Inlägg taggade med ‘förskola’

Inför pedagogiska måltider

lördag, januari 10th, 2015

Söderhamns-Kuriren | När jag i min egenskap som dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden gjorde skolbesök bland kommunens skolor så fanns det en fråga som ofta kom upp: pedagogiska måltider, skriver Linus E. Ohlson.

Jag har varit med under luncher på förskolor och i lågstadiet och det kan ibland vara en stressad och högljudd miljö att vistas i.

Barn och elever frågar varför fröken inte äter samma mat eller så ska fröken skära upp maten åt barnen och eleverna vilket leder till att fröken kan få äta kall lunch eller inte alls få någon lunch. Efter luncherna har jag träffat personal, bland annat kökspersonal, och försökt få mig en bild av matsvinnet och det slängs en hel del som våra pedagoger skulle kunna äta tillsammans med barnen och eleverna.

Jag lyfte frågan om pedagogiska måltider 2013 i barn- och Utbildningsnämnden men majoriteten (S, V och MP) valde att inte bifalla mitt förslag efter diskussion om att det bland annat kan skapa orättvisa mellan kommunens skolor, att det kan skapa önskemål om förflyttningar och att denna fråga är en verksamhetsfråga.

Tydligen är man rädd att rektorerna kan förbättra sin personalpolitik och skapa en bra arbetsmiljö för våra barn, elever och sin personal. Kan en rektor göra bedömningen att låta till exempel sina lärare i åk 1–3 få äta med eleverna gratis och få utrymme i sin budget för detta så anser jag att politikerna inte ska sätta stopp för det.

Därför har jag valt att lämna in ett medborgarförslag om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens egna skolor.

Låt rektorerna som kan verksamheten bättre än politikerna bestämma själva!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- & Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Medborgarförslag om återinför möjligheten till gratis pedagogiska måltider i skolorna

torsdag, januari 8th, 2015

När jag i min egenskap som dåvarande ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden gjorde skolbesök bland kommunens skolor så fanns det en fråga som jämnt kom upp: pedagogiska måltider. Jag har varit med under luncher på förskolor och i lågstadiet och det kan ibland vara en stressad och högljudd miljö att vistas i.

Barn och elever frågar varför fröken inte äter samma mat eller så ska fröken skära upp maten åt barnen och eleverna vilket leder till att fröken kan få äta kall lunch eller inte alls få någon lunch. Efter luncherna har jag träffat personal, bl.a. kökspersonal, och försökt få mig en bild av matsvinnet och det slängs en hel del som våra pedagoger skulle kunna äta tillsammans med barnen och eleverna.

Frågan om gratis pedagogiska måltider har lyfts tidigare i Barn- och Utbildningsnämnden under 2013 men man valde att inte bifalla förslaget efter diskussion om att det bl.a. kan skapa orättvisa mellan kommunens skolor, att det kan skapa önskemål om förflyttningar och att denna fråga är en verksamhetsfråga.

Om det är en verksamhetsfråga, varför har då politiker infört ett förbud till att börja med?

Det är dags att politikerna låter bli denna fråga och lyfter förbudet så kommunens rektorer kan skapa en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för våra barn, elever och sin personal.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att häva förbudet och återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens samtliga egna skolor samt
  • Att det ska vara upp till varje rektor att bestämma över denna möjlighet

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om återinför möjligheten till gratis pedagogiska måltider i skolorna

Inga beslut om skolnedläggning är fattade

onsdag, oktober 23rd, 2013

Sedan skolutredningen om Söderhamns skolor presenterades måndagen den 14/10 har jag fått e-post från föräldrar och personal inom skolan. Barn- och Utbildningsnämnden beställde denna utredning som ett underlag från PwC.

Nu har PwC presenterat skolutredningen och i den presenterar man 3 olika förslag till hur vi kan göra om vår skolorganisation. Du kan läsa skolutredningen på www.soderhamn.se.

Imorgon torsdag den 24/10 kommer Barn- och Utbildningsnämnden för första gången få skolutredningen redovisad för sig. Där kommer vi få chansen att ställa frågor direkt till utredarna.

Barn- och Utbildningsnämnden har INTE fattat något beslut ännu om någon skolnedläggning.

Jag och mina kollegor i Alliansen Söderhamn som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden kommer diskutera skolutredningen och komma fram till hur vi ska bemöta den och ge vår syn på den.

Givietvis är alla varmt välkommen att kontakta mig och ge sin syn på skolutredningen.

Kontakta mig via e-post, linus.e.ohlson (at) moderat.se, www.twitter.com/LinusEOhlson, www.facebook.com/LinusEOhlsonM eller ringa mig på 072-323 29 89.

Mitt fokus är, och kommer alltid att vara, eleverna i Söderhamns skolgång. Våra elever ska få den bästa utbildningen så de kan möta dagens och morgondagens arbetsmarknad och nå sin fulla potential.

Det skall aldrig vara långt till mig.

Satsa på skolan nu!

lördag, juni 29th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

De senaste veckorna har det varit flera artiklar om skolan och förskolan i Söderhamns-Kuriren. På kommentarssidorna har vi kunnat läsa kommentarer från personal och föräldrar som nu sätter ner foten och säger: Stopp! Detta går inte mer! Det är bra att situationen i skolan kommer fram.

Nu är det dags att Socialdemokraterna som styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att de har lyssnat och tagit till sig kritiken från rektorer och skolpersonal och gör något åt situationen inom skolan i Söderhamn.

Det är dags att satsa på att öka personaltätheten inom för- och grundskolan i Söderhamn. Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

Två anställda tar hand om 36 elever i en förskoleklass kunde vi läsa i Söderhamns-Kuriren den 25 juni. Kan det stämma? Kan alla elever hinna bli sedda då? Man pratar om att det är i förskolan man lägger grunden för lärandet – men då måste vi också satsa på förskolan och minska barngrupperna och öka personaltätheten.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade en ”satsning” på förskolan i sin budget. Det tragiska är att satsningen bygger på pengar som inte är beslutade ännu. Än värre är att dessa pengar är en engångsutbetalning. Hur ska man kunna behålla den nya personalen som man ska anställa när pengarna är slut? Är det att satsa långsiktigt?

Den 26 juni i Söderhamns-Kuriren berättade grundskolechefen Carin Mellqvist att två arbetsgrupper inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu med att ta fram rutiner för asylbarnen inom förskoleklass och skola. Söderhamn har tagit emot asylsökande i flera år. På andra skolor har man löst detta på bra sätt. Varför uppfinna hjulet flera gånger?

Det är anmärkningsvärt att Söderhamn har haft dålig personaltäthet i flera år men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har gjort något åt det. När man sitter på barn- och utbildningsnämndens sammanträden hör man från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hur viktigt det är att satsa på de yngre och det är där man lägger grunden. Om barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S) menar detta, varför går han då inte till kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och berättar hur det ser ut i skolan?

Vi i Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden gör besök så ofta vi kan i skolan och pratar med personalen. Vi vet hur det är ute i verksamheten.

Det är dags att gå från ord till handling! Det är dags att satsa på skolan! På riktigt!

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Var tar ni 20 miljoner till förskolan?

fredag, april 26th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S), skriver (10/4) att Alliansen Söderhamns ledamöter i barn- och utbildningsnämnden gör egen tolkning av lagen när det gäller förskolan.

Alliansen Söderhamn är positiv till heltid i förskolan men, då lagen redan i dag ger möjlighet till heltid utifrån barnets behov och familjens situation anser vi att motionen inte fyller någon funktion, därför yrkade vi på avslag på motionen.

De hänvisar också till ett uttalande från utbildningsminister Jan Björklund. Det står alliansens partiledare fritt att uttala sig och föra fram sitt eget partis politik. Alliansen består utav fyra partier som tillsammans på nationell och lokal nivå vill skapa en skola som ser till varje elev och hjälper eleven att nå sin fulla potential. Alliansen kan till skillnaden från S, V och MP enas kring politik.

Är föräldrarna arbetslösa och deltar i någon form av aktivitet eller kurs genom Arbetsförmedlingen så har barnet rätt att vara på f örskolan minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Är mamma eller pappa upptagen med en aktivitet hela dagen så får man ha barnet på förskolan på heltid.

Wikström och Gard trycker hårt på att förskolan inte ska vara barnpassning utan ska lägga grunden för lärandet. Med stora barngrupper och med låg personaltäthet i Söderhamn inom förskolan så är det precis vad det är i Söderhamn, barnpassning. Personalen gör så gott den kan.

De säger att barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet bara yttrade sig i frågan och inte fattade något beslut i frågan. ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen”.

Vi har två frågor till nämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S).

  • Var ska S, V och MP ta de 20 miljoner kronor det kostar att ”ta bort” 15-timmarsregeln? Nämnden har inte fattat något beslut att begära 20 miljoner kronor från kommunfullmäktige.
  • Vad tänker Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S) göra för att skapa Sveriges bästa förskola där varje personal kan hjälpa varje barn att lägga grunden för ett livslångt lärande?

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se