Vad tycker Du?

Verklighetens skola

Jag har bestämt mig för att grundligt genomlysa våra olika kommunala verksamheter. Jag tänker göra det genom att föra samtal med dem som arbetar i dem och med dem som är deras ”kunder”. Jag gör det för att lära mig mer, men också för att ta tillvara på engagerade människors kunskaper, idéer och synpunkter i mitt politiska arbete för Söderhamns kommun.

Jag har bestämt mig för att börja med skolan. Skolan är ju en fundamentalt viktig samhällsfunktion. Den lägger grunden för enskilda människors välfärd, liksom hela vårt samhälles.

Jag besöker skolor och förskolor för att samtala med personalen. Min idé är att lyssna och lära.

Besök skola.nyasoderhamn.se och berätta vad Du tycker!

Det skall aldrig vara långt till mig.

 

Linus E. Ohlson (M)
Ledamot Barn- & Utbildningsnämnden
Välkommen till Nya Söderhamn!