Inlägg taggade med ‘gymnasievalet’

BUN sa ja till utbildningsförbund

torsdag, april 24th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Hälsingekommunerna bör satsa på ett gemensamt utbildningsförbund. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) på onsdagen.

Beslutet som fattades på nämndens ordinarie möte var väntat, och i linje med de rekommendationer som inkommit från Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasieutskottet.

Förslaget går i sin helhet ut på att Söderhamns kommun från läsåret 2015-2016 ska överlämna gymnasie- och vuxenutbildningen till ett nybildat ”Hälsinglands utbildningsförbund”. Detta ska ske i samarbete med Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig.

Den viktigaste bakgrunden till förslaget är vikande elevkullar på gymnasiet, liksom behovet av att värna kvaliteten i skolan. Tanken är att utbildningsförbundet ska ha en politisk ledning, och därmed bättre koll på sökbild, elevflöden och efterfrågan på arbetsmarknaden i hela regionen. Projektets vision är ”en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland”.

Nämndeledamoten Linus E Ohlson (M) reserverade sig mot beslutet.

– Jag anser att det finns för många frågetecken och att en samverkan är att föredra, twittrade han senare.

Förslaget om ett gemensamt utbildningsförbund har varit på tapeten från och till i tio år. Nu är ärendet överlämnat till kommunstyrelsen som ska ge sin syn på saken i maj. Det definitiva beslutet fattas av kommunfullmäktige i juni.

Nämnden för lärande och arbete hade möte samtidigt som BUN, och beslutade också att tillstyrka förslaget.

Tobias Bernander
tobias.bernander@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

SYV:ar när du vill och vart du vill

onsdag, augusti 29th, 2012

Förra veckan på Barn- och Utbildningsnämnden så behandlades min fråga om ”Digital hjälp med gymnasievalet” där jag föreslog att alla SYV:ar, Studie- och Yrkesvägledare, i Söderhamn skulle ha en Facebooksida och ev. ett Twitter-konto där alla elever i åk 9 kan vända sig till om man har frågor.

Givetvis så kommer SYV:arna att fortsätta att ta emot på tider under skoltiden men detta ska vara ett komplement. Eleverna kan hjälpa varandra men viktigast, tillgängligheten för eleverna ökar. Är en SYV sjuk så kan de andra SYV:arna på andra skolor svara på en fråga som en elev ställt.

Förvaltningschefen för Barn- och Utbildningsförvaltningen var positiv till detta förslag och ska prata med sin ledningsgrupp och förhoppningsvis så ska detta vara igång till gymnasievalet till våren 2013.

Följande svar går att läsa i protokollet från Barn- och Utbildningsnämnden den 22 augusti

”Svar lämnas av förvaltningschefen att frågan om digital hjälp vid gymnasievalet är en verksamhetsfråga som inte ska behandlas i nämnden. Frågan är intressant men det krävs att kommunens riktlinjer för sociala medier följs. Det finns i dagsläget ingen budget för detta men det kan vara möjligt att genomföra den digitala hjälpen med befintliga resurser.”

Nu återstår det att se om tjänstemännen hittar på något ursäkt för att inte genomföra detta.

Studievägledning i sociala medier

onsdag, augusti 22nd, 2012

Nyheter P4 Gävleborg | Studie- och yrkesvägledarna i Söderhamn kan komma att använda sig av Facebook för att hjälpa niondeklassare som ska välja till Gymnasiet.

Det i alla fall om den moderata kommunpolitikern Linus E. Ohlson får som han vill i sitt ärende som han i dag lämnar till barn- och utbildningsnämnden.

Tanken är att kommunens studie- och yrkesvägledare ska finnas samlade på en sida på det sociala nätverket, där alla kan hjälpas åt att svara på niondeklassares frågor om gymnasievalet.

Nyheterna, P4 Gävleborg
026-66 65 30
nyheterna.gavleborg@sverigesradio.se

Läs mer på sverigesradio.se/gavleborg

Vill hjälpa unga genom Facebook

onsdag, augusti 22nd, 2012

Söderhamns-Kuriren | Ställ frågor och få svar om gymnasievalet direkt på Facebook. Det kan bli verklighet i Söderhamn nästa vår.
– Jag hoppas att förslaget går igenom, säger politikern Linus E Ohlson (M).

Gymnasievalet är ett mycket viktigt beslut. För att hjälpa de nior som har frågor om utbildningar på gymnasiet och sin egen framtid vill moderaten Linus E Ohlson göra det lättare att få svar från kommunens studie- och yrkesvägledare, SYV.

I en motion föreslår han att skolornas SYV:ar skapar en gemensam Facebook-sida, där elever kan skicka in och få svar på sina frågor kring gymnasievalet.

– Det kan vara svårt att få en tid hos studie- och yrkesvägledarna, speciellt inför gymnasievalet. Med en Facebook-sida kan eleverna få svar på sina frågor ändå, säger Linus E Ohlson.

Han anser att tillgängligheten och servicen till ungdomarna skulle öka markant om förslagets antogs.

Motionen kommer att behandlas under barn- och utbildningsnämndens sammansträde idag, onsdag. Om försalget accepteras kan en första provomgång ske under vårterminen 2013.

Henrik Nyblad
0270-740 27
henrik.nyblad@soderhamnskuriren.se

Läs webbartikeln på helahälsingland.se

Digital hjälp med gymnasievalet

tisdag, augusti 21st, 2012

Imorgon på Barn- och Utbildningsnämnden kommer min fråga om Digital hjälp med gymnasievalet att behandlas. Vi får se hur de ställer sig. Kommer säkert att rösta ner det med motiveringen att det är för byråkratiskt.

Digital hjälp med gymnasievalet

I februari varje år så gör eleverna i årskurs 9 sin första ansökan till gymnasiet och i juli gör man sitt slutgiltiga val till gymnasiet. Alla vet det är svårt att göra ett framtida val när man är 15-16 år.

Därför är det viktigt att skolan kan hjälpa eleverna så mycket man kan med hjälp och information inför gymnasievalet.

På andra håll i landet t.ex. Stockholms stad och län erbjuder man ”kundservice” på Facebook och en kortare tid på Twitter. Eleverna kan ställa frågor om gymnasievalet och allt omkring och antagningsenheten och SYV:ar svarade tillsammans. Man lägger även upp påminnelser till eleverna om de olika stegen.

Detta är ett bra komplement för eleverna om eleven inte kan få en tid hos SYV:arna eller om man bara vill ha ett snabbt svar på en kortare fråga. När man kommer till omvalet då det kan bli svårt att få en tid hos SYV:arna, kan det vara bra om man kör ”kundservice” på t.ex. kvällstid som Stockholm och andra städer har erbjudit.

SKL har tagit fram riktlinjer för hur man ska agera som kommun i sociala medier och även Söderhamns kommun har tagit fram egna.

Jag föreslår att man fattar beslut om att man ska testa detta koncept våren 2013 för att sedan utvärdera det där man frågar SYV:arna och eleverna som börjat första året på gymnasiet, lämpligtvis via Facebook eller via kommunens hemsida.

Läs hela föredragningslistan för Barn- och Utbildningsnämnden här