Arkiv för april, 2014

BUN sa ja till utbildningsförbund

torsdag, april 24th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Hälsingekommunerna bör satsa på ett gemensamt utbildningsförbund. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) på onsdagen.

Beslutet som fattades på nämndens ordinarie möte var väntat, och i linje med de rekommendationer som inkommit från Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasieutskottet.

Förslaget går i sin helhet ut på att Söderhamns kommun från läsåret 2015-2016 ska överlämna gymnasie- och vuxenutbildningen till ett nybildat ”Hälsinglands utbildningsförbund”. Detta ska ske i samarbete med Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig.

Den viktigaste bakgrunden till förslaget är vikande elevkullar på gymnasiet, liksom behovet av att värna kvaliteten i skolan. Tanken är att utbildningsförbundet ska ha en politisk ledning, och därmed bättre koll på sökbild, elevflöden och efterfrågan på arbetsmarknaden i hela regionen. Projektets vision är ”en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland”.

Nämndeledamoten Linus E Ohlson (M) reserverade sig mot beslutet.

– Jag anser att det finns för många frågetecken och att en samverkan är att föredra, twittrade han senare.

Förslaget om ett gemensamt utbildningsförbund har varit på tapeten från och till i tio år. Nu är ärendet överlämnat till kommunstyrelsen som ska ge sin syn på saken i maj. Det definitiva beslutet fattas av kommunfullmäktige i juni.

Nämnden för lärande och arbete hade möte samtidigt som BUN, och beslutade också att tillstyrka förslaget.

Tobias Bernander
tobias.bernander@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Är våra elever endast värda 60kr/h?

tisdag, april 15th, 2014

PRESSMEDDELANDE

2014-04-15

Är våra elever endast värda 60kr/h?

Under sportlovet och nu kommande påsklovet har Söderhamns kommun anordnat extra skola där elever som ligger efter ska få möjligheten att kunna nå kursplanemålen och att eleven kan uppnå minst godkänt betyg i ämnena engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk.

Under dessa veckor kommer lärarna att få hjälp av elever från Staffangymnasiet. Dessa elever kommer jobba 4 h/dag tillsammans med lärarna och hjälpa eleverna att läsa upp betygen.

Dessa elever kallas lärarassistenter och kommer få 60kr/h, jämfört med en person som är lärarvikarie på Norrtullskolan som får 102kr/h + semesterersättning för en 40 minuters lektion.

– Man pratar om hur viktig skolan är för att lyckas i livet. Passar då 60kr/h för dessa så kallade lärarassistenter när de ska hjälpa våra elever att kunna nå kursplanemålen så att eleven kan uppnå minst godkänt betyg? säger Linus E. Ohlson (M).

Inget av lärarfacken känner till att det ska finnas ett avtal för lärarassistenter i kommunen. Inget av lärarfacken visste inte heller vad en lärarassistent var eller vad som krävdes men för att kallas lärare ska man ha genomgått lärarutbildning.

– Inget ont om dessa elever som hjälper till men, att kalla dem för lärarassistenter är att spotta på våra lärare och deras utbildningar, säger Ohlson (M).

Tittar man på Handels lönestatistik som kan fungera som ett riktmärke, så framstår timpenningen för dessa så kallade lärarassistenter i Söderhamns kommun som väldigt låga.

– Jag förväntar mig att Barn- och Utbildningsförvaltningen höjer timpenningen för eleverna som hjälper till, till nivån som Handels har för artonåringar, avslutar Ohlson (M).

I den bifogade PDF-filen finns intern information som har gått ut till skolpersonal från Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Kontakt
Linus E. Ohlson (M)
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
072-323 29 89
linus.e.ohlson@moderat.se