Inlägg taggade med ‘miljö’

Ombyggnationen klar

torsdag, maj 22nd, 2014

Söderhamns-Kuriren | Ritningen är färdig på hur utbyggnaden av Enriset ska se ut. Nu fattas bara ett beslut.
Under onsdagen fick omvårdnadsnämnden se den tänkta placeringen, men även titta på hur gruppboendena för människor med stora omvårdnadsbehov blev i servicehuset.

Under onsdagen fick politikerna i omvårdnadsnämnden se hur beslutet blev i verkligheten.

– Men är lägenheterna fortfarande så här stora, skulle de inte göras om till mindre? undrade Linus E Ohlson (M), som annars var mycket nöjd med det han såg.

Däremot var han inte lika förtjust i att det stora, karaktäristiska fönstret som har sammanfogat de båda huskropparna bytts ut mot trä. Det beslutet visste vare sig han eller någon annan att de varit med och fattat.

– Det här hade vi aldrig sagt ja till, fönstret gjorde ju lokalerna ljusa och inbjudande, konstaterade Bengt Svedberg (S).

Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Inför Barn- och Utbildningsnämnden 26/9

onsdag, september 19th, 2012

Nu på onsdag den 26/9 är det dags för Barn- och Utbildningsnämnden igen. Du kan läsa ladda ner föredragningslistan och handlingarna här.

Det är fyra punkter som har koppling till mig:

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Och sen införandet av rättningsproffs under punkten Övriga frågor.

Ärende 7
Handlar om en fråga jag ställe för ett tag sen om skolornas budgetar. Jag försöker få fram om en jämförelse mellan skolorna i Söderhamn för att se hur mycket man satsar på kompetensutveckling och IT-läromedel men det gick inte att få fram då varje skola redovisar budgeterna lite olika på skolorna. Så nu är förslaget att man ska införa en mall för skolbudgeterna i kommunen så man i framtiden kan ta fram o göra jämförelser.

Ärende 8
Handlar om min motion om IT-bokslut för att hålla koll på våra IT-kostnader i Barn- och Utbildningsnämnden. Nu får vi den första delbokslutet och jag har lite frågetecken. Bl.a. om att vi har IT-avtal men vi har ändå gamla (över 4år) datorer kvar i grundskolan. Det är viktigt att vi byter ut datorerna via vårt avtal och ger elevernas tidsmässiga verktyg så de kan få den bästa starten i livet och förbereda eleverna inför morgondagens arbetsmarknad.

Ärende 9
Är om min motion som gäller energieffektivisering inom Barn- och Utbildningsförvaltningen till att börja med. Läs motionen här. Den handlar om hur vi ska minska förvaltningens elförbrukning genom att datorerna inom förvaltningen ska automatiskt stängas av vid slutet av dagen.

Tycker det är roligt att förslaget är att bifalla motionen min. Vi har så roliga meningar när vi ska bifalla motioner och ibland är de ännu längre:

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.”

 

Det är totalt 17 punkter som ska upp på onsdagens sammanträde bl.a. incidenten på Bergviksskolan och delårsrapporten.

Mötet är öppet för allmänheten. Vi börjar kl 09:00 i Rådhuset, Kommunfullmäktigesalen.

Varmt välkommen!

Utveckla X-trafik och Gävleborg

måndag, juli 30th, 2012

Idag skriver jag i Söderhamns-Kuriren (och övriga Hälsingetidningarna?) om hur viktigt det är att utveckla X-trafik och Gävleborg. Vi måste göra Gävleborg till en attraktiv region att bo och jobba i.

Utveckla X-trafik och Gävleborg

Sedan 2005 har jag åkt tåg, både X-trafiks X-tåg och SJ:s SJ 2 000 (X2 000) och SJ 3 000. Det är stora skillnader. SJ trafikerar hela Sverige medan X-tåget går mellan Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall.

Resan Gävle-Ljusdal tar 1 timme och 40 minuter och Gävle-Sundsvall tar 2 timmar 16 minuter. Det är många som pendlar, arbetare och studerande. Då är det viktigt att det finns bra kollektivtrafik i Gävleborg.

Många som pendlar blir någon gång hungriga under resans gång, och då finns tyvärr ingen bistro ombord på X-tåget. Många som studerar och arbetar väljer gärna att göra det även under resans gång, men tyvärr finns inget Internet ombord eller eluttag vid alla sätena på X-tåget. Många väljer att betala extra för att åka med SJ så man kan få tillgång till Internet och bistro ombord.

X-trafik har företagskort för att uppmuntra företag i Gävleborg at åka mer kollektivtrafik, de får 20 procent rabatt. Varför inte gå längre och erbjuda företagen med företagskort en kopp kaffe ombord? Kanske en macka till? X-trafik måste satsa på merservice.

Varför har inte X-trafik satt in en bistrohörna som man har på Tåg i Bergslagen och MittNabo i norr? Man behöver inte investera i någon dyr ombyggnation av serveringskupé, istället kan man göra som i Sydsverige och investera i en ambulerande serveringsvagn som går runt, istället för att resenärerna behöver gå till serveringsdelen i tåget. Det finns utrymme vid handikapphissen som man kan ställa serveringsvagnen där tågvärdarna/värdinnorna satt förr.

Är man inte villig att göra en sådan stor satsningen så kan man låta en tredjepart få testa om det finns en efterfrågan genom att ha en serveringsvagn som man går runt på tåget.

Ett krafttag genom att skaffa Internet ombord på X-tågen och en serveringsvagn skulle innebära att man kan konkurrera på riktigt mot SJ men också öka attraktionskraften att bo och jobba i Gävleborg.

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot Söderhamn

Digital demokrati i Landstinget Gävleborg

måndag, juli 23rd, 2012

Onsdagen den 18 juli lämnade jag in mitt första medborgarförslag till
Landstingsfullmäktige i Gävleborg. Nedan kan du läsa den eller ladda ner PDF-filen.

Digital demokrati i Landstinget Gävleborg

Idag så måste man skicka in eller lämna in sitt medborgarförslag fysiskt. Vi lever på 2000-talet, den digitala tidsåldern, men ändå så insisterar Landstinget Gävleborg på att man ska skicka in medborgarförslag genom ett fysiskt papper. Varför är det så? Idag kommunicerar nästan alla digitalt och färre och färre har en skrivare att skriva ut på. Dessutom så ska man skicka in medborgarförslaget till Gävle sjukhus.

Varför inte skicka det till Landstingshuset där den politiska ledningen sitter tillsammans med tjänstemännen?

Att man ska skicka in medborgarförslagen fysiskt är att skapa onödig administration och då landstinget ska bli grönare så borde det ligga i
landstingets intresse att minska pappersmängden som tär på miljön.

Sedan starten för medborgarförslag har man totalt fått in 18 förslag från 15 personer.

Landstinget ansvarar för bl.a.. länets kulturliv och kollektivtrafiken. Kanske dags att marknadsföra mer om medborgarnas möjlighet att påverka.

Jag förslår att Landstingsfullmäktige beslutar

  • Att göra det möjligt att skicka in medborgarförslag digitalt
  • Samt att man ser över marknadsföringen när det gäller medborgarförslag så fler känner till möjligheten och återkommer med en plan om det till Landstingsfullmäktige

Linus E. Ohlson

Motion om energieffektivisering

onsdag, mars 21st, 2012

När jag går förbi skolor, förskolor eller för den delen Förvaltningshuset på kvällar så ser man ofta genom fönstret att datorerna och bildskärmarna står fortfarande på.

Söderhamn vill ju vara en miljömedveten och grön kommun och vi ska spara energi vilket också minskar energikostnaderna för kommunen.

En enkel lösning på detta problem är att införa automatisk/tidsbestämd avstängning av datorerna och bildskärmarna vid slutet på arbetsdagen. Man påminner personalen att man spar allt arbete man håller på med innan man går hem och finns det någon dator och bildskärm igång vid t.ex. kl. 18 så stängs den automatiskt av.

Detta kan spara mycket pengar åt kommunen, speciellt under de längre loven.

Detta kan också skapa ett tankemönster hos personalen där man bara startar upp dem datorer man använder istället för att man ska t.ex. ha dator igång i alla rum som man kanske inte ens använder.

Jag förslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att Införa nödvändiga åtgärder för att få automatisk/tidsbestämd avstängning av datorer inom Barn- och Utbildningsförvaltningen och dess verksamheter fram till årsskiftet 2012/2013
  • Att Om man ser minskning av energiförbrukningen fram till årsskiftet 2012/2013 ska man införa samma åtgärder i dem övriga förvaltningarna och dess verksamheter

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om energieffektivisering