Inlägg taggade med ‘föräldrar’

Skolk-sms är upp till skolorna

tisdag, januari 27th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Norrtullskolan har varit först ut med att testa skolk-sms. Försöket har slagit väl ut, men barn- och utbildningsnämnden vill inte fatta ett beslut som omfattar alla skolor. Det är upp till verksamheterna själva.

Det var Linus E Ohlson (M) dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden som väckte frågan om att införa skolk-sms. Det innebär att föräldrarna snabbt får reda på om deras barn har ogiltig frånvaro i skolan.

Enligt Skollagen ska skolan höra av sig samma dag om elever inte dyker upp utan anledning. Finessen med sms är att det sker direkt frånvaron noteras.

På Norrtullskolan var de först ut med att testa systemet och enligt rektorn Esbjörn Lindgren har försöket slagit väl ut.

– Vi kan konstatera att sena ankomster har minskat betydligt, men att längre frånvaro, typ hela dagar, inte har minskat och det var väl inte något vi hade räknat med heller. Vår gemensamma uppfattning är att vi vill fortsätta med skolk-sms, skriver han i ett utlåtande till barn- och utbildningsnämnden.
Linus E Ohlson har lagt ett förslag om att systemet ska införas på samtliga skolor, men när ärendet behandlades av nämnden under onsdagen sade de nej till detta.

Alexandra Gard (S) är ordförande för nämnden:

– Vi anser att det är upp till varje verksamhet att besluta om de vill ha det här eller inte. Men på sikt kommer det att bli så att alla skolor skickar sms. De är ändå skyldiga att ringa och prata med föräldrarna, säger hon.

Själv säger Linus E Ohlson att han är besviken.

– Varför inte införa systemet fullt ut på en gång? Det här handlar ju om att upptäcka problem i tid. För en del elever kanske det handlar om skoltrötthet, medan andra kan vara på väg in i en nedgående spiral. Självklart ska man ha personlig kontakt med föräldrarna, men det här handlar om ett knapptryck som kan förändra barns liv.
 
Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Sanningen om skolutredningen i Söderhamns kommun

lördag, januari 17th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Turerna om skolutredningen i Söderhamn har varit många. Därför tycker jag att det är viktigt att klargöra några saker om utredningen, skriver Linus E. Ohlson.

Den 26/9-11 beslutade Kommunfullmäktige att dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden skulle utreda och komma med en bedömning av skollokalsbehovet på längre sikt till Kommunstyrelsen.

Den dåvarande nämnden hade fyra medborgardialoger under vintern 2012/2013 där nämnden vill få in synpunkter och hur medborgarna såg på framtidens skolorganisation. Nämndens ledamöter skulle inte representera någon kommundel utan vi, hela nämnden, representerade hela kommunen och vi skulle se till skolan i hela kommunen. Detta var något några ledamöter och ersättare hade lite svårt att följa.

Den 23/5-13 beslöt nämnden om att sätta igång skolutredningen och att det skulle vara en oberoende utredning och inte från den egna förvaltningen. Detta var ett krav från oss samtliga ledamöter i dåvarande Alliansen Söderhamn, jag, Jonas Lindberg (M), Ingrid Backelin (FP), Jan-Eric Berger (C) och Ola Andersson (C). Uppdraget gick till PwC.

Under hela arbetet, från första mötet om detta fram till 22/1-14, var nämndens samtliga ledamöter, från höger till vänster, helt eniga om upplägget och hur vi skulle gå tillväga.
När PwC:s utredning kom i oktober 2013 blev nämnden tagen på sängen. Vi hade inte förväntat oss att förslagen skulle vara så radikala och kraftiga. Det var en kalldusch. När nämnden hade sina strategidagar någon vecka efter presentationen började vi gräva ner oss i utredningen och granskade den ordentligt.

Under en av strategidagarna så satt jag, Jonas Lindberg (M), Alexandra Gard (S) och Erik Sköld (S) tillsammans och pratade igenom skolutredningen och gav vår syn på den. Det var bra diskussioner och jag tror att vår unga ålder och att vi inte för så många år sen gick i skolan i Söderhamn, om man jämför med övriga ledamöter i nämnden, gav oss en fräschare syn på det hela.

Under dessa två dagar så kom nämnden inte fram till något förslag utan vi ville ha informationsmöten med medborgarna där vi presenterade skolutredningen i sin helhet innan nämndens skulle komma med eget(na) förslag.

Under hela arbetets gång har ingen ledamot eller ersättare haft någon annan åsikt eller fört fram något annat under nämndens diskussioner. Men plötsligt började det dyka upp insändare från ledamöter i nämnden där man gick ut och sa något helt annat. Detta fortsatta även på informationsträffarna vi hade för att presentera skolutredningen från PwC. Där var det även ersättare som klart och tydligt tog ställning för sin kommundel.

Under arbetets gång har det knappt varit några ersättare med i arbetet mer än MPs ersättare för att nämndens samtliga partier ska vara med under arbetets gång. Jag har kraftigt markerat på ett av nämndens sammanträde att ersättare som inte har dykt upp sen nämnden började plötsligt hoppade in när PwCs utredning presenterades och uttalat sig. Då kan man börja fundera på vilka grunder man plötsligt deltog i detta stora arbete som har pågått sen 2012. Skamligt.

Efter att PwC:s utredning presenterades började ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen uttala sig och föregå nämndens arbete. Detta skulle påverka utgången av nämndens arbete.

Den 22/1-14 skulle nämnden ha sitt möte där vi skulle börja gå igenom allt material som har kommit in, andra kommuners utredningar, siffror skulle uppdateras i kalkylerna och man skulle sätta sig ner och börja försöka föra samtal mellan partierna. Nämnden delade upp sig i två grupper, majoriteten S V MP och Alliansen Söderhamn M C FP KD.

Under Alliansens möte klargjorde jag klart och tydligt att jag inte har för avsikt att delta i de interna diskussionerna. Jag satt tyst och deltog inte i det beslut som gruppen fattade och klargjorde detta för samtliga närvarande.

När vi åter samlades och skulle börja prata om skolorna så säger Jan-Eric Berger (C) att Alliansen vill ha fler utredningar. När majoriteten frågar vad som ska utredas upprepar han samma sak bara. Majoriteten frågar igen men samma svar upprepas. Det bryter ut hetsiga diskussioner mellan ledamöter från S, C och Jonas Lindberg (M). Ordförande Bo Wikström (S) beslutar att nämnden inte kommer någon vart och att frågan får läggas på is.

Nu på onsdag den 21/1-15 ska den nya barn- och utbildningsnämnden ha sitt första möte och tittar man på ledamöterna som är valda är det bara 5 som har varit med sen förra mandatperioden och i detta arbete. Den nya nämnden kommer vara tvungen att börja om att igen och det kommer kosta skattepengar.

Beslutar man inte om några förändringar under detta år så kan effekterna man vill ha utebli.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Jantelagen lever tyvärr kvar

tisdag, november 25th, 2014

Söderhamns-Kuriren | De senaste åren har det hänt mycket i Söderhamns kommun. Nu menar jag inte enbart i politiken utan även bland mentaliteten.
 
Man känner att något har förändrats. När man har pratat med söderhamnare märker man att de är mer insatta, mer frågvis, är öppnare än vad Söderhamn var för 4 år sedan.

Vi har nu haft två Pridefestivaler i Söderhamn och nu senast hissade Söderhamns kommun transflaggan den 20 november. Det om något visar att Söderhamn har blivit öppnare. Jantelagen lever tyvärr kvar men sakta men säkert ser vi flera och flera drivande entreprenörer som tror på sina idéer och startar företag som vågar trotsa Jantelagen.

Fredrik Reinfeldt var 1994 en av bara två moderata riksdagsledamöter som röstade för partnerskapslagen. Vi har kommit otroligt långt sedan dess. Jag började engagera mig i Nya Moderaterna för jag tror på allas lika rätt. Allas lika rätt att älska den man vill. Allas lika värde.

Vi säger till våra barn och elever att mobbning är förbjudet i skolan och man ska respektera varandra. Samtidigt så finns det ledande partiföreträdare i Söderhamns kommun som ansluter sig till de mörka krafterna som hotar utvecklingen, som gör det svårare för unga hbtq-personer, som gärna vill skapa vi och dem.

Söderhamn har tagit de första stegen in i ett öppnare, mer tolerant, samhälle. Men vi får inte sluta här. Vi, inte bara Söderhamn, utan hela Sverige måste fortsätta kampen mot de mörka krafterna i vårt samhälle.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se

Skoldialoger viktiga för politiker

lördag, mars 9th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Nu har barn- och utbildningsnämnden haft sina skoldialoger med medborgarna runt om i Söderhamns kommun. Tyvärr så kom det inte så många medborgare på de två sista dialogerna i Ljusne och på CFL. Dessa skoldialoger är viktiga för oss politiker.

Vi vill gärna ha synpunkter från kommunens medborgare i en sådan här stor fråga. Man måste bli bättre att informera om medborgardialoger. Vi fick in en hel del förslag och synpunkter från träffarna i Vågbro och Bergvik.

När man lyssnade på föräldrarna så var de flesta överens om att man gärna vill ha kvar låg- och mellanstadierna och att eleverna på högstadiet kunde åka buss till en annan skola till exempel till Bergviksskolan eller Norrtullskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har en svår fråga på sitt bord. Vi har nu lyssnat på medborgarna men vi uppmuntrar föräldrar och lärare att fortsätta att höra av sig till oss politiker och berätta era synpunkter om hur skolan ska se ut i Söderhamn.

Vi har en stor elevminskning i kommunen de kommande åren. Detta är en trend vi måste vända snabbt. Vi har ett gymnasium som måste profilera sig mer och börja marknadsföra sig bättre. Vi måste ställa oss frågan: varför vill inte elever välja Staffangymnasiet och Söderhamn? Vi måste satsa för att få en skola i världsklass där elever från andra kommuner söker sig till Söderhamn och tar med sig hela familjen hit.

Vi i Nya Moderaterna och Centerpartiet vill se satsningar på skolan. Vi vill satsa mer på att öka lärartätheten. Vi vill erbjuda en bra arbetsmiljö för både lärare och elever. Vi tror på en modern kunskapsskola där varje elev syns och ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

Linus E. Ohlson (M)
Jan-Eric Berger (C)
en del av Alliansen Söderhamn
i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

3 segrar och medborgardialog

söndag, september 30th, 2012

I onsdag så var det dags för Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde. Vi fick rapport om läget på Bergviksskolan och jag tänker inte kommenterara vidare på den punkten då det är sekretess.

Jag hänvisar till mitt uttalande på Twitter:
Nämnden o skolledningen tar sista tidens händelser på Bergviksskolan på största allvar. Vi följer skollagen och står bakom rektorn.

På dagordningen så fanns det 3 saker som har koppling till mig

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Alla 3 ärenden bifölls, eller ja, ärende 8 godkänndes och lades till handlingarna men IT-bokslutet är ett resultat av min motion.

Mitt förslag om gemensam mall för skolbudgetar bifölls och nu blir det lättare att kunna jämföra skolorna i Söderhamn t.ex. hur mycket man lägger på kompetensutbildning, läromedel mm.

IT-bokslutet har jag lämnat in som motion som bifölls och nu fick vi första delårsrapporten. Tack vare IT-bokslutet har vi fått en bra översikt på BUN-förvaltningens IT-kostnader och hur många datorer vi har ute i verksamheten. IT-chefen tyckte att det var bra med IT-bokslut. Vi hade tydligen fler datorer än vad vi trodde. Jag följer detta med stort intresse!

Ärende 9 handlade om min motion om att se över våra energikostnader. Det började med att jag gick förbi skolor och Förvaltningshuset och såg alla datorer som stod på, på lov och helger. Detta drar mycket energi och blir en dyr kostnad för förvaltningen.

Mitt förslag var att vi ska installera program som automatiskt stänger av datorn vid ett visst klockslag och behöver man använda den så startar man upp den manuellt. Detta för att inte alla datorer ska stå på, även i rum som man inte använder.

Skulle man fixa detta så skulle man spara in 43 000kr på bara 50 datorer. Nu upptäckte ju IT-chefen att vi hade fler datorer så kan bli mer.

Motionen bifölls och nämnden föreslår att Kommunstyrelsen sa föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen.

3 små segrar för mig i nämnden!

 

På kvällen var det dags för första medborgardialogen om Framtidens skolorganisation ute i Vågbro. Det kom ungefär 20-25 personer, någon lärare men mest föräldrar.

Detta är första gången som nämnden har dessa (under min tid) så ska bli intressant att få höra vad medborgarna har att säga om skolan.

Viktiga frågor som kom upp var storleken på klasserna, obehöriga lärare och skolmiljön. Frågan kom också om nämnden har ställt några skolor mot varandra t.ex. Vågbro mot Stenberga. BUN-nämnden har inte ställt olika skolor mot varandra. Vi har en öppen diskussion och har skoldialoger för att få input.

Vi kommer vara tvungen att fatta ett svårt beslut om vilken skola som ska läggas ner men det är inget som är bestämt ännu.

När man lyssnade på föräldrarna ute i Vågbro så kunde de tänka sig att låta eleverna i åk 7-9 åka in till stan men de ville gärna behålla de yngre eleverna upp till åk 6 kvar ute på ”småskolorna”.

En bra kväll med bra diskussioner, även om föräldrarna nog ville ha mer svar än bara att sitta och prata på om hur de vill att skolan ska se ut.

Det är 3 medborgardialoger kvar och efter det börjar det svåra arbetet med att gå igenom alla skolor.