Inlägg taggade med ‘energi’

3 segrar och medborgardialog

söndag, september 30th, 2012

I onsdag så var det dags för Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde. Vi fick rapport om läget på Bergviksskolan och jag tänker inte kommenterara vidare på den punkten då det är sekretess.

Jag hänvisar till mitt uttalande på Twitter:
Nämnden o skolledningen tar sista tidens händelser på Bergviksskolan på största allvar. Vi följer skollagen och står bakom rektorn.

På dagordningen så fanns det 3 saker som har koppling till mig

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Alla 3 ärenden bifölls, eller ja, ärende 8 godkänndes och lades till handlingarna men IT-bokslutet är ett resultat av min motion.

Mitt förslag om gemensam mall för skolbudgetar bifölls och nu blir det lättare att kunna jämföra skolorna i Söderhamn t.ex. hur mycket man lägger på kompetensutbildning, läromedel mm.

IT-bokslutet har jag lämnat in som motion som bifölls och nu fick vi första delårsrapporten. Tack vare IT-bokslutet har vi fått en bra översikt på BUN-förvaltningens IT-kostnader och hur många datorer vi har ute i verksamheten. IT-chefen tyckte att det var bra med IT-bokslut. Vi hade tydligen fler datorer än vad vi trodde. Jag följer detta med stort intresse!

Ärende 9 handlade om min motion om att se över våra energikostnader. Det började med att jag gick förbi skolor och Förvaltningshuset och såg alla datorer som stod på, på lov och helger. Detta drar mycket energi och blir en dyr kostnad för förvaltningen.

Mitt förslag var att vi ska installera program som automatiskt stänger av datorn vid ett visst klockslag och behöver man använda den så startar man upp den manuellt. Detta för att inte alla datorer ska stå på, även i rum som man inte använder.

Skulle man fixa detta så skulle man spara in 43 000kr på bara 50 datorer. Nu upptäckte ju IT-chefen att vi hade fler datorer så kan bli mer.

Motionen bifölls och nämnden föreslår att Kommunstyrelsen sa föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen.

3 små segrar för mig i nämnden!

 

På kvällen var det dags för första medborgardialogen om Framtidens skolorganisation ute i Vågbro. Det kom ungefär 20-25 personer, någon lärare men mest föräldrar.

Detta är första gången som nämnden har dessa (under min tid) så ska bli intressant att få höra vad medborgarna har att säga om skolan.

Viktiga frågor som kom upp var storleken på klasserna, obehöriga lärare och skolmiljön. Frågan kom också om nämnden har ställt några skolor mot varandra t.ex. Vågbro mot Stenberga. BUN-nämnden har inte ställt olika skolor mot varandra. Vi har en öppen diskussion och har skoldialoger för att få input.

Vi kommer vara tvungen att fatta ett svårt beslut om vilken skola som ska läggas ner men det är inget som är bestämt ännu.

När man lyssnade på föräldrarna ute i Vågbro så kunde de tänka sig att låta eleverna i åk 7-9 åka in till stan men de ville gärna behålla de yngre eleverna upp till åk 6 kvar ute på ”småskolorna”.

En bra kväll med bra diskussioner, även om föräldrarna nog ville ha mer svar än bara att sitta och prata på om hur de vill att skolan ska se ut.

Det är 3 medborgardialoger kvar och efter det börjar det svåra arbetet med att gå igenom alla skolor.

Inför Barn- och Utbildningsnämnden 26/9

onsdag, september 19th, 2012

Nu på onsdag den 26/9 är det dags för Barn- och Utbildningsnämnden igen. Du kan läsa ladda ner föredragningslistan och handlingarna här.

Det är fyra punkter som har koppling till mig:

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Och sen införandet av rättningsproffs under punkten Övriga frågor.

Ärende 7
Handlar om en fråga jag ställe för ett tag sen om skolornas budgetar. Jag försöker få fram om en jämförelse mellan skolorna i Söderhamn för att se hur mycket man satsar på kompetensutveckling och IT-läromedel men det gick inte att få fram då varje skola redovisar budgeterna lite olika på skolorna. Så nu är förslaget att man ska införa en mall för skolbudgeterna i kommunen så man i framtiden kan ta fram o göra jämförelser.

Ärende 8
Handlar om min motion om IT-bokslut för att hålla koll på våra IT-kostnader i Barn- och Utbildningsnämnden. Nu får vi den första delbokslutet och jag har lite frågetecken. Bl.a. om att vi har IT-avtal men vi har ändå gamla (över 4år) datorer kvar i grundskolan. Det är viktigt att vi byter ut datorerna via vårt avtal och ger elevernas tidsmässiga verktyg så de kan få den bästa starten i livet och förbereda eleverna inför morgondagens arbetsmarknad.

Ärende 9
Är om min motion som gäller energieffektivisering inom Barn- och Utbildningsförvaltningen till att börja med. Läs motionen här. Den handlar om hur vi ska minska förvaltningens elförbrukning genom att datorerna inom förvaltningen ska automatiskt stängas av vid slutet av dagen.

Tycker det är roligt att förslaget är att bifalla motionen min. Vi har så roliga meningar när vi ska bifalla motioner och ibland är de ännu längre:

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.”

 

Det är totalt 17 punkter som ska upp på onsdagens sammanträde bl.a. incidenten på Bergviksskolan och delårsrapporten.

Mötet är öppet för allmänheten. Vi börjar kl 09:00 i Rådhuset, Kommunfullmäktigesalen.

Varmt välkommen!

Motion om energieffektivisering

onsdag, mars 21st, 2012

När jag går förbi skolor, förskolor eller för den delen Förvaltningshuset på kvällar så ser man ofta genom fönstret att datorerna och bildskärmarna står fortfarande på.

Söderhamn vill ju vara en miljömedveten och grön kommun och vi ska spara energi vilket också minskar energikostnaderna för kommunen.

En enkel lösning på detta problem är att införa automatisk/tidsbestämd avstängning av datorerna och bildskärmarna vid slutet på arbetsdagen. Man påminner personalen att man spar allt arbete man håller på med innan man går hem och finns det någon dator och bildskärm igång vid t.ex. kl. 18 så stängs den automatiskt av.

Detta kan spara mycket pengar åt kommunen, speciellt under de längre loven.

Detta kan också skapa ett tankemönster hos personalen där man bara startar upp dem datorer man använder istället för att man ska t.ex. ha dator igång i alla rum som man kanske inte ens använder.

Jag förslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att Införa nödvändiga åtgärder för att få automatisk/tidsbestämd avstängning av datorer inom Barn- och Utbildningsförvaltningen och dess verksamheter fram till årsskiftet 2012/2013
  • Att Om man ser minskning av energiförbrukningen fram till årsskiftet 2012/2013 ska man införa samma åtgärder i dem övriga förvaltningarna och dess verksamheter

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om energieffektivisering