Inlägg taggade med ‘Landstinget Gävleborg’

Sociala medier är politikens framtid

lördag, september 28th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Söderhamnspolitikern Linus E Ohlson (M) svarar på Björn Brinks (C) utspel om att sociala medier äventyrar demokratin. – Tvärtom måste vi politiker använda de nya medierna för att minska klyftan mellan oss och medborgarna, säger han.

Linus E Ohlson, 23 år och ledamot i Söderhamns kommunfullmäktige, reagerar på uttalandet i tidningen om att Facebook och Twitter hotar demokratin. Han vill nu få i gång en länsövergripande debatt om de sociala mediernas roll i den kommunala och regionala demokratin.

Björn Brink, 67 år och ordförande för landstingsfullmäktige, menar att stora delar av debatten numera förs i slutna rum på internet i stället för i fullmäktigesalen där alla har möjlighet att ta del av den. Linus E Ohlson tycker däremot att de sociala medierna erbjuder en möjlighet för demokratin att utvecklas. Problemet är att politikerna i dag bara vänder sig till sina egna Twitterföljare eller Facebookvänner, men Linus E Ohlson ber oss vända blicken norrut.

Sundsvalls kommun använder sig av Twitter för att göra fler delaktiga i debatten under fullmäktigemötena. Genom ett gemensamt Twitterflöde som alla kan följa och göra inlägg i, för politikerna även diskussionen med medborgarna under mötenas gång.

– Det ger medborgarna en möjlighet att direkt ställa frågor till politikerna och själva ge sig in i debatten, säger Linus E Ohlson.

Partierna har svårt att engagera ungdomar och här ser han en potential i de sociala medierna.

– Problemet är att många upplever att politik bara är något för gamla gubbar i kostym som träffas i slutna rum. I dag är det inte många ungdomar som vill gå med i föreningar eller partier på det viset, i stället kan de direkt ta kontakt med de politiker som för den politik de gillar.

I Söderhamn har Linus E Ohlson inte fått gehör för att införa Sundsvallsmodellen. Politikerna håller enligt honom distansen till väljarna.

– I Söderhamns kommun har vi ett demokratiproblem. Här vill man inte ens lägga ut bilder på oss politiker på kommunens hemsida så att väljarna kan känna igen oss. Attityden här är att man som politiker bara behöver synas var fjärde år när det är dags för val, säger han.

Erik Jersenius
0270-740 28
erik.jersenius@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se och i dagens Söderhamns-Kuriren. Publicerades i Hudiksvalls Tidning och Ljusnan 27/9

Jag vill bli Din ledamot!

söndag, augusti 25th, 2013

Hej! Mitt namn är Linus E. Ohlson och jag kandiderar till Landstingsfullmäktige i Gävleborg och till Sveriges riksdag!

Det behövs nya krafttag i politiken i Gävleborg. Vi måste sätta medborgarna och patienterna i främsta rummet. Det ska vara en självklarhet att länets invånare ska ha den bästa tänkbara vården. Gävleborgs invånare ska inte känna att man bor i fel län när man blir sjuk och behöver vård.

Att få dubbelspår mellan Sundsvall och Stockholm är ett viktigt steg att lyfta Gävleborg. Dubbelspår på sträckan skulle få positiv effekt på arbetsmarknaden i Gävleborg. Vi måste skapa en modern och initiativtagande region som ska ligga i framkant i att värna om sina invånare.

I riksdagen vill jag arbeta med att lyfta fram ungdomarna i Gävleborg och nästa generations företagare. Ungdomarna i Gävleborg sitter på många företagsamma idéer. Vi måste ta vara på alla företagssamma idéer som finns. Vi har inte råd att missa dem. I riksdagen vill jag även jobba för att skapa Sveriges bästa skola där man satsar på att använda dagens moderna verktyg för att eleverna ska nå sin fulla potential. Jag vill skapa en modern skolan där man tar tillvara på lärarnas och elevernas idéer om hur man kan utveckla skolan.

Den 14 september 2014 är valdagen.

Den 15 september 2014 ser jag fram emot att vara Din ledamot!

Linus E. Ohlson
Riksdagskandidat

Digital demokrati i Landstinget Gävleborg

måndag, juli 23rd, 2012

Onsdagen den 18 juli lämnade jag in mitt första medborgarförslag till
Landstingsfullmäktige i Gävleborg. Nedan kan du läsa den eller ladda ner PDF-filen.

Digital demokrati i Landstinget Gävleborg

Idag så måste man skicka in eller lämna in sitt medborgarförslag fysiskt. Vi lever på 2000-talet, den digitala tidsåldern, men ändå så insisterar Landstinget Gävleborg på att man ska skicka in medborgarförslag genom ett fysiskt papper. Varför är det så? Idag kommunicerar nästan alla digitalt och färre och färre har en skrivare att skriva ut på. Dessutom så ska man skicka in medborgarförslaget till Gävle sjukhus.

Varför inte skicka det till Landstingshuset där den politiska ledningen sitter tillsammans med tjänstemännen?

Att man ska skicka in medborgarförslagen fysiskt är att skapa onödig administration och då landstinget ska bli grönare så borde det ligga i
landstingets intresse att minska pappersmängden som tär på miljön.

Sedan starten för medborgarförslag har man totalt fått in 18 förslag från 15 personer.

Landstinget ansvarar för bl.a.. länets kulturliv och kollektivtrafiken. Kanske dags att marknadsföra mer om medborgarnas möjlighet att påverka.

Jag förslår att Landstingsfullmäktige beslutar

  • Att göra det möjligt att skicka in medborgarförslag digitalt
  • Samt att man ser över marknadsföringen när det gäller medborgarförslag så fler känner till möjligheten och återkommer med en plan om det till Landstingsfullmäktige

Linus E. Ohlson