Om mig

Mitt namn är Linus E. Ohlson och jag är Kommunfullmäktigeledamot för Nya Moderaterna i Söderhamn. Det går bra för Sverige och det gläder mig. Tyvärr går det inte bra för alla och särskilt tydligt är det i Söderhamn. Alltför många saknar tryggheten med att ha ett eget arbete. Äldre får inte valfrihet att välja själv i inom hemtjänsten, även om man är missnöjd. Elever lär sig inte tillräckligt.

I Kommunfullmäktige bidrar jag till att våra skattemedel går till rätt saker. Idag ser vi en förändring i Sverige men inte i Söderhamn. Det är samma slösaktiga politik som Socialdemokraterna kör. Jag vill sätta stopp för satsningar på kortsiktiga projekt och projekt som inte leder någon vart. Jag vill effektivisera kommunen genom att göra rätt prioriteringar. Pengarna ska gå till skola, vård och omsorg.

Jag vill att alla elever i Söderhamn skall gå ut med godkända betyg. Har eleverna det svårt i skolan skall eleven få den hjälp som behövs för att klara skolan. Elever skall inte behöva hindras att börja på gymnasiet pga. att eleven inte fick den hjälp som behövdes i grundskolan. Detta är att göra eleven en otjänst.

Det skall aldrig vara långt till mig.

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot
Välkommen till Nya Söderham

Aktuella uppdrag