Arkiv för december, 2014

”Det är svårt att rucka på gubbväldet”

fredag, december 19th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Det blev fyra år som folkvald i Söderhamns kommun. Nu går Linus E Ohlson, 25, vidare till nya uppdrag.
– Det har varit tufft. Det är tron på att politik kan förändra samhället som gör att jag fortsätter, säger han.

I ungdomen upplevde Linus E Ohlson att skolan verkade stöpa alla elever i samma form, att det nästan inte fanns något utrymme att tänka utanför boxen och att stöd till de som mest behövde det uteblev.

Vid femton års ålder sökte han sig därför till Moderaternas ungdomsförbund – genom politiken skulle han förändra samhället. I valet 2010 blev invald i Söderhamns kommunfullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden.

Sedan dess har han gjort sig känd för att slåss för öppenhet och transparens. Flera av hans motioner har syftat till att göra kommunens och politikernas arbete mer öppet och att ge medborgarna större insyn.

– Medborgarna vet knappt hälften av vad som pågår i politiken och kommunhusen. Att ge medborgare större möjligheter till insyn är därför viktigt, för att de ska kunna se hur besluten fattas. Att inte vilja jobba för mer offentlighet ger konstiga signaler. Vad vill man dölja? frågar han retoriskt.

Hans framfart har dock delvis bemötts med skepsis, inte minst från sitt eget parti på lokal nivå. Inför höstens val petade hans eget parti honom, genom att flytta ned honom på valsedeln.

– Partiet valde att flytta ner mig på listan, vilket jag respekterar. Några nya uppdrag på lokal nivå blir det inte.

Även om Linus E Ohlson inte själv vill prata om det så medger han att det har varit några tuffa år och att han inte alltid har behandlats med den respekt som varje människa förtjänar.

– Däremot kan jag säga att jag har haft ett bra stöd under den här tiden och lärt mig otroligt mycket. Samtidigt som jag har fått lära känna de gamla rävarna, säger han.

En strid han fått mycket kritik från politikerkollegor var när han för två år sedan gick ut och kritiserade kommunen för att köpa alkohol till politikerna för skattepengar (som majoriteten av politikerna röstade ja till att fortsätta med).

– Jag får fortfarande gliringar om det. De frågar sarkastiskt om de verkligen får ta emot vinet som ingår till maten. Jag brukar bara svara att de är vuxna och får avgöra själva.

Linus E Ohlson är en av få unga politiker i Söderhamns kommun. Enligt honom behöver fler ungdomar engagera sig. Men då krävs det att de äldre politikerna bjuder in dem.

– För att göra politiken mer attraktiv måste man möta ungdomarna där de är, till exempel genom att bli mer närvarande på sociala medier, välkomna dem in i det politiska arbetet och våga ge dem ansvar och förtroendeuppdrag. Men det är svårt att rucka på gubbväldet, konstaterar Linus E Ohlson med ett leende.

Under tiden som fritidspolitiker har han studerade statsvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Sedan en tid tillbaka jobbar han i Stockholm som produktutvecklare inom IT. Exakt vad han kommer att göra härnäst vill han däremot inte svara på.

– Jag går vidare till nya uppdrag. Det är mörka krafter som verkar i vårt samhälle. De ska inte få vinna.

Henrik Nyblad
0278-275 72
henrik.nyblad@ljusnan.se

Läs hela intervjun på helahälsingland.se

”Obekväma beslut måste tas”

fredag, december 19th, 2014

Söderhamns-Kuriren | En alarmerande situation i limbo. Så beskriver Linus E Ohlson (M) den rådande skolpolitiken i Söderhamn.
– Den nya nämnden måste våga ta obekväma beslut om skolornas framtid, annars riskeras kvaliteten, säger han.

Förra året levererade en extern rapport om skolornas framtid en bister syn med ett budskap: Skär ner verksamheterna eller få stora kvalitetsproblem. Men hittills har politikerna inte fattat något beslut om vilka skolor som ska bort.

Nu uppmanar Linus E Ohlson, som vid årsskiftet lämnar sina förtroendeuppdrag, politikerna som bestämmer den kommande mandatperioden att fatta beslut om vilka skolor som ska vara kvar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S), som har kvar sin post fram till nyår då den nya barn- och utbildningsnämnden tillträder, håller med Linus E Ohlson.

– Ja, under nästa år måste de första besluten kring skolorna tas. Det blir kanske inte allt på en gång, men de måste börja, säger han.

I den skolutredning som presenterades förra året skriver utredarna att kommunens högstadieelever bör slås ihop i en eller två skolor. Vidare fastslår de att nuvarande organisation för grundskolan inte kommer att vara hållbar i längden – någon eller några skolor måste läggas ned.

Om politikerna inte fattar beslut för att krympa kostnaderna riskerar de enligt utredarna att tappa kvalitet på undervisningen samtidigt som det blir svårt att säkerställa en god resultatutveckling.

Se TV-intervju på länken nedan.

Henrik Nyblad
0278-275 72
henrik.nyblad@ljusnan.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Mitt sista julbrev till all skolpersonal

måndag, december 15th, 2014

Ett sista God Jul & Gott Nytt År!

Fyra år har nu gått…

Sen jag blev vald till ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden. Dessa fyra år har varit tuffa, spännande och intressanta. Men allt roligt har sitt slut.

Fyra fantastiskt roliga år blev det. Jag satt skolan på agendan i politiken. Jag vågar nog säga att jag är den politiker som har fokuserat mest på skolan de senaste fyra åren. Jag lämnar nu politiken i Söderhamn och går vidare till nya uppdrag. Jag kommer fortsätta att tro på Nya Moderaternas politik och vara med och utveckla mitt partis politik för att möta samhällets utmaningar.

Jag har i mina tidigare julhälsningar skrivit kort om ärenden jag har lyft under året som har gått men denna gång tänkte jag lyfta några som tycker har varit extra viktiga under alla fyra åren.

Datortätheten och kostnaden för IT:n i skolan har jag kämpat hårt för sedan dag ett. Vi har en lång väg kvar innan kommunens skolor får 1:1, alltså 1 dator per lärare/elev. Jag anser fortfarande att politikerna måste våga prioritera IT i skolan.

”Att låta våra barn använda samma verktyg i undervisningen som tidigare generationer är att förbereda dem för en värld som redan är historia.”

Jag fick igenom mitt IT-bokslut där nämnden och förvaltningen kan följa våra IT-kostnader och vi har fått ner kostnaderna samtidigt som förvaltningen har hittat datorer som vi inte visste fanns tack vare IT-bokslutet.

Skolk-SMS:en är en fråga som jag har drivit sedan 2012 som majoriteten i nämnden avslog. Men sen plötsligt får jag reda på att förvaltningen har valt att lyfta frågan själva. Jag har nu yrkat att kommunens samtliga skolor ska införa Skolk-SMS och det ska nämnden fatta beslut om nu på onsdag den 17/12. Blir spännande och se om det blir verklighet. Skolk-SMS är ett effektivt sätt att få ner skolket och involvera föräldrarna som har ansvaret att eleven kommer till skolan.

Återinföra pedagogiska måltider för vår personal skulle skapa en bättre matro för eleverna och i sin tur göra våra elever mindre stressad och skapa en bättre skoldag. Jag har ätit i skolmatsalar och det kan vara livat. Därför lyfte jag denna fråga men majoriteten avslog mitt förslag. Tydligen är man rädd att rektorerna kan förbättra sin personalpolitik, skapa bättre elevhälsa och att det skulle råda orättvisa i kommunen. Kan en rektor göra den bedömningen att t.ex. låta lärarna i åk 1-3 få äta med eleverna och hålla sin budget så anser jag att vi politiker inte ska sätta stopp för det.

Utredningen av nya skolorganisationen strandade den 22 januari i år. Nämndens ledamöter (alla!), från höger till vänster, har varit eniga om upplägget och den 22/1 skulle vi sätta oss ner med allt material som vi har fått in från förvaltningen, synpunkter från medborgarna och utredarna.

Tyvärr så föll allt och nu kommer den nya nämnden som består av några gamla och några nya behöva skynda sig att fatta ett beslut för att förändringarna ska hinna ske innan det är försent.

Ikväll måndag den 15/12 kommer Kommunfullmäktige välja de nya nämnderna och min snabba reflektion över Barn- och Utbildningsnämnden är att vi kommer få politiker som inte kommer öppna munnen men även insynen kommer minska. Det kommer inte finnas någon politiker längre som kommer att lägga ut material, twittra eller kommentera ärende. En skrämmande utveckling.

 

Nu när jag lämnar politiken i Söderhamn den 31 december så kommer min kommunmail, linus.olsson@soderhamn.se, att upphöra. Under mitt namn längst ner i detta mail finns de kontaktuppgifter som ni kan nå mig efter den 31 december.

Jag är född och uppvuxen i Söderhamn och jag vet att Söderhamn kan bättre. Därför kommer min kamp fortsätta för att skapa Sveriges bästa skolkommun och där fyller ni en viktig roll. Vi ska ha Sveriges bästa skola där vi förbereder eleverna för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Varje elev ska kunna nå sina egna mål och sin fulla potential. Där gör Ni ett bra jobb!

Min kampanj Verklighetens skola fortsätter att vara lyckad och jag får mail från lärare, engagerade elever och även föräldrar. Fortsätt med detta och berätta vad Ni tycker om skolan i Söderhamn.

Klicka på skola.nyasoderhamn.se och berätta vad Du tycker! Givetvis kan ni vara anonyma när ni fyller i.

Nu är vi inne i sista skolveckan på detta skolår och jag hoppas ni hinner få välförtjänt vila under jul och nyår.

Jag vill önska all personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen en riktig
 

God Jul & Gott Nytt År!
Tack för dessa fyra spännande och intressanta år!

Linus E. Ohlson (M)
Avgående ledamot i
Barn- och Utbildningsnämnden