BUN sa ja till utbildningsförbund

Söderhamns-Kuriren | Hälsingekommunerna bör satsa på ett gemensamt utbildningsförbund. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) på onsdagen.

Beslutet som fattades på nämndens ordinarie möte var väntat, och i linje med de rekommendationer som inkommit från Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasieutskottet.

Förslaget går i sin helhet ut på att Söderhamns kommun från läsåret 2015-2016 ska överlämna gymnasie- och vuxenutbildningen till ett nybildat ”Hälsinglands utbildningsförbund”. Detta ska ske i samarbete med Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig.

Den viktigaste bakgrunden till förslaget är vikande elevkullar på gymnasiet, liksom behovet av att värna kvaliteten i skolan. Tanken är att utbildningsförbundet ska ha en politisk ledning, och därmed bättre koll på sökbild, elevflöden och efterfrågan på arbetsmarknaden i hela regionen. Projektets vision är ”en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland”.

Nämndeledamoten Linus E Ohlson (M) reserverade sig mot beslutet.

– Jag anser att det finns för många frågetecken och att en samverkan är att föredra, twittrade han senare.

Förslaget om ett gemensamt utbildningsförbund har varit på tapeten från och till i tio år. Nu är ärendet överlämnat till kommunstyrelsen som ska ge sin syn på saken i maj. Det definitiva beslutet fattas av kommunfullmäktige i juni.

Nämnden för lärande och arbete hade möte samtidigt som BUN, och beslutade också att tillstyrka förslaget.

Tobias Bernander
tobias.bernander@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Kommentera