Inlägg taggade med ‘interpellation’

Interpellation om flaggning vid officiella händelser

tisdag, mars 19th, 2013

Interpellation

Kommunfullmäktiges ordförande

Flaggning vid officiella händelser

Söndagen den 10 mars nåddes det svenska folket av att H.K.H. Prinsessa Lilian hade avlidit i sitt hem, Villa Solbacken. H.K.H. Prinsessan Lilian var en del av den svenska Kungafamiljen och var mycket omtyckt av det svenska folket.

Regeringen var snabb med att gå ut med ett pressmeddelande där man rekommenderade att offentliga byggnader skulle flagga på halv stång på måndagen den 11 mars.

Lördagen den 16 mars hölls begravningsgudstjänst och statsbegravning för H.K.H. Prinsessan Lilian. Båda dessa gånger flaggade man på halv stång runt om i Sverige för att visa sin vördnad för den avlidna prinsessan, men inte vid Rådhuset i Söderhamn.

Mina frågor till Kommunfullmäktiges ordförande är

  • Varför flaggade inte Söderhamns kommun på halv stång på måndagen den 11 mars för att hedra den avlidna prinsessan?
  • Varför flaggade inte Söderhamns kommun på halv stång på lördagen en 16 mars under H.K.H. Prinsessan Lilians begravningsgudstjänst trots att det var en statsbegravning?
  • Vilka regler gäller i Söderhamns kommun för flaggning vid officiella händelser?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Flaggning vid officiella händelser

Interpellation om e-tjänster i Söderhamn

tisdag, mars 19th, 2013

Interpellation

Ordförande för Kommunstyrelsen

Hur ser det ut när det gäller e-tjänster i Söderhamn?

Nio av tio svenskar använder Internet regelbundet. Därför finns en förväntan bland människor att kunna uträtta sina ärenden hos myndigheter digitalt.

I Dagens Samhälle nr 35/2011 redovisas en undersökning som visar att utbyggnaden av e-tjänster bland svenska kommuner är mycket ojämn. Dessutom anges att kompetensen bland kommunernas personal om e-tjänsternas möjligheter ofta är låg och att kommunpolitikernas kunskaper och intresse inom området är litet.

En effektiv e-förvaltning frigör nödvändiga resurser för exempelvis fler händer i äldreomsorgen och skolan.

Mina frågor till ordförande för Kommunstyrelsen är

  • Hur långt har Söderhamns kommun kommit när det gäller e-tjänster för medborgarna? Inom vilka områden finns det e-tjänster?
  • Har medarbetarna i Söderhamns kommun den kompetens som krävs för att jobba med e-förvaltning? Satsas det på kompetensutbildning?
  • Har införandet av e-tjänster i Söderhamn tillräckligt hög prioritet? Vilka områden prioriterar man att ta fram e-tjänster inom?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Hur ser det ut när det gäller e-tjänster i Söderhamn

Interpellation om IT-strategi för skolan i Söderhamn

tisdag, mars 19th, 2013

Interpellation

Ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden

Finns det en genomtänkt IT-strategi för skolan i Söderhamn?

EU har pekat ut åtta nyckelkompetenser och en av dem är digital kompetens. Regeringen har också fastslagit att det är viktigt att lärare har tillräcklig kunskap för att lära ut och använda IT. Som en följd av detta arbetar flera kommuner i landet på olika sätt för att höja den digitala kompetensen i skolan.

Ett flertal kommuner har t.ex. börjat införa 1:1-lösningar (en elev, en dator), detta sker även i viss utsträckning i Söderhamn. Likaså har flera kommuner tagit fram IT-portaler för skolan. Detta har även Söderhamn ”försökt” sig på med edWise, men av olika skäl hitintills inte lyckats med.

På flera håll i kommunen PIM:mas det för fullt. Förkortningen PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är ett utbildningspaket som vänder sig till alla pedagoger i Sverige.

Att mycket sker inom IT i skolan är klart, men hur genomtänkt är det?

Mina frågor till ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden är

  • Finns det en tydlig och genomtänkt IT-strategi för skolan i Söderhamns kommun med bl.a. 1:1-lösning och en IT-portal?
  • Finns det en budget kopplad till IT-investeringar i skolan?
  • Har lärarnas IT-kompetens kartlagts i Söderhamns kommun? Finns det behov av kompetensutveckling inom IT-området?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Finns det en genomtänkt IT-strategi för skolan i Söderhamn

Interpellation om service och information åt söderhamnarna

måndag, mars 19th, 2012

Interpellation

Ordförande för Söderhamn NÄRA

Service och information åt söderhamnarna

Förra året gick Söderhamn NÄRA över till nya TV-leverantörer för att öka valfriheten och utbudet för sina kunder i Söderhamn. Detta teknikskifte var inte helt smärtfritt. Det förekom störningar och problem under större delen av december och för kunderna orsakade detta svart bild eller störningar så man inte kunde se på TV-program.

I efterhand har Söderhamn NÄRA kompenserat sina kunder (i alla fall inom Faxeholmen) och gav tillbaka halva kabel-TV-avgiften. Som konsument ska du inte betala avgiften för en tjänst som inte fungerar så man borde ha valt att tagit bort kabel-TV-avgiften tills tjänsten fungerar felfritt.

Nu har Söderhamn NÄRA gått ut med ny information om att ”Tillsammans med våra leverantörer har vi upptäckt att den CA modul som sålts visat sig ha kompabilitetsproblem med vissa TV-apparater. Vi har under en period testat en ny CA modul av ett nytt märke och kommit till slutsatsen att den fungerar mot betydligt flera modeller av TV.”

Vidare står det också ”Tyvärr är den nya modulen 100 kr dyrare än den som sålts tidigare och den merkostnaden drabbar dig som kund vid ett eventuellt byte. Söderhamn NÄRA kan dessvärre aldrig garantera full funktionalitet med CA modul. Detta eftersom det finns så många olika TV apparater.”

Varför hade man inte testat ut utrustningen man rekommenderade sina kunder att köpa mer, innan man gav kunderna informationen om CA-modulen? Om Söderhamn NÄRAs kunder ska kunna se på TV utan störningar måste det ju lägga ut ännu mer pengar på en ny CA-modul. Hade det inte varit bättre att lägga ut en lista på vilka TV-apparater den rekommenderade CA-modulen fungerat med?

Lördagen den 10:e mars var det problem med vissa kanaler bl.a. TV3 och TV4. När man ringde fick man till svar ”Du får vänta till måndagen innan vi kan fixa det. Ingen reparatör jobbar helger.”

Ingen information lades upp på Söderhamn NÄRAs hemsida. Varför har man ingen flik eller nyhetsflöde som heter t.ex. ”Aktuella driftstörningar”? Det ligger ju i bolagets intresse att ha nöjda kunder.

Mina frågor till ordförande för Söderhamn NÄRA är

Varför har man inte gjort mer tester innan man gjorde teknikskiftet?

Kommer Söderhamn NÄRA blir bättre på informera sina kunder om driftstörningar i framtiden?

 

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Service och information åt söderhamnarna