Är våra elever endast värda 60kr/h?

PRESSMEDDELANDE

2014-04-15

Är våra elever endast värda 60kr/h?

Under sportlovet och nu kommande påsklovet har Söderhamns kommun anordnat extra skola där elever som ligger efter ska få möjligheten att kunna nå kursplanemålen och att eleven kan uppnå minst godkänt betyg i ämnena engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk.

Under dessa veckor kommer lärarna att få hjälp av elever från Staffangymnasiet. Dessa elever kommer jobba 4 h/dag tillsammans med lärarna och hjälpa eleverna att läsa upp betygen.

Dessa elever kallas lärarassistenter och kommer få 60kr/h, jämfört med en person som är lärarvikarie på Norrtullskolan som får 102kr/h + semesterersättning för en 40 minuters lektion.

– Man pratar om hur viktig skolan är för att lyckas i livet. Passar då 60kr/h för dessa så kallade lärarassistenter när de ska hjälpa våra elever att kunna nå kursplanemålen så att eleven kan uppnå minst godkänt betyg? säger Linus E. Ohlson (M).

Inget av lärarfacken känner till att det ska finnas ett avtal för lärarassistenter i kommunen. Inget av lärarfacken visste inte heller vad en lärarassistent var eller vad som krävdes men för att kallas lärare ska man ha genomgått lärarutbildning.

– Inget ont om dessa elever som hjälper till men, att kalla dem för lärarassistenter är att spotta på våra lärare och deras utbildningar, säger Ohlson (M).

Tittar man på Handels lönestatistik som kan fungera som ett riktmärke, så framstår timpenningen för dessa så kallade lärarassistenter i Söderhamns kommun som väldigt låga.

– Jag förväntar mig att Barn- och Utbildningsförvaltningen höjer timpenningen för eleverna som hjälper till, till nivån som Handels har för artonåringar, avslutar Ohlson (M).

I den bifogade PDF-filen finns intern information som har gått ut till skolpersonal från Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Kontakt
Linus E. Ohlson (M)
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
072-323 29 89
linus.e.ohlson@moderat.se

Kommentera