Arkiv för februari, 2015

Medborgarförslag om inför Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige

måndag, februari 23rd, 2015

Ett stort antal kommuner i Sverige har en punkt på sin Kommunfullmäktiges föredragningslista som heter Allmänhetens frågestund. Under denna punkt så har medborgarna i kommunen möjligheten att ställa frågor till ledamöter i Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Detta är att skapa ökat förtroende för sina folkvalda politiker.

Jag tycker Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun ska införa Allmänhetens frågestund för att öka förtroendet för våra folkvalda politiker och ta chansen att minska politikerföraktet som bl.a. Söderhamns-Kuriren har skrivit om.

Medborgarna i Söderhamns kommun ska ha möjligheten att kunna ställa frågor till politikerna som sitter i Kommunfullmäktige, nämnderna och styrelserna för kommunens bolag.

Medborgarna lämnar in sina frågor via www.soderhamn.se, via e-post eller via brev t.ex. senast onsdagen före Kommunfullmäktiges sammanträde så den som ska svara på frågan hinner lämna ett skriftligt svar som förs till protokollet.

Man får chansen att läsa upp frågan själv eller så gör Kommunfullmäktiges ordförande eller den som fått frågan det.

Frågorna kan röra beslut som Kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat eller något av kommunens verksamhetsområden t.ex. vägunderhållning.

Som medborgare ska man också få chansen att kunna ställa en följdfråga på det svar man har fått.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att införa Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige utifrån intentionen som beskrivs i texten i medborgarförslaget samt
  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt återkomma med mer utförliga riktlinjer för Allmänhetens frågestund

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om inför Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige

Gratis skolmat på förslag

torsdag, februari 5th, 2015

Söderhamns-Kuriren | I ett medborgarförslag föreslår Linus E Ohlson vill att lärare ska kunna äta gratis måltider i skolorna i vad som kallas pedagogiska måltider.

Det skulle vara bra både elever och lärare på förskolor och i lågstadiet, tror han.

Linus E Ohlson föreslår därför att kommunfullmäktige inför möjligheter till gratis pedagogiska måltider och att rektorerna på varje skola ska kunna bestämma om måltiderna.

Läs hela artikeln på helahälsingland.se