Arkiv för januari, 2014

Mjukstart på supervalåret

tisdag, januari 28th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Tjugo minuter före kommunfullmäktiges möte packade demonstranterna ihop och lämnade Rådhustorget. Ordförande John Staffas (S) konstaterade det var trevligt att träffa folket därute. Sedan kunde mötet börja.

Kvällens andra motion handlade om Infokanalen, som ingår i kabelnätet, och var skriven av moderaten Linus E Ohlson. Kanalen kan utnyttjas bättre, tycker han.

Det finns även en önskan att sända fullmäktiges sammanträden i repris på dagtid vid ett flertal tillfällen.

Nu finns det planer på att utnyttja infokanalen lite mer av bland annat Mediaverkstan. Motionen var nära ett avslag. Men Linus E Ohlson tyckte beslutet ”besvarad” var bättre – och han fick stöd av kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S). Och så fick det bli.

Sagt på fullmäktige
”Tänk om man kunde sända nyårsfirandet och ljuständningen i rådhuset i Infokanalen.”
Linus E Ohlson (M)
Kirsten Bjerknes
kirsten.bjerknes@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Skolbeslut i februari

fredag, januari 17th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Just nu sammanställs mejl, brev och anteckningar från föräldradialogen inför BUN:s beslut om den framtida skolorganisationen.

Till grund för beslutsunderlaget ligger den omtalade och ifrågasatta PWC-utredningen om förändringarna inom skolan.

Synpunkterna från medborgarna ska också vägas in. Nämnden har även läst in sig på utredningar från andra kommuner som också förtätar sina skolor. Däribland finns en PWC-utredning från Ockelbo kommun.

Den röda tråden i dessa utredningar är att det inte finns någon garanti för små skolor skulle vara bättre, lika lite som att stora skolor skulle vara bättre, enligt Linus E Ohlson (M), ledamot i BUN (barn- och utbildningsnämnden).

Samtidigt pekar utredningarna på stordriftsfördelar, och då handlar det om ekonomi.

– Delvis är det här ju ett ekonomiskt beslut som vi ska ta. Vi måste få ut så mycket som möjligt av de pengar vi har, säger Linus E Ohlson.

Dessutom ska PWC-utredningen uppdateras och justeras efter påpekande från föräldrar.

Så här kommer BUN att hantera frågan framöver:

• Den 22 januari har BUN nämndsmöte. Efter lunch blir det strategimöte för att enas kring ett förslag på hur framtidens skolorganisation ska se ut.

• Den 12 februari läggs förslaget ut på kommunens hemsida.

• Den 19 februari ska nämnden fatta beslut.

Så här ser mandatfördelningen ut i nämnden: Fem socialdemokrater, en vänsterpartist, två moderater, två centerpartister och en folkpartist.

Enligt Bo Wikström (S), ordförande i BUN, krävs en bred majoritet i BUN för att beslut om nedläggning av skolorna i Trönö, Mo och Stråtjära ska genomföras. Sex röster för och fem emot duger inte, säger han.

Kirsten Bjerknes
0270-740 63
kirsten.bjerknes@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se