Inlägg taggade med ‘gymnasiet’

Ja till HBT-certifiering

tisdag, maj 27th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Under hösten ska Söderhamn HBT-certifiera två verksamheter inom kommunen. Det beslutade fullmäktige vid sitt sammanträde på måndagen. Fullmäktige sa också ja till att bilda gymnasieförbund.

Under sammanträdet fattade fullmäktige också till sist beslut om att bilda Hälsinglands utbildningsförbund tillsammans med Nordanstig, Hudiksvall och Bollnäs. Fullmäktige satte därmed punkt för en diskussion som rasat i tio år, och fortsatte in i det sista.

Linus E. Ohlson (M) har tillhört gymnasieförbundets hårdaste kritiker. I talarstolen oroade han sig över att Söderhamn skulle förlora gymnasieprogram, och att insyn och öppenhet skulle gå förlorade.

Beslutet om att bilda utbildningsförbund bifölls med 31 röster mot 15. Centerpartisterna Peter Ohlsson och Kalle Khalidy gick emot partilinjen och röstade nej.

Beslutet vilar förstås på att de andra berörda kommunerna går med på det. Hudiksvalls beslutade under kvällen att återremittera ärendet och fatta beslut vid ett senare möte. Bollnäs ha sagt ja, och Nordanstig beslutar i nästa vecka.

Sagt i fullmäktige
”Jag vet att jag är en jobbig jäkel, men demokrati tar tid.”
Linus E. Ohlson (M)

Tobias Bernander
0270-740 67
tobias.bernander@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

BUN sa ja till utbildningsförbund

torsdag, april 24th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Hälsingekommunerna bör satsa på ett gemensamt utbildningsförbund. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) på onsdagen.

Beslutet som fattades på nämndens ordinarie möte var väntat, och i linje med de rekommendationer som inkommit från Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasieutskottet.

Förslaget går i sin helhet ut på att Söderhamns kommun från läsåret 2015-2016 ska överlämna gymnasie- och vuxenutbildningen till ett nybildat ”Hälsinglands utbildningsförbund”. Detta ska ske i samarbete med Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig.

Den viktigaste bakgrunden till förslaget är vikande elevkullar på gymnasiet, liksom behovet av att värna kvaliteten i skolan. Tanken är att utbildningsförbundet ska ha en politisk ledning, och därmed bättre koll på sökbild, elevflöden och efterfrågan på arbetsmarknaden i hela regionen. Projektets vision är ”en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland”.

Nämndeledamoten Linus E Ohlson (M) reserverade sig mot beslutet.

– Jag anser att det finns för många frågetecken och att en samverkan är att föredra, twittrade han senare.

Förslaget om ett gemensamt utbildningsförbund har varit på tapeten från och till i tio år. Nu är ärendet överlämnat till kommunstyrelsen som ska ge sin syn på saken i maj. Det definitiva beslutet fattas av kommunfullmäktige i juni.

Nämnden för lärande och arbete hade möte samtidigt som BUN, och beslutade också att tillstyrka förslaget.

Tobias Bernander
tobias.bernander@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se