Inlägg taggade med ‘jobb’

Alliansen tar ansvar

lördag, september 8th, 2012

Idag kunde man se en helsidesannons från Socialdemokraterna från riksnivån men kontaktuppgifter till lokalföreningen/kretsen i Söderhamn i Söderhamn-Kuriren.

Det intressanta är de nämnder inget om sina skattehöjningar, att de ska göra det dubbelt så dyrt att anställa unga. Låter som ett bra förslag om man vill få fler företag ska anställa unga.

En sådan kraftig försämring för unga kommer påverka den största privata arbetsgivaren i Söderhamn där många ungdomar jobbar och har fått sitt första jobb.

Det låter som en verklig ansvarsfull politik.

Regeringen har inför ROT och RUT och sänkt restaurangmomsen som har skapat fler jobb.

Socialdemokraterna vill också inför en obligatorisk sommarskola för elever som inte klarar målen.

Nya Moderaterna och Alliansens har gjort stora reformer av den svenska skolan. En ny läroplan och nya kursplaner har införts med syfte att fler elever ska nå skolans kunskapsmål genom att kraven görs tydliga, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, resultaten kommuniceras med hemmen och stöd sätts in tidigt.

Behövs det en sommarskola så bevisar det bara att man inte satsar ordentligt på skolan.

Jag tar ansvar för elevernas skolgång!

Socialdemokraterna gör…?

Osolidarisk förtur till feriejobb

fredag, mars 9th, 2012

Onsdagen den 29/2 beslöt majoriteten i barn- och utbildningsnämnden att man ska ge vissa ungdomar förtur till sommarjobb inom kommunen.

Att komma med ett förslag om att premiera vissa ungdomar är uppåt väggarna. Detta om något skapar väl orättvisor bland Söderhamns ungdomar. Jag hade för mig att Socialdemokraterna stod för solidaritet och rättvisa men tydligen har jag hört fel.

Jag var först ut att rösta ner detta förslag på BUN:s möte i januari då detta är en dålig idé.

Ordföranden säger att detta ska motivera eleverna som väljer att praktisera inom kommunen men tyvärr så används ofta kommunen som en slasktratt för de elever som inte lyckas hitta en egen praktikplats. Ska den elev som lyckas hitta en egen praktikplats bestraffas och inte få lika stor chans till ett sommarjobb?

Ordförande säger att det är svårt att locka folk att jobba inom skola, vård och omsorg. Jag har lyft fram flera gånger att vi måste börja göra reklam för oss som en attraktiv arbetsgivare och där har omvårdnadsnämnden förstått. Nu måste hela kommunen börja tänka till.

Jag tar ansvar för ungdomarna i Söderhamn och alla ska ha lika chans att få ett sommarjobb.

Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden

Jobben är viktigast

onsdag, februari 1st, 2012

Moderaternas ansvarsfulla politik ger fler jobb och gör välfärden bättre. Socialdemokraternas politik hotar att göra 20 000 människor arbetslösa.

Socialdemokraternas politik skulle slå hårt mot dem som ännu inte fått sitt första jobb. S vill dubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det leder till att färre vill anställa ungdomar. Vid årsskiftet sänkte alliansen restaurangmomsen. Nu vill S höja den igen vilket slår hårt mot en bransch där många unga får jobb. Sammantaget innebär det att fler än 20 000 jobb hotas.

Jobben är viktigast för oss. Det ska alltid löna sig att arbeta och alla jobb behövs. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot