Stäng ute medborgarna!

Söderhamns-Kuriren | Så måste våra folkvalda politiker ha tänkt i Kommunstyrelsen den 15 mars när alla partier utom Centerpartiet röstade för att ta bort möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna medborgarförslag till Kommunfullmäktige.

Våra folkvalda politiker vill istället ersätta medborgarförslagen med E-förslag. Medborgarna får lämna in förslag på en hemsida där alla medborgare i Söderhamns kommun får gå in och rösta på vilka/vilket förslag de tycker är bra. MEN man vill sätta en nivå på antalet röster/underskrifter innan man börja utreda förslagen.

Vad blir då nivån? 300 underskrifter? 600? 800? 1000? Detta menar man kommer lyfta fram de förslag som verkligen berör medborgarna.

Redan under förra mandatperioden när jag satt i Kommunfullmäktige så lyfte vissa politiker inom allianspartierna att man ville ta bort möjligheten att lämna medborgarförslag.

Jag frågade Viktor Wärnick, nu gruppledare för Moderaterna, vad medborgarna ska göra om man tar bort möjligheten att lämna medborgarförslag. Han svarade: att medborgarna får vända sig till politikerna. Min följdfråga blev då om inte politikerna är intresserade och inte lyssnar på medborgarna, vad ska medborgarna då göra? Han svarade med att då är det bara för medborgarna att rösta bort politikerna vid nästa val.

Tänk om t.ex. boende på Odenslingan i Stugsund vill göra något med Stugsundsudden som inte direkt påverkar övriga medborgare. Det kan innebära att de inte når nivån med röster/underskrifter. Och har vi medborgare inga politiker som lyssnar på oss, ja då är det kört med kanske en jättebra idé.

Nu på måndag den 4 april ska Kommunfullmäktige fatta sitt beslut men jag har inte stora förhoppningar om att våra folkvalda politiker ändrar sig.

Går detta igenom så får våra folkvalda politiker vara beredd på att vara just folkvalda och med det stora ansvar som följer. Vi kanske ska ha årlig utvärdering av våra folkvalda politiker?

Ni är valda av oss så lyssna på oss!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Publicerad i Söderhamns-Kuriren den 4 april 2016

Kommentera