att fatta ett svårt beslut om vilken skola som ska läggas ner men det är inget som är bestämt ännu.

När man lyssnade på föräldrarna ute i Vågbro så kunde de tänka sig att låta eleverna i åk 7-9 åka in till stan men de ville gärna behålla de yngre eleverna upp till åk 6 kvar ute på ”småskolorna”.

En bra kväll med bra diskussioner, även om föräldrarna nog ville ha mer svar än bara att sitta och prata på om hur de vill att skolan ska se ut.

Det är 3 medborgardialoger kvar och efter det börjar det svåra arbetet med att gå igenom alla skolor.