Arkiv för februari, 2014

Moderaterna i Söderhamns kompletta valsedel till kommunfullmäktige 2014

tisdag, februari 25th, 2014

Fredagen den 21/2 hade Moderaterna i Söderhamns sitt årsmöte och nomineringsstämma där man valde sin valsedel till Kommunfullmäktige i Söderhamn. Valsedeln blev följande:

 1. Viktor Wärnick
 2. Yvonne Johansson
 3. Hans Sundgren
 4. Marjo Myllykoski
 5. Jonas Lindberg
 6. Linda Elgestad
 7. George Ayres
 8. Ingrid Bengtsson
 9. Anders Bergström
 10. Agneta Wagner
 11. Jan Olof Högqvist
 12. Annagreta Rydbäck
 13. Mats Wiklund
 14. Kerstin Holmström
 15. Tore Johansson
 16. Patrik Norgren
 17. Linus E. Ohlson
 18. Anders Svensk
 19. Håkan Rydén
 20. Olof Bengtsson

Läs mer om Moderaterna i Söderhamns valsedel i Söderhamns-Kuriren på helahalsingland.se

Omgruppering hos (M) i kommunvalet

tisdag, februari 25th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Moderaterna ändrar laguppställning till hösten. På listan till kommunalvalet har flera nuvarande ledamöter åkt neråt och riskerar att inte bli valda till kommunfullmäktige.

En av dem är Linus E Ohlson, som även sitter i barn- och utbildningsnämnden.

– Förtroende får man av partiföreningen. I det här fallet har Moderaterna beslutat att ta ner mig från plats sex till plats 17 och det respekterar jag, säger Linus E Ohlson.

Kommer du fortsätta arbeta politiskt?

– Jag sitter kvar i fullmäktige fram till sista december och kommer att fortsätta jobba för en skola som ligger i världsklass fram till dess. När nya fullmäktige ska utse nämnder får vi se om jag får förtroende att sitta kvar i nämnden, säger Linus E Ohlson.

Vet du varför du blir nerflyttad?

– Vill du fråga någonting om det är det bättre att prata med vår ordförande eller gruppledare. Moderaterna i Söderhamn har beslutat att flytta ner mig. Jag kan inte kommentera mer än det, säger Linus E Ohlson.

Viktor Wärnick är ordförande för Moderaterna i Söderhamn. Han står även som förstanamn på listan till kommunvalet.

– Det är stämman som beslutar, och det är brukligt att blanda om. Jag kan inte tala för enskilda medlemmar, men nu har vi en lista med både erfarenhet och förnyelse.

En av de ledamöter som åkt ner från valbar plats är Kerstin Holmström. Kuriren skrev för några veckor sedan om hennes obetalda skulder, bland annat till Brottsofferjouren. Efter det fick hon ta timeout från politiken under en vecka medan Moderaterna i Söderhamn tog ställning till om hon skulle sitta kvar i fullmäktige. I förra veckan beslutade lokalföreningen att den helt ställer sig bakom Kerstin Holmström, och petningen från valbar plats ska inte ha någonting med Kurirens avslöjande att göra.

– När det gäller Kerstin tog nomineringskommittén beslutet innan Kuriren kom dragande med den här historien. Så det har man inte tagit hänsyn till, säger Viktor Wärnick.

Greger Ljunggren som stod som tvåa på Moderaternas lista 2010 lämnar sina uppdrag och kandiderar inte till nästa mandatperiod. På andra plats finns i stället Yvonne Johansson, som stod på nionde plats 2010.

Tobias Bernander
0270-740 67
tobias.bernander@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Stärk läraryrkets status

lördag, februari 8th, 2014

Söderhamns-Kuriren | För Nya Moderaterna är det självklart att varenda elev ska bli sedd och få en bra start i livet. Därför måste vi vända de sjunkande resultaten.

Våra elever lär sig inte tillräcklig mycket matematik, många har svårt att förstå vad de läser och kunskaperna inom naturvetenskap är låga. Vi vill prioritera det som gör skillnad och har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Det som ger eleven möjlighet att lösa en svår ekvation eller läsa och förstå en lite mer avancerad text. Detta kräver engagerade och skickliga lärare som har tillräckligt med tid för att se varje elev. Nya Moderaterna vill se tre åtgärder för att fler elever ska få en bra start i livet.

1) Varje elev ska bli sedd.

Vi menar att tidiga insatser är avgörande. Redan i lågstadiet måste de elever som behöver det få uppmärksamhet och stöd för att orka övervinna en känsla av tillkortakommande och ges självförtroende att fortsätta försöka. Det går bara på ett sätt och det är med hårt arbete och tålamod, men det är det värt, för alla behövs. Nya Moderaterna vill att det som kallas särskilt stöd ska komma tidigt och att fler elever ska få hjälp av speciallärare.

2) Mer tid mellan lärare och elev.

Nya Moderaterna vill utöka svenska elevers lärarledda undervisningstid. Vi tror att tiden mellan lärare och elev spelar roll för att fler elever ska lyckas nå kunskapsmålen. Vi föreslår att svenska elever ska få mer matematik- och svenskundervisning.

3) Skickliga lärare.

Vi vill stärka läraryrkets status. För att attrahera de duktigaste studenterna måste lärarlönerna öka. Därför föreslår vi att fler karriärtjänster för lärare inrättas. En duktig lärare som lägger ned kraft och energi på att varje elev ska lyckas ska få belöning för sitt hårda arbete. Dessutom är det viktigt att låta lärare vara lärare. Därför vill vi minska på lärares pappersarbete och dokumentation.

Tomas Tobé (M)
Ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se