Inlägg taggade med ‘budget’

Medborgarförslag om återinför möjligheten till gratis pedagogiska måltider i skolorna

torsdag, januari 8th, 2015

När jag i min egenskap som dåvarande ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden gjorde skolbesök bland kommunens skolor så fanns det en fråga som jämnt kom upp: pedagogiska måltider. Jag har varit med under luncher på förskolor och i lågstadiet och det kan ibland vara en stressad och högljudd miljö att vistas i.

Barn och elever frågar varför fröken inte äter samma mat eller så ska fröken skära upp maten åt barnen och eleverna vilket leder till att fröken kan få äta kall lunch eller inte alls få någon lunch. Efter luncherna har jag träffat personal, bl.a. kökspersonal, och försökt få mig en bild av matsvinnet och det slängs en hel del som våra pedagoger skulle kunna äta tillsammans med barnen och eleverna.

Frågan om gratis pedagogiska måltider har lyfts tidigare i Barn- och Utbildningsnämnden under 2013 men man valde att inte bifalla förslaget efter diskussion om att det bl.a. kan skapa orättvisa mellan kommunens skolor, att det kan skapa önskemål om förflyttningar och att denna fråga är en verksamhetsfråga.

Om det är en verksamhetsfråga, varför har då politiker infört ett förbud till att börja med?

Det är dags att politikerna låter bli denna fråga och lyfter förbudet så kommunens rektorer kan skapa en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för våra barn, elever och sin personal.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att häva förbudet och återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens samtliga egna skolor samt
  • Att det ska vara upp till varje rektor att bestämma över denna möjlighet

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om återinför möjligheten till gratis pedagogiska måltider i skolorna

Ohlson (M) besöker hemtjänsten i Söderhamn

torsdag, november 27th, 2014

PRESSMEDDELANDE

2014-11-27

Ohlson (M) besöker hemtjänsten i Söderhamn

Imorgon fredag den 28 november kommer Linus E. Ohlson (M) göra ett studiebesök på hemtjänsten i Söderhamn. Linus E. Ohlson (M) sitter som ersättare i Omvårdnadsnämnden i Söderhamns kommun.

– Det är en självklarhet att jag som förtroendevald besöker våra verksamheter inom kommunen. Sitter man i en nämnd har man ett ansvar att sätta sig in i nämndens verksamhet, säger Linus E. Ohlson (M).

Studiebesöket kommer att ske på hemtjänsten Centrum 2 där Ohlson (M) ska få följa med personalen på hembesök, få chansen att prata med kommunens äldre samt prata med personalen inom hemtjänsten om deras syn på verksamheten.

– Omvårdnadsnämnden har fått under flera år effektiviserings- och besparingskrav på sig och det börjar närma sig bristningsgränsen. Jag vet att vår personal går på knäna och gör sitt yttersta, säger Ohlson (M).

– Jag vill passa på under mitt studiebesök att prata med vår personal om vår verksamhets utmaningar de kommande åren och få förslag på hur vi kan utveckla den tillsammans med vår personal, avslutar Ohlson (M).

Om besöket
Datum: 28/11-2014
Tid: 07:00-14:30
Plats: Hemtjänsten Centrum 2

Kontakt
Linus E. Ohlson (M)
Ersättare i Omvårdnadsnämnden
072-323 29 89
linus.e.ohlson@moderat.se

Satsa på skolan nu!

lördag, juni 29th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

De senaste veckorna har det varit flera artiklar om skolan och förskolan i Söderhamns-Kuriren. På kommentarssidorna har vi kunnat läsa kommentarer från personal och föräldrar som nu sätter ner foten och säger: Stopp! Detta går inte mer! Det är bra att situationen i skolan kommer fram.

Nu är det dags att Socialdemokraterna som styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att de har lyssnat och tagit till sig kritiken från rektorer och skolpersonal och gör något åt situationen inom skolan i Söderhamn.

Det är dags att satsa på att öka personaltätheten inom för- och grundskolan i Söderhamn. Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

Två anställda tar hand om 36 elever i en förskoleklass kunde vi läsa i Söderhamns-Kuriren den 25 juni. Kan det stämma? Kan alla elever hinna bli sedda då? Man pratar om att det är i förskolan man lägger grunden för lärandet – men då måste vi också satsa på förskolan och minska barngrupperna och öka personaltätheten.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade en ”satsning” på förskolan i sin budget. Det tragiska är att satsningen bygger på pengar som inte är beslutade ännu. Än värre är att dessa pengar är en engångsutbetalning. Hur ska man kunna behålla den nya personalen som man ska anställa när pengarna är slut? Är det att satsa långsiktigt?

Den 26 juni i Söderhamns-Kuriren berättade grundskolechefen Carin Mellqvist att två arbetsgrupper inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu med att ta fram rutiner för asylbarnen inom förskoleklass och skola. Söderhamn har tagit emot asylsökande i flera år. På andra skolor har man löst detta på bra sätt. Varför uppfinna hjulet flera gånger?

Det är anmärkningsvärt att Söderhamn har haft dålig personaltäthet i flera år men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har gjort något åt det. När man sitter på barn- och utbildningsnämndens sammanträden hör man från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hur viktigt det är att satsa på de yngre och det är där man lägger grunden. Om barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S) menar detta, varför går han då inte till kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och berättar hur det ser ut i skolan?

Vi i Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden gör besök så ofta vi kan i skolan och pratar med personalen. Vi vet hur det är ute i verksamheten.

Det är dags att gå från ord till handling! Det är dags att satsa på skolan! På riktigt!

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Var tar ni 20 miljoner till förskolan?

fredag, april 26th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S), skriver (10/4) att Alliansen Söderhamns ledamöter i barn- och utbildningsnämnden gör egen tolkning av lagen när det gäller förskolan.

Alliansen Söderhamn är positiv till heltid i förskolan men, då lagen redan i dag ger möjlighet till heltid utifrån barnets behov och familjens situation anser vi att motionen inte fyller någon funktion, därför yrkade vi på avslag på motionen.

De hänvisar också till ett uttalande från utbildningsminister Jan Björklund. Det står alliansens partiledare fritt att uttala sig och föra fram sitt eget partis politik. Alliansen består utav fyra partier som tillsammans på nationell och lokal nivå vill skapa en skola som ser till varje elev och hjälper eleven att nå sin fulla potential. Alliansen kan till skillnaden från S, V och MP enas kring politik.

Är föräldrarna arbetslösa och deltar i någon form av aktivitet eller kurs genom Arbetsförmedlingen så har barnet rätt att vara på f örskolan minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Är mamma eller pappa upptagen med en aktivitet hela dagen så får man ha barnet på förskolan på heltid.

Wikström och Gard trycker hårt på att förskolan inte ska vara barnpassning utan ska lägga grunden för lärandet. Med stora barngrupper och med låg personaltäthet i Söderhamn inom förskolan så är det precis vad det är i Söderhamn, barnpassning. Personalen gör så gott den kan.

De säger att barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet bara yttrade sig i frågan och inte fattade något beslut i frågan. ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen”.

Vi har två frågor till nämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S).

  • Var ska S, V och MP ta de 20 miljoner kronor det kostar att ”ta bort” 15-timmarsregeln? Nämnden har inte fattat något beslut att begära 20 miljoner kronor från kommunfullmäktige.
  • Vad tänker Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S) göra för att skapa Sveriges bästa förskola där varje personal kan hjälpa varje barn att lägga grunden för ett livslångt lärande?

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Politiker besökte Bergviksskolan

måndag, april 22nd, 2013

Söderhamns-Kuriren | Efter det stormiga läsåret på Bergviksskolan har flera politiker besökt skolan. Under måndagen var Linus E Ohlson (M) på besök.
– Jag känner att personalen tycker att det vänder, säger han.

Linus E Ohlson sitter som ledamot i både kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden. Han har noga följt utvecklingen på Bergviksskolan och har haft kontakt med både fackliga representanter och oroliga föräldrar.

– Överlag kan jag säga att lärarna känner att det har skett en skiftning i det hela, det har blivit bättre. De tycker att det har blivit lugnare och upplever att det inte ligger i luften på samma sätt i korridorerna, säger han.

Skolan kommer att bli en het fråga till nästa års val och Linus E Ohlson vill se en omprioritering i budgeten för att frigöra större resurser till skolan.

– Ska barn- och utbildningsnämnden få mer pengar för att öka personaltätheten och vända trenden med dåliga betyg så måste man ta pengar från annat håll. Det är dags att gå från ord till handling, säger han.

Andreas Tagg
0270-740 61
andreas.tagg@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se och i dagens Söderhamns-Kuriren