Inlägg taggade med ‘betyg’

Satsa på skolan nu!

lördag, juni 29th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

De senaste veckorna har det varit flera artiklar om skolan och förskolan i Söderhamns-Kuriren. På kommentarssidorna har vi kunnat läsa kommentarer från personal och föräldrar som nu sätter ner foten och säger: Stopp! Detta går inte mer! Det är bra att situationen i skolan kommer fram.

Nu är det dags att Socialdemokraterna som styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att de har lyssnat och tagit till sig kritiken från rektorer och skolpersonal och gör något åt situationen inom skolan i Söderhamn.

Det är dags att satsa på att öka personaltätheten inom för- och grundskolan i Söderhamn. Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

Två anställda tar hand om 36 elever i en förskoleklass kunde vi läsa i Söderhamns-Kuriren den 25 juni. Kan det stämma? Kan alla elever hinna bli sedda då? Man pratar om att det är i förskolan man lägger grunden för lärandet – men då måste vi också satsa på förskolan och minska barngrupperna och öka personaltätheten.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade en ”satsning” på förskolan i sin budget. Det tragiska är att satsningen bygger på pengar som inte är beslutade ännu. Än värre är att dessa pengar är en engångsutbetalning. Hur ska man kunna behålla den nya personalen som man ska anställa när pengarna är slut? Är det att satsa långsiktigt?

Den 26 juni i Söderhamns-Kuriren berättade grundskolechefen Carin Mellqvist att två arbetsgrupper inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu med att ta fram rutiner för asylbarnen inom förskoleklass och skola. Söderhamn har tagit emot asylsökande i flera år. På andra skolor har man löst detta på bra sätt. Varför uppfinna hjulet flera gånger?

Det är anmärkningsvärt att Söderhamn har haft dålig personaltäthet i flera år men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har gjort något åt det. När man sitter på barn- och utbildningsnämndens sammanträden hör man från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hur viktigt det är att satsa på de yngre och det är där man lägger grunden. Om barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S) menar detta, varför går han då inte till kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och berättar hur det ser ut i skolan?

Vi i Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden gör besök så ofta vi kan i skolan och pratar med personalen. Vi vet hur det är ute i verksamheten.

Det är dags att gå från ord till handling! Det är dags att satsa på skolan! På riktigt!

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Vill ha rättningsproffs

måndag, september 17th, 2012

Söderhamns-Kuriren | Söderhamns skolor är i behov av en grupp proffsrättare, som ansvarar för rättningen av samtliga nationella prov.
Det anser Linus E Ohlson (M), som hoppas få medhåll av Barn- och utbildningsnämnden.

Enligt skolinspektionen fick var fjärde elev på Norrtullsskolan för högt betyg på det nationella provet i engelska. För att i framtiden undvika orättvisa och felaktiga betygsättningar vill moderaten Linus E Ohlson, ledamot i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden, att en grupp examinatorer ska ansvara för rättningen av alla nationella prov.

– Jag vill att man samlar fyra engelskalärare, för att ta engelska som exempel, och att dessa under en period lyfts ur den ordinarie undervisningen och blir proffsrättare. Då kan man diskutera med varandra och få stöd av skolinspektionen med betygbedömningen. Och ju mer lärarna rättar år efter år, desto mer utvecklas man till en ren proffsgrupp, säger han.

– Jag ser bara fördelar med det här, det blir rättsäkert. Är man på ond fot med sin engelskalärare kan det bli fel om den läraren ska rätta mitt prov.

Skulle förslaget bli verklighet kommer det att kosta en del pengar, då vikarier måste sättas in under den tid examinatorerna är bortplockade från den ordinarie lärartjänsten.

– Jag kan tänka mig att man avsätter en liten summa till vikarier, det är en möjlighet att testa det här under nästa period med nationella prov. Efter det får vi göra en utvärdering om det här är någonting för Söderhamn.

Linus E Ohlson kommer att lyfta frågan på nämndsammanträdet den 26 september.

Andreas Tagg
0270-740 61
andreas.tagg@soderhamnskuriren.se

Läs webbartikeln på helahälsingland.se

Inför rättningsproffs i skolan

fredag, september 14th, 2012

Pressmeddelande

Måndagen den 3 september kunde man läsa i Söderhamns-Kuriren att eleverna på Norrtullskolan fått för höga betyg på nationella provet i engelska. Av de 100 prov som Skolinspektionen rättade hade 41 rättats med en negativ avvikelse. Över 40 % hade fått för högt betyg på delprov C i nationella provet i engelska. Detta placerar Norrtullskolan som tredje sämst i Skolinspektionens stickprov av nationella provet.

– Jag håller med rektor Esbjörn Lindgren att detta är något man måste titta extra på, säger Linus E. Ohlson (M), Barn- och Utbildningsnämnden.

– Alliansen har genomfört skolreformer som kommer höja kunskapen i den svenska skolan och nationella proven har setts över. Det kan vara svårt för lärarna att utifrån de nya anvisningarna för hur proven ska bedömmas sätta rätt betyg. Detta är något Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport till Regeringen, säger Linus E. Ohlson.

Lärarnas enda uppgift borde vara att förmedla kunskap till eleverna, alltså måste deras arbetsbörda minska. Ett sätt att göra det på är att införa så kallade examinatorer som rättar elevers prov, i stället för lärare. Detta är bra eftersom det dels minskar lärarnas arbetsbörda, samtidigt som det bli en rättssäker prövning.

– Lärarna som är examinatorer blir proffs på att rätta och eleverna får en mer rättssäker bedömning. Varför ska inte lärarna i Söderhamns kommun kunna välja en karriär som examinator i Söderhamn och få en högre lön? säger Linus E. Ohlson.

– Jag tänker föreslå på Barn- och Utbildningsnämnden den 26 september att vi ska inför examinatorer på prov i Söderhamn inför nästa års nationella prov. Det kommer att minska arbetsbördan för lärarna och öka rättssäkerheten för eleverna! säger Linus E. Ohlson.

Kontakt:
Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden
076-316 52 98
linus.e.ohlson@moderat.se

Rätt verktyg för lärare och rektorer

torsdag, augusti 16th, 2012

I våras fick vi i Barn- och Utbildningsnämnden veta hur betygen för vårterminen såg ut och det var inte glada siffror. Endast 64,8% av eleverna i åk 9 gick ut med fullständiga betyg i Söderhamn. Idag kunde man läsa i Söderhamns-Kuriren om att lösningen är att rektorerna ska ut mer i verksamheten.

Jag håller helt med. Rektorerna måste vara mer ut i verksamheten och framförallt stötta lärarna som bedriver utbildningen. Den 22 mars i år skrev jag i en insändare (Söderhamn ska ha bästa skolan!) hur viktigt det är att rektorerna är mer angagerad i elevernas skolgång och kan lättare följa upp elevernas utveckling.

I min insändare lyfter fram lösningar för hur eleverna ska nå sina mål och underlätta för lärarna och eleverna att följa upp skolgången och sin egen utveckling.

För mig är det viktigt att kunna underlätta för rektorer, lärare, elever och föräldrar. Jag har som mål som politiker att förse skolan, lärarna och rektorerna, med verktyg som underlättar undervisningen och uppföljningen av elevers skolgång.

”Att skapa en renodlad skolportal där lärare och rektorer kan följa upp verksamhets- och kunskapsmålen konstant, varje dag om man vill, i stället för att vänta till terminens slut är en viktig grund för att höja skolan. Tänk om rektorn som ansvarar för skolan kan logga in på morgonen och se visuella diagram över hur det ser ut på skolan, och om det ser ut som man ligger lite dåligt till så kan rektorn snabbt träffa lärarna och försöka lösa problemet där och då.”

Jag tror det kommer ge bra resultat att rektorerna syns mer ute i verksamheten och att de stöttar lärarna mer men vi politiker måste också ge skolans personal verktygen att effektivisera och underlätta administrationen i skolan, inte skapa tidstjuvar som det är nu i skolan.

Jag ser fram emot resultatet av denna satsning.

Fler elever ska nå skolans mål

onsdag, maj 2nd, 2012

Erik Sköld (S) skriver (25/4) att regeringen inte tar ansvar för eleverna i skolan. Alliansen har genomfört reformer av skolan, både grundskola och gymnasienivå, för att eleverna ska få den bästa utbildningen så de står rustad för dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Syftet med den nya läroplanen är att många fler elever ska kunna nå skolans kunskapsmål genom att tydliggöra kraven, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas och resultaten kommuniceras med hemmen och stöd sätts in tidigt. Därför har man nationellaprov i årskurs 3, 6 och 9.

De nya betygen består av en sexgradig betygsskala med fem steg, A–E för godkända resultat och ett F för icke godkänt.

Med dessa åtgärder så ska inte en sommarskola behövas, och anser Erik Sköld (S) och majoriteten, S + V + MP, att det behövs så borde det tyda på att det finns stora brister med hjälpinsatser för eleverna i Söderhamn.

Jag vill satsa på mer hjälp för eleverna som har det svårt i skolan.

Jag tar ansvar för eleverna och skolan i Söderhamn!

Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden