Inlägg taggade med ‘service’

Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

fredag, december 30th, 2016

Medborgarförslag

Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

Den 24 februari 2012 lämnade jag som folkvald politiker in en motion till kommunfullmäktige där jag föreslog att Söderhamns kommunfullmäktige skulle besluta att nämndernas dagordningar och handlingar skulle publiceras på kommunens hemsida.

Detta var för att Söderhamns medborgare skulle få chansen att följa nämndernas arbete lättare och göra det lättare för medborgarna att granska vad kommunens politiker fattade för beslut.

Tyvärr biföll man inte min motion med hänvisning att det är upp till varje nämnd att besluta om publicering.

Barn- & utbildningsnämnden publicerade sina handlingar fram tills att man gick över till digitala handlingar för sina politiker. Plötsligt fick jag som medborgare begära att få ut handlingarna och ibland fick man ut handlingarna först efter sammanträdet. Detta gäller även kommunstyrelsen.

Är det så det ska vara? Ska medborgarna få möjligheten att påverka sina politiker först efter att besluten är fattade?

Inte ens kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ gör sina handlingar tillgängliga på ett öppet och enkelt sätt för medborgarna i Söderhamn.

Därför är det viktigt att medborgarna inför ett sammanträde kan ta del av dagordningen och handlingarna.
Jag förslår att kommunfullmäktige beslutar

  • Att alla nämnder ska publicera sina dagordningar samt samtliga handlingar i samband med att kallelserna går ut till politikerna på kommunens hemsida
  • Att de nämnder som berörs av sekretess ska i den mån de kan, publicera sina nämndshandlingar t.ex. budget, bokslut mm.

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

Skolk-sms är upp till skolorna

tisdag, januari 27th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Norrtullskolan har varit först ut med att testa skolk-sms. Försöket har slagit väl ut, men barn- och utbildningsnämnden vill inte fatta ett beslut som omfattar alla skolor. Det är upp till verksamheterna själva.

Det var Linus E Ohlson (M) dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden som väckte frågan om att införa skolk-sms. Det innebär att föräldrarna snabbt får reda på om deras barn har ogiltig frånvaro i skolan.

Enligt Skollagen ska skolan höra av sig samma dag om elever inte dyker upp utan anledning. Finessen med sms är att det sker direkt frånvaron noteras.

På Norrtullskolan var de först ut med att testa systemet och enligt rektorn Esbjörn Lindgren har försöket slagit väl ut.

– Vi kan konstatera att sena ankomster har minskat betydligt, men att längre frånvaro, typ hela dagar, inte har minskat och det var väl inte något vi hade räknat med heller. Vår gemensamma uppfattning är att vi vill fortsätta med skolk-sms, skriver han i ett utlåtande till barn- och utbildningsnämnden.
Linus E Ohlson har lagt ett förslag om att systemet ska införas på samtliga skolor, men när ärendet behandlades av nämnden under onsdagen sade de nej till detta.

Alexandra Gard (S) är ordförande för nämnden:

– Vi anser att det är upp till varje verksamhet att besluta om de vill ha det här eller inte. Men på sikt kommer det att bli så att alla skolor skickar sms. De är ändå skyldiga att ringa och prata med föräldrarna, säger hon.

Själv säger Linus E Ohlson att han är besviken.

– Varför inte införa systemet fullt ut på en gång? Det här handlar ju om att upptäcka problem i tid. För en del elever kanske det handlar om skoltrötthet, medan andra kan vara på väg in i en nedgående spiral. Självklart ska man ha personlig kontakt med föräldrarna, men det här handlar om ett knapptryck som kan förändra barns liv.
 
Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Mitt sista julbrev till all skolpersonal

måndag, december 15th, 2014

Ett sista God Jul & Gott Nytt År!

Fyra år har nu gått…

Sen jag blev vald till ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden. Dessa fyra år har varit tuffa, spännande och intressanta. Men allt roligt har sitt slut.

Fyra fantastiskt roliga år blev det. Jag satt skolan på agendan i politiken. Jag vågar nog säga att jag är den politiker som har fokuserat mest på skolan de senaste fyra åren. Jag lämnar nu politiken i Söderhamn och går vidare till nya uppdrag. Jag kommer fortsätta att tro på Nya Moderaternas politik och vara med och utveckla mitt partis politik för att möta samhällets utmaningar.

Jag har i mina tidigare julhälsningar skrivit kort om ärenden jag har lyft under året som har gått men denna gång tänkte jag lyfta några som tycker har varit extra viktiga under alla fyra åren.

Datortätheten och kostnaden för IT:n i skolan har jag kämpat hårt för sedan dag ett. Vi har en lång väg kvar innan kommunens skolor får 1:1, alltså 1 dator per lärare/elev. Jag anser fortfarande att politikerna måste våga prioritera IT i skolan.

”Att låta våra barn använda samma verktyg i undervisningen som tidigare generationer är att förbereda dem för en värld som redan är historia.”

Jag fick igenom mitt IT-bokslut där nämnden och förvaltningen kan följa våra IT-kostnader och vi har fått ner kostnaderna samtidigt som förvaltningen har hittat datorer som vi inte visste fanns tack vare IT-bokslutet.

Skolk-SMS:en är en fråga som jag har drivit sedan 2012 som majoriteten i nämnden avslog. Men sen plötsligt får jag reda på att förvaltningen har valt att lyfta frågan själva. Jag har nu yrkat att kommunens samtliga skolor ska införa Skolk-SMS och det ska nämnden fatta beslut om nu på onsdag den 17/12. Blir spännande och se om det blir verklighet. Skolk-SMS är ett effektivt sätt att få ner skolket och involvera föräldrarna som har ansvaret att eleven kommer till skolan.

Återinföra pedagogiska måltider för vår personal skulle skapa en bättre matro för eleverna och i sin tur göra våra elever mindre stressad och skapa en bättre skoldag. Jag har ätit i skolmatsalar och det kan vara livat. Därför lyfte jag denna fråga men majoriteten avslog mitt förslag. Tydligen är man rädd att rektorerna kan förbättra sin personalpolitik, skapa bättre elevhälsa och att det skulle råda orättvisa i kommunen. Kan en rektor göra den bedömningen att t.ex. låta lärarna i åk 1-3 få äta med eleverna och hålla sin budget så anser jag att vi politiker inte ska sätta stopp för det.

Utredningen av nya skolorganisationen strandade den 22 januari i år. Nämndens ledamöter (alla!), från höger till vänster, har varit eniga om upplägget och den 22/1 skulle vi sätta oss ner med allt material som vi har fått in från förvaltningen, synpunkter från medborgarna och utredarna.

Tyvärr så föll allt och nu kommer den nya nämnden som består av några gamla och några nya behöva skynda sig att fatta ett beslut för att förändringarna ska hinna ske innan det är försent.

Ikväll måndag den 15/12 kommer Kommunfullmäktige välja de nya nämnderna och min snabba reflektion över Barn- och Utbildningsnämnden är att vi kommer få politiker som inte kommer öppna munnen men även insynen kommer minska. Det kommer inte finnas någon politiker längre som kommer att lägga ut material, twittra eller kommentera ärende. En skrämmande utveckling.

 

Nu när jag lämnar politiken i Söderhamn den 31 december så kommer min kommunmail, linus.olsson@soderhamn.se, att upphöra. Under mitt namn längst ner i detta mail finns de kontaktuppgifter som ni kan nå mig efter den 31 december.

Jag är född och uppvuxen i Söderhamn och jag vet att Söderhamn kan bättre. Därför kommer min kamp fortsätta för att skapa Sveriges bästa skolkommun och där fyller ni en viktig roll. Vi ska ha Sveriges bästa skola där vi förbereder eleverna för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Varje elev ska kunna nå sina egna mål och sin fulla potential. Där gör Ni ett bra jobb!

Min kampanj Verklighetens skola fortsätter att vara lyckad och jag får mail från lärare, engagerade elever och även föräldrar. Fortsätt med detta och berätta vad Ni tycker om skolan i Söderhamn.

Klicka på skola.nyasoderhamn.se och berätta vad Du tycker! Givetvis kan ni vara anonyma när ni fyller i.

Nu är vi inne i sista skolveckan på detta skolår och jag hoppas ni hinner få välförtjänt vila under jul och nyår.

Jag vill önska all personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen en riktig
 

God Jul & Gott Nytt År!
Tack för dessa fyra spännande och intressanta år!

Linus E. Ohlson (M)
Avgående ledamot i
Barn- och Utbildningsnämnden

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

onsdag, augusti 20th, 2014

Varje nämnd i Söderhamns kommun har ett diarium där inkomna skrivelser, handlingar mm. registreras och blir en offentlig handling. Dessa handlingar kan medborgarna sedan begära ut i efterhand eller inför ett nämndsmöte.

Som politiker har vi tillgång till diarie.soderhamn.se där vi kan logga in hemifrån, på språng eller under ett möte och söka i kommunens diarium för att få fram handlingar eller kolla ärendets gång. Vi politiker kan inte läsa sekretessärenden som finns i kommunens diarium.

På kommunens hemsida www.soderhamn.se finns Kommunstyrelsens webbdiarium där medborgarna kan söka och få fram rubriker på ärenden. Sedan måste medborgaren gå till Rådhuset och få hjälp av en tjänsteman att få ut handlingarna som hör till ärendet. Flera gånger har jag fått höra att vi tar tjänstemännens tid i anspråk när vi efterfrågar handlingar från kommunens diarium.

Det kanske är dags att öppna upp kommunen och ge medborgarna möjligheten att kunna ta del av kommunens information på medborgarnas egna villkor?

Ett bra exempel på tillgängliggörandet av information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt tillgängliggöra kommunens samtliga diarium via kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna själva kan söka efter information om beslut som fattas, inkomna skrivelser mm.
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att utan att vänta på kommunens kommande medborgarservice/medborgarkontor ska komma på plats, placerar en dator samt en skrivare i Förvaltningshuset så medborgarna kan komma åt kommunens diarium och skriva ut handlingar

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

Motion om tillgängliggör arvodena för kommunala förtroendeuppdrag

onsdag, augusti 20th, 2014

Som förtroendevald får vi arvoden när vi deltar i nämndsmöten, gör skolbesök eller om man är heltidspolitiker. Detta vet våra medborgare. Men vad medborgarna inte vet om är på vilka nivåer arvodena för deras politiker ligger på. Då och då kan man få läsa i lokaltidningen om Kommunalrådets arvode men fritidspolitikernas arvode nämns det inget om.

Som kommunal förtroendevald har man inte bara uppdrag i sin hemkommun. Man kan också ha uppdrag där flera kommuner samarbetar t.ex. kommunalförbunden Inköp Gävleborg och Södra Hälsingland, Regionförbundet Gävleborg m.fl.

Jag tycker det är dags för medborgarna i Söderhamn att kunna få ta del av vad vi förtrodenavalda politiker får i arvode när vi deltar i nämndsmöten och påverkar medborgarna i vardagen.

Ett bra exempel på att tillgängliggöra denna information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Tittar man på länken www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/namnder-och-Bolagsstyrelser-/Arvoden-for-kommunala-fortroendeuppdrag-/ så kan man enkelt hitta vad deras politiker får i arvode när de deltar i nämndsmöten mm. Där finns också arvodesreglerna med så medborgarna kan läsa vad som gäller.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör arvodena för kommunala förtroendeuppdrag