Inlägg taggade med ‘enkel fråga’

Enkel fråga om information och krisberedskap

onsdag, december 12th, 2012

Enkel fråga

Ordförande för Kommunstyrelsen

Information och krisberedskap

Söderhamns kommuns hemsida, www.soderhamn.se, är en viktig källa för information om vad som händer i Söderhamns kommun t.ex. vid oljeutsläppen, snöstorm mm.

Vid en kris eller nödläge så är det viktigt att få ut rätt information till allmänheten så snabbt det går och då måste man även ta hänsyn på vilka språk man skriver.

T.ex. nu när vattnet var svart så fanns det ingen information tillgänglig på engelska. Hur ska man som icke svensktalande få reda på om det är giftigt att dricka eller ej?

Mina frågor till ordförande för Kommunstyrelsen är

Hur ser Söderhamns kommuns krisberedskap ut när det gäller information till allmänheten, vilka kanaler använder man?

Hur ser det ut med användet av engelska som språk vid information till allmänheten från kommunen, även de kommunala bolagen?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner enkla frågan i PDF-format nedan

Enkel fråga om Information och krisberedskap

Enkel fråga om vilka sitter i våra nämnder

fredag, november 23rd, 2012

Enkel fråga

Ordförande för Kommunstyrelsen

Vilka sitter i våra nämnder?

Söderhamns kommuns hemsida, www.soderhamn.se, är den viktigaste källan för information om kommunens och nämndernas verksamheter.

På vissa nämnders presentationer, både på kommunens intranät och externa hemsida, så presenteras vilka ledamöter som sitter i varje nämnd med namn och e-postadress. Ordförande presenteras också med en bild.

Det är viktigt att medborgarna även får ett ansikte på varje politiker då det inte alltid är samma som sitter i Kommunfullmäktige.

Min fråga till ordförande för Kommunstyrelsen är

Har Söderhamns kommun planer på att varje nämnd ska presentera nämndsledamöterna med bild utöver namn och e-postadress?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner enkla frågan i PDF-format nedan

Enkel fråga om Vilka sitter i våra nämnder

Enkel fråga om rätt information om förtroendevalda

torsdag, september 20th, 2012

Enkel fråga

Ordförande för Kommunstyrelsen

Rätt information om förtroendevalda

Söderhamns kommuns hemsida, www.soderhamn.se, är den viktigaste källan att hämta information om kommunens och nämndernas verksamheter. Därför är det viktigt att kommunens hemsida är uppdaterad med aktuell information.

På vissa nämnders presentationer, både på den interna och externa hemsidan, så finns förtroendevalda som har lämnat sina uppdrag kvar med namn och e-postadress. Medborgarna måste kunna lita på att kommunens hemsida har aktuell information.

En annan viktig sak är att lyfta fram förtroendevaldas e-postadresser. Man kan lätt missa att man ska klicka på namnen för att få fram e-postadressen. Detta kan enkelt lösas genom att man skriver ut e-postadresserna under eller bredvid namnen på de förtroendevalda.

Mina frågor till ordförande för Kommunstyrelsen är

Vilka åtgärder tänker ordförande vidta för att åtgärda dessa fel?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner enkla frågan i PDF-format nedan

Enkel fråga om Rätt information om förtroendevalda