Inlägg taggade med ‘examinatorer’

Vill ha rättningsproffs

måndag, september 17th, 2012

Söderhamns-Kuriren | Söderhamns skolor är i behov av en grupp proffsrättare, som ansvarar för rättningen av samtliga nationella prov.
Det anser Linus E Ohlson (M), som hoppas få medhåll av Barn- och utbildningsnämnden.

Enligt skolinspektionen fick var fjärde elev på Norrtullsskolan för högt betyg på det nationella provet i engelska. För att i framtiden undvika orättvisa och felaktiga betygsättningar vill moderaten Linus E Ohlson, ledamot i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden, att en grupp examinatorer ska ansvara för rättningen av alla nationella prov.

– Jag vill att man samlar fyra engelskalärare, för att ta engelska som exempel, och att dessa under en period lyfts ur den ordinarie undervisningen och blir proffsrättare. Då kan man diskutera med varandra och få stöd av skolinspektionen med betygbedömningen. Och ju mer lärarna rättar år efter år, desto mer utvecklas man till en ren proffsgrupp, säger han.

– Jag ser bara fördelar med det här, det blir rättsäkert. Är man på ond fot med sin engelskalärare kan det bli fel om den läraren ska rätta mitt prov.

Skulle förslaget bli verklighet kommer det att kosta en del pengar, då vikarier måste sättas in under den tid examinatorerna är bortplockade från den ordinarie lärartjänsten.

– Jag kan tänka mig att man avsätter en liten summa till vikarier, det är en möjlighet att testa det här under nästa period med nationella prov. Efter det får vi göra en utvärdering om det här är någonting för Söderhamn.

Linus E Ohlson kommer att lyfta frågan på nämndsammanträdet den 26 september.

Andreas Tagg
0270-740 61
andreas.tagg@soderhamnskuriren.se

Läs webbartikeln på helahälsingland.se

Inför rättningsproffs i skolan

fredag, september 14th, 2012

Pressmeddelande

Måndagen den 3 september kunde man läsa i Söderhamns-Kuriren att eleverna på Norrtullskolan fått för höga betyg på nationella provet i engelska. Av de 100 prov som Skolinspektionen rättade hade 41 rättats med en negativ avvikelse. Över 40 % hade fått för högt betyg på delprov C i nationella provet i engelska. Detta placerar Norrtullskolan som tredje sämst i Skolinspektionens stickprov av nationella provet.

– Jag håller med rektor Esbjörn Lindgren att detta är något man måste titta extra på, säger Linus E. Ohlson (M), Barn- och Utbildningsnämnden.

– Alliansen har genomfört skolreformer som kommer höja kunskapen i den svenska skolan och nationella proven har setts över. Det kan vara svårt för lärarna att utifrån de nya anvisningarna för hur proven ska bedömmas sätta rätt betyg. Detta är något Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport till Regeringen, säger Linus E. Ohlson.

Lärarnas enda uppgift borde vara att förmedla kunskap till eleverna, alltså måste deras arbetsbörda minska. Ett sätt att göra det på är att införa så kallade examinatorer som rättar elevers prov, i stället för lärare. Detta är bra eftersom det dels minskar lärarnas arbetsbörda, samtidigt som det bli en rättssäker prövning.

– Lärarna som är examinatorer blir proffs på att rätta och eleverna får en mer rättssäker bedömning. Varför ska inte lärarna i Söderhamns kommun kunna välja en karriär som examinator i Söderhamn och få en högre lön? säger Linus E. Ohlson.

– Jag tänker föreslå på Barn- och Utbildningsnämnden den 26 september att vi ska inför examinatorer på prov i Söderhamn inför nästa års nationella prov. Det kommer att minska arbetsbördan för lärarna och öka rättssäkerheten för eleverna! säger Linus E. Ohlson.

Kontakt:
Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden
076-316 52 98
linus.e.ohlson@moderat.se

Ta tillvara lärarnas engagemang

tisdag, september 4th, 2012

Söderhamns-Kuriren | Skolan ska vara en trygg plats med kompetenta lärare. Men under lång tid har lärarna förbisetts. Genom politisk passivitet och successivt sänkta krav har lärarna försvagats och skolan försämrats. Nu ändrar vi på det.

Vi har nyligen infört en ny skollag där lärarnas disciplinära befogenheter förtydligas och behörighetsreglerna för läraryrket stärks. Dessutom förbättras lärarutbildningen, en lärarlegitimation införs och lärarlyftet utökas för att stötta de som är lärare i dag.

Men det räcker inte. Vi behöver lyfta fram de bästa lärarna och se till att skolresultaten förbättras. Jag vill bland annat införa lärarcoacher och karriärsteg för lärarna i Söderhamns kommun. Varför kan inte en lärare specialisera sig på att examinera elever, bli ämneschef på en skola eller coacha sina ämneskollegor?

Det finns mycket att göra för att skolan ska bli en mer modern arbetsplats, till exempel har knappt varannan lärare tillgång till en egen dator och det behöver vi ändra på.

Tillsammans kan vi skapa Sveriges bästa skolkommun!

Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Examinator ger rättvisa för eleverna

tisdag, april 17th, 2012

I dag är läraryrket ett hårt jobb, och därtill ansett som ett lågstatusyrke.

Lärare gör i dag allt själva: håller i lektionerna, rättar prov, kopierar papper, byter glödlampor, svarar på mejl från arga föräldrar och går på möten. Så borde det inte vara.

Lärares enda uppgift borde vara att förmedla kunskap till eleverna, alltså måste deras arbetsbörda minska. Hur då? Ett sätt att göra det på är att införa så kallade examinatorer som rättar elevers prov, i stället för lärare. Detta är bra eftersom det dels minskar lärares arbetsbörda, samtidigt som det bli en rättssäker prövning. Lärarna som är examinatorer blir proffs på att rätta och eleverna får en mer rättssäker bedömning.

Den 30 mars gick Skolinspektionen ut och sa att det finns bristande hantering av de nationella proven. En av punkterna som Skolinspektionen tryckte på var att skolorna bör utveckla samarbete som bland annat innebär att lärare inte rättar sina egna elevers nationella prov.

Tänk om en lärare och en elev har dålig personkemi, och läraren låter detta göra sig gällande i betygen – det blir inte rättvist för eleven. Trots att detta är förbjudet är det en verklighet alltför många elever känner igen.

Slå två flugor i en smäll! Jag vill inför examinatorer i Söderhamn för att minska arbetsbördan för lärarna och öka rättssäkerheten för eleverna!

Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden