Inlägg taggade med ‘insändare’

Stäng ute medborgarna!

lördag, april 2nd, 2016

Söderhamns-Kuriren | Så måste våra folkvalda politiker ha tänkt i Kommunstyrelsen den 15 mars när alla partier utom Centerpartiet röstade för att ta bort möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna medborgarförslag till Kommunfullmäktige.

Våra folkvalda politiker vill istället ersätta medborgarförslagen med E-förslag. Medborgarna får lämna in förslag på en hemsida där alla medborgare i Söderhamns kommun får gå in och rösta på vilka/vilket förslag de tycker är bra. MEN man vill sätta en nivå på antalet röster/underskrifter innan man börja utreda förslagen.

Vad blir då nivån? 300 underskrifter? 600? 800? 1000? Detta menar man kommer lyfta fram de förslag som verkligen berör medborgarna.

Redan under förra mandatperioden när jag satt i Kommunfullmäktige så lyfte vissa politiker inom allianspartierna att man ville ta bort möjligheten att lämna medborgarförslag.

Jag frågade Viktor Wärnick, nu gruppledare för Moderaterna, vad medborgarna ska göra om man tar bort möjligheten att lämna medborgarförslag. Han svarade: att medborgarna får vända sig till politikerna. Min följdfråga blev då om inte politikerna är intresserade och inte lyssnar på medborgarna, vad ska medborgarna då göra? Han svarade med att då är det bara för medborgarna att rösta bort politikerna vid nästa val.

Tänk om t.ex. boende på Odenslingan i Stugsund vill göra något med Stugsundsudden som inte direkt påverkar övriga medborgare. Det kan innebära att de inte når nivån med röster/underskrifter. Och har vi medborgare inga politiker som lyssnar på oss, ja då är det kört med kanske en jättebra idé.

Nu på måndag den 4 april ska Kommunfullmäktige fatta sitt beslut men jag har inte stora förhoppningar om att våra folkvalda politiker ändrar sig.

Går detta igenom så får våra folkvalda politiker vara beredd på att vara just folkvalda och med det stora ansvar som följer. Vi kanske ska ha årlig utvärdering av våra folkvalda politiker?

Ni är valda av oss så lyssna på oss!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Publicerad i Söderhamns-Kuriren den 4 april 2016

Var är våra skolpolitiker?

måndag, mars 7th, 2016

Söderhamns-Kuriren | Klyftan mellan politikerna och verksamheten ökar. Var är våra skolpolitiker? undrar Linus E. Ohlson (M).

I Söderhamns-Kuriren (2/3) kunde man läsa i artikeln Förskola saknar satsning att personalen går på knäna och att de så kallade satsningar som de rödgröna S, V och MP har gjort inte märks av samt hur borttagandet av 15-timmarsregeln påverkat verksamheten negativt med fler barn från öppning till stängning. Det här är statistik som vi inte alls förstår. Politikerna har inte pratat med oss, det är vi frustrerade över, säger en personal till tidningen.

I artikel svarar ordförande för barn- och Utbildningsnämnden, Alexandra Gard (S) att ”en känsla är alltid en känsla på frågan att personalen inte känner att man blir tagen på allvar”.

Hon får även frågan om politikers närvaro ute i verksamheten och svarar ”vi får jätteofta som politiker frågan om att jobba ute i verksamheter. Om vi kan så gör vi det. Men det räcker inte i en vecka, och samtidigt ska man sköta ett annat jobb”.

Jag reagerar kraftigt på det svaret. Den 21/1 2015 beslutade Barn- och Utbildningsnämnden helt enigt om att man ska ta bort arvodet för politikerna i nämnden så att de kan besöka verksamheten.

Så vilka politiker är det som då är ute i verksamheten? Arvodet som fanns var ju till för att politiker som jobbar ska kunna få förlorad arbetsinkomst så de kan vara ute i verksamheten och se verkligheten.

Av det jag fått höra så tog man tydligen bort denna möjlighet för jag var typ den enda politiker som nyttjade denna möjlighet.

Nu har nämnden bestämt att man ska ha nämndsmöten ute i verksamheten för att se hur det är. All respekt mot personalen inom skolan men att rektorn eller några få lärare kommer till nämnden ger inte en rättvis bild. När nämnden var på Norrtullsskolan i mars 2015 och man fikade så satt politikerna för sig och inte med personalen.

Klyftan mellan politikerna och verksamheten ökar.

Var är våra skolpolitiker?

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Sanningen om skolutredningen i Söderhamns kommun

lördag, januari 17th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Turerna om skolutredningen i Söderhamn har varit många. Därför tycker jag att det är viktigt att klargöra några saker om utredningen, skriver Linus E. Ohlson.

Den 26/9-11 beslutade Kommunfullmäktige att dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden skulle utreda och komma med en bedömning av skollokalsbehovet på längre sikt till Kommunstyrelsen.

Den dåvarande nämnden hade fyra medborgardialoger under vintern 2012/2013 där nämnden vill få in synpunkter och hur medborgarna såg på framtidens skolorganisation. Nämndens ledamöter skulle inte representera någon kommundel utan vi, hela nämnden, representerade hela kommunen och vi skulle se till skolan i hela kommunen. Detta var något några ledamöter och ersättare hade lite svårt att följa.

Den 23/5-13 beslöt nämnden om att sätta igång skolutredningen och att det skulle vara en oberoende utredning och inte från den egna förvaltningen. Detta var ett krav från oss samtliga ledamöter i dåvarande Alliansen Söderhamn, jag, Jonas Lindberg (M), Ingrid Backelin (FP), Jan-Eric Berger (C) och Ola Andersson (C). Uppdraget gick till PwC.

Under hela arbetet, från första mötet om detta fram till 22/1-14, var nämndens samtliga ledamöter, från höger till vänster, helt eniga om upplägget och hur vi skulle gå tillväga.
När PwC:s utredning kom i oktober 2013 blev nämnden tagen på sängen. Vi hade inte förväntat oss att förslagen skulle vara så radikala och kraftiga. Det var en kalldusch. När nämnden hade sina strategidagar någon vecka efter presentationen började vi gräva ner oss i utredningen och granskade den ordentligt.

Under en av strategidagarna så satt jag, Jonas Lindberg (M), Alexandra Gard (S) och Erik Sköld (S) tillsammans och pratade igenom skolutredningen och gav vår syn på den. Det var bra diskussioner och jag tror att vår unga ålder och att vi inte för så många år sen gick i skolan i Söderhamn, om man jämför med övriga ledamöter i nämnden, gav oss en fräschare syn på det hela.

Under dessa två dagar så kom nämnden inte fram till något förslag utan vi ville ha informationsmöten med medborgarna där vi presenterade skolutredningen i sin helhet innan nämndens skulle komma med eget(na) förslag.

Under hela arbetets gång har ingen ledamot eller ersättare haft någon annan åsikt eller fört fram något annat under nämndens diskussioner. Men plötsligt började det dyka upp insändare från ledamöter i nämnden där man gick ut och sa något helt annat. Detta fortsatta även på informationsträffarna vi hade för att presentera skolutredningen från PwC. Där var det även ersättare som klart och tydligt tog ställning för sin kommundel.

Under arbetets gång har det knappt varit några ersättare med i arbetet mer än MPs ersättare för att nämndens samtliga partier ska vara med under arbetets gång. Jag har kraftigt markerat på ett av nämndens sammanträde att ersättare som inte har dykt upp sen nämnden började plötsligt hoppade in när PwCs utredning presenterades och uttalat sig. Då kan man börja fundera på vilka grunder man plötsligt deltog i detta stora arbete som har pågått sen 2012. Skamligt.

Efter att PwC:s utredning presenterades började ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen uttala sig och föregå nämndens arbete. Detta skulle påverka utgången av nämndens arbete.

Den 22/1-14 skulle nämnden ha sitt möte där vi skulle börja gå igenom allt material som har kommit in, andra kommuners utredningar, siffror skulle uppdateras i kalkylerna och man skulle sätta sig ner och börja försöka föra samtal mellan partierna. Nämnden delade upp sig i två grupper, majoriteten S V MP och Alliansen Söderhamn M C FP KD.

Under Alliansens möte klargjorde jag klart och tydligt att jag inte har för avsikt att delta i de interna diskussionerna. Jag satt tyst och deltog inte i det beslut som gruppen fattade och klargjorde detta för samtliga närvarande.

När vi åter samlades och skulle börja prata om skolorna så säger Jan-Eric Berger (C) att Alliansen vill ha fler utredningar. När majoriteten frågar vad som ska utredas upprepar han samma sak bara. Majoriteten frågar igen men samma svar upprepas. Det bryter ut hetsiga diskussioner mellan ledamöter från S, C och Jonas Lindberg (M). Ordförande Bo Wikström (S) beslutar att nämnden inte kommer någon vart och att frågan får läggas på is.

Nu på onsdag den 21/1-15 ska den nya barn- och utbildningsnämnden ha sitt första möte och tittar man på ledamöterna som är valda är det bara 5 som har varit med sen förra mandatperioden och i detta arbete. Den nya nämnden kommer vara tvungen att börja om att igen och det kommer kosta skattepengar.

Beslutar man inte om några förändringar under detta år så kan effekterna man vill ha utebli.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Inför pedagogiska måltider

lördag, januari 10th, 2015

Söderhamns-Kuriren | När jag i min egenskap som dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden gjorde skolbesök bland kommunens skolor så fanns det en fråga som ofta kom upp: pedagogiska måltider, skriver Linus E. Ohlson.

Jag har varit med under luncher på förskolor och i lågstadiet och det kan ibland vara en stressad och högljudd miljö att vistas i.

Barn och elever frågar varför fröken inte äter samma mat eller så ska fröken skära upp maten åt barnen och eleverna vilket leder till att fröken kan få äta kall lunch eller inte alls få någon lunch. Efter luncherna har jag träffat personal, bland annat kökspersonal, och försökt få mig en bild av matsvinnet och det slängs en hel del som våra pedagoger skulle kunna äta tillsammans med barnen och eleverna.

Jag lyfte frågan om pedagogiska måltider 2013 i barn- och Utbildningsnämnden men majoriteten (S, V och MP) valde att inte bifalla mitt förslag efter diskussion om att det bland annat kan skapa orättvisa mellan kommunens skolor, att det kan skapa önskemål om förflyttningar och att denna fråga är en verksamhetsfråga.

Tydligen är man rädd att rektorerna kan förbättra sin personalpolitik och skapa en bra arbetsmiljö för våra barn, elever och sin personal. Kan en rektor göra bedömningen att låta till exempel sina lärare i åk 1–3 få äta med eleverna gratis och få utrymme i sin budget för detta så anser jag att politikerna inte ska sätta stopp för det.

Därför har jag valt att lämna in ett medborgarförslag om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens egna skolor.

Låt rektorerna som kan verksamheten bättre än politikerna bestämma själva!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- & Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Jantelagen lever tyvärr kvar

tisdag, november 25th, 2014

Söderhamns-Kuriren | De senaste åren har det hänt mycket i Söderhamns kommun. Nu menar jag inte enbart i politiken utan även bland mentaliteten.
 
Man känner att något har förändrats. När man har pratat med söderhamnare märker man att de är mer insatta, mer frågvis, är öppnare än vad Söderhamn var för 4 år sedan.

Vi har nu haft två Pridefestivaler i Söderhamn och nu senast hissade Söderhamns kommun transflaggan den 20 november. Det om något visar att Söderhamn har blivit öppnare. Jantelagen lever tyvärr kvar men sakta men säkert ser vi flera och flera drivande entreprenörer som tror på sina idéer och startar företag som vågar trotsa Jantelagen.

Fredrik Reinfeldt var 1994 en av bara två moderata riksdagsledamöter som röstade för partnerskapslagen. Vi har kommit otroligt långt sedan dess. Jag började engagera mig i Nya Moderaterna för jag tror på allas lika rätt. Allas lika rätt att älska den man vill. Allas lika värde.

Vi säger till våra barn och elever att mobbning är förbjudet i skolan och man ska respektera varandra. Samtidigt så finns det ledande partiföreträdare i Söderhamns kommun som ansluter sig till de mörka krafterna som hotar utvecklingen, som gör det svårare för unga hbtq-personer, som gärna vill skapa vi och dem.

Söderhamn har tagit de första stegen in i ett öppnare, mer tolerant, samhälle. Men vi får inte sluta här. Vi, inte bara Söderhamn, utan hela Sverige måste fortsätta kampen mot de mörka krafterna i vårt samhälle.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se