Inlägg taggade med ‘elever’

Skolk-sms är upp till skolorna

tisdag, januari 27th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Norrtullskolan har varit först ut med att testa skolk-sms. Försöket har slagit väl ut, men barn- och utbildningsnämnden vill inte fatta ett beslut som omfattar alla skolor. Det är upp till verksamheterna själva.

Det var Linus E Ohlson (M) dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden som väckte frågan om att införa skolk-sms. Det innebär att föräldrarna snabbt får reda på om deras barn har ogiltig frånvaro i skolan.

Enligt Skollagen ska skolan höra av sig samma dag om elever inte dyker upp utan anledning. Finessen med sms är att det sker direkt frånvaron noteras.

På Norrtullskolan var de först ut med att testa systemet och enligt rektorn Esbjörn Lindgren har försöket slagit väl ut.

– Vi kan konstatera att sena ankomster har minskat betydligt, men att längre frånvaro, typ hela dagar, inte har minskat och det var väl inte något vi hade räknat med heller. Vår gemensamma uppfattning är att vi vill fortsätta med skolk-sms, skriver han i ett utlåtande till barn- och utbildningsnämnden.
Linus E Ohlson har lagt ett förslag om att systemet ska införas på samtliga skolor, men när ärendet behandlades av nämnden under onsdagen sade de nej till detta.

Alexandra Gard (S) är ordförande för nämnden:

– Vi anser att det är upp till varje verksamhet att besluta om de vill ha det här eller inte. Men på sikt kommer det att bli så att alla skolor skickar sms. De är ändå skyldiga att ringa och prata med föräldrarna, säger hon.

Själv säger Linus E Ohlson att han är besviken.

– Varför inte införa systemet fullt ut på en gång? Det här handlar ju om att upptäcka problem i tid. För en del elever kanske det handlar om skoltrötthet, medan andra kan vara på väg in i en nedgående spiral. Självklart ska man ha personlig kontakt med föräldrarna, men det här handlar om ett knapptryck som kan förändra barns liv.
 
Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Sanningen om skolutredningen i Söderhamns kommun

lördag, januari 17th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Turerna om skolutredningen i Söderhamn har varit många. Därför tycker jag att det är viktigt att klargöra några saker om utredningen, skriver Linus E. Ohlson.

Den 26/9-11 beslutade Kommunfullmäktige att dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden skulle utreda och komma med en bedömning av skollokalsbehovet på längre sikt till Kommunstyrelsen.

Den dåvarande nämnden hade fyra medborgardialoger under vintern 2012/2013 där nämnden vill få in synpunkter och hur medborgarna såg på framtidens skolorganisation. Nämndens ledamöter skulle inte representera någon kommundel utan vi, hela nämnden, representerade hela kommunen och vi skulle se till skolan i hela kommunen. Detta var något några ledamöter och ersättare hade lite svårt att följa.

Den 23/5-13 beslöt nämnden om att sätta igång skolutredningen och att det skulle vara en oberoende utredning och inte från den egna förvaltningen. Detta var ett krav från oss samtliga ledamöter i dåvarande Alliansen Söderhamn, jag, Jonas Lindberg (M), Ingrid Backelin (FP), Jan-Eric Berger (C) och Ola Andersson (C). Uppdraget gick till PwC.

Under hela arbetet, från första mötet om detta fram till 22/1-14, var nämndens samtliga ledamöter, från höger till vänster, helt eniga om upplägget och hur vi skulle gå tillväga.
När PwC:s utredning kom i oktober 2013 blev nämnden tagen på sängen. Vi hade inte förväntat oss att förslagen skulle vara så radikala och kraftiga. Det var en kalldusch. När nämnden hade sina strategidagar någon vecka efter presentationen började vi gräva ner oss i utredningen och granskade den ordentligt.

Under en av strategidagarna så satt jag, Jonas Lindberg (M), Alexandra Gard (S) och Erik Sköld (S) tillsammans och pratade igenom skolutredningen och gav vår syn på den. Det var bra diskussioner och jag tror att vår unga ålder och att vi inte för så många år sen gick i skolan i Söderhamn, om man jämför med övriga ledamöter i nämnden, gav oss en fräschare syn på det hela.

Under dessa två dagar så kom nämnden inte fram till något förslag utan vi ville ha informationsmöten med medborgarna där vi presenterade skolutredningen i sin helhet innan nämndens skulle komma med eget(na) förslag.

Under hela arbetets gång har ingen ledamot eller ersättare haft någon annan åsikt eller fört fram något annat under nämndens diskussioner. Men plötsligt började det dyka upp insändare från ledamöter i nämnden där man gick ut och sa något helt annat. Detta fortsatta även på informationsträffarna vi hade för att presentera skolutredningen från PwC. Där var det även ersättare som klart och tydligt tog ställning för sin kommundel.

Under arbetets gång har det knappt varit några ersättare med i arbetet mer än MPs ersättare för att nämndens samtliga partier ska vara med under arbetets gång. Jag har kraftigt markerat på ett av nämndens sammanträde att ersättare som inte har dykt upp sen nämnden började plötsligt hoppade in när PwCs utredning presenterades och uttalat sig. Då kan man börja fundera på vilka grunder man plötsligt deltog i detta stora arbete som har pågått sen 2012. Skamligt.

Efter att PwC:s utredning presenterades började ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen uttala sig och föregå nämndens arbete. Detta skulle påverka utgången av nämndens arbete.

Den 22/1-14 skulle nämnden ha sitt möte där vi skulle börja gå igenom allt material som har kommit in, andra kommuners utredningar, siffror skulle uppdateras i kalkylerna och man skulle sätta sig ner och börja försöka föra samtal mellan partierna. Nämnden delade upp sig i två grupper, majoriteten S V MP och Alliansen Söderhamn M C FP KD.

Under Alliansens möte klargjorde jag klart och tydligt att jag inte har för avsikt att delta i de interna diskussionerna. Jag satt tyst och deltog inte i det beslut som gruppen fattade och klargjorde detta för samtliga närvarande.

När vi åter samlades och skulle börja prata om skolorna så säger Jan-Eric Berger (C) att Alliansen vill ha fler utredningar. När majoriteten frågar vad som ska utredas upprepar han samma sak bara. Majoriteten frågar igen men samma svar upprepas. Det bryter ut hetsiga diskussioner mellan ledamöter från S, C och Jonas Lindberg (M). Ordförande Bo Wikström (S) beslutar att nämnden inte kommer någon vart och att frågan får läggas på is.

Nu på onsdag den 21/1-15 ska den nya barn- och utbildningsnämnden ha sitt första möte och tittar man på ledamöterna som är valda är det bara 5 som har varit med sen förra mandatperioden och i detta arbete. Den nya nämnden kommer vara tvungen att börja om att igen och det kommer kosta skattepengar.

Beslutar man inte om några förändringar under detta år så kan effekterna man vill ha utebli.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Inför pedagogiska måltider

lördag, januari 10th, 2015

Söderhamns-Kuriren | När jag i min egenskap som dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden gjorde skolbesök bland kommunens skolor så fanns det en fråga som ofta kom upp: pedagogiska måltider, skriver Linus E. Ohlson.

Jag har varit med under luncher på förskolor och i lågstadiet och det kan ibland vara en stressad och högljudd miljö att vistas i.

Barn och elever frågar varför fröken inte äter samma mat eller så ska fröken skära upp maten åt barnen och eleverna vilket leder till att fröken kan få äta kall lunch eller inte alls få någon lunch. Efter luncherna har jag träffat personal, bland annat kökspersonal, och försökt få mig en bild av matsvinnet och det slängs en hel del som våra pedagoger skulle kunna äta tillsammans med barnen och eleverna.

Jag lyfte frågan om pedagogiska måltider 2013 i barn- och Utbildningsnämnden men majoriteten (S, V och MP) valde att inte bifalla mitt förslag efter diskussion om att det bland annat kan skapa orättvisa mellan kommunens skolor, att det kan skapa önskemål om förflyttningar och att denna fråga är en verksamhetsfråga.

Tydligen är man rädd att rektorerna kan förbättra sin personalpolitik och skapa en bra arbetsmiljö för våra barn, elever och sin personal. Kan en rektor göra bedömningen att låta till exempel sina lärare i åk 1–3 få äta med eleverna gratis och få utrymme i sin budget för detta så anser jag att politikerna inte ska sätta stopp för det.

Därför har jag valt att lämna in ett medborgarförslag om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens egna skolor.

Låt rektorerna som kan verksamheten bättre än politikerna bestämma själva!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- & Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Medborgarförslag om återinför möjligheten till gratis pedagogiska måltider i skolorna

torsdag, januari 8th, 2015

När jag i min egenskap som dåvarande ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden gjorde skolbesök bland kommunens skolor så fanns det en fråga som jämnt kom upp: pedagogiska måltider. Jag har varit med under luncher på förskolor och i lågstadiet och det kan ibland vara en stressad och högljudd miljö att vistas i.

Barn och elever frågar varför fröken inte äter samma mat eller så ska fröken skära upp maten åt barnen och eleverna vilket leder till att fröken kan få äta kall lunch eller inte alls få någon lunch. Efter luncherna har jag träffat personal, bl.a. kökspersonal, och försökt få mig en bild av matsvinnet och det slängs en hel del som våra pedagoger skulle kunna äta tillsammans med barnen och eleverna.

Frågan om gratis pedagogiska måltider har lyfts tidigare i Barn- och Utbildningsnämnden under 2013 men man valde att inte bifalla förslaget efter diskussion om att det bl.a. kan skapa orättvisa mellan kommunens skolor, att det kan skapa önskemål om förflyttningar och att denna fråga är en verksamhetsfråga.

Om det är en verksamhetsfråga, varför har då politiker infört ett förbud till att börja med?

Det är dags att politikerna låter bli denna fråga och lyfter förbudet så kommunens rektorer kan skapa en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för våra barn, elever och sin personal.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att häva förbudet och återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens samtliga egna skolor samt
  • Att det ska vara upp till varje rektor att bestämma över denna möjlighet

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om återinför möjligheten till gratis pedagogiska måltider i skolorna

”Obekväma beslut måste tas”

fredag, december 19th, 2014

Söderhamns-Kuriren | En alarmerande situation i limbo. Så beskriver Linus E Ohlson (M) den rådande skolpolitiken i Söderhamn.
– Den nya nämnden måste våga ta obekväma beslut om skolornas framtid, annars riskeras kvaliteten, säger han.

Förra året levererade en extern rapport om skolornas framtid en bister syn med ett budskap: Skär ner verksamheterna eller få stora kvalitetsproblem. Men hittills har politikerna inte fattat något beslut om vilka skolor som ska bort.

Nu uppmanar Linus E Ohlson, som vid årsskiftet lämnar sina förtroendeuppdrag, politikerna som bestämmer den kommande mandatperioden att fatta beslut om vilka skolor som ska vara kvar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S), som har kvar sin post fram till nyår då den nya barn- och utbildningsnämnden tillträder, håller med Linus E Ohlson.

– Ja, under nästa år måste de första besluten kring skolorna tas. Det blir kanske inte allt på en gång, men de måste börja, säger han.

I den skolutredning som presenterades förra året skriver utredarna att kommunens högstadieelever bör slås ihop i en eller två skolor. Vidare fastslår de att nuvarande organisation för grundskolan inte kommer att vara hållbar i längden – någon eller några skolor måste läggas ned.

Om politikerna inte fattar beslut för att krympa kostnaderna riskerar de enligt utredarna att tappa kvalitet på undervisningen samtidigt som det blir svårt att säkerställa en god resultatutveckling.

Se TV-intervju på länken nedan.

Henrik Nyblad
0278-275 72
henrik.nyblad@ljusnan.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se