Arkiv för juni, 2013

Satsa på skolan nu!

lördag, juni 29th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

De senaste veckorna har det varit flera artiklar om skolan och förskolan i Söderhamns-Kuriren. På kommentarssidorna har vi kunnat läsa kommentarer från personal och föräldrar som nu sätter ner foten och säger: Stopp! Detta går inte mer! Det är bra att situationen i skolan kommer fram.

Nu är det dags att Socialdemokraterna som styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att de har lyssnat och tagit till sig kritiken från rektorer och skolpersonal och gör något åt situationen inom skolan i Söderhamn.

Det är dags att satsa på att öka personaltätheten inom för- och grundskolan i Söderhamn. Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

Två anställda tar hand om 36 elever i en förskoleklass kunde vi läsa i Söderhamns-Kuriren den 25 juni. Kan det stämma? Kan alla elever hinna bli sedda då? Man pratar om att det är i förskolan man lägger grunden för lärandet – men då måste vi också satsa på förskolan och minska barngrupperna och öka personaltätheten.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade en ”satsning” på förskolan i sin budget. Det tragiska är att satsningen bygger på pengar som inte är beslutade ännu. Än värre är att dessa pengar är en engångsutbetalning. Hur ska man kunna behålla den nya personalen som man ska anställa när pengarna är slut? Är det att satsa långsiktigt?

Den 26 juni i Söderhamns-Kuriren berättade grundskolechefen Carin Mellqvist att två arbetsgrupper inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu med att ta fram rutiner för asylbarnen inom förskoleklass och skola. Söderhamn har tagit emot asylsökande i flera år. På andra skolor har man löst detta på bra sätt. Varför uppfinna hjulet flera gånger?

Det är anmärkningsvärt att Söderhamn har haft dålig personaltäthet i flera år men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har gjort något åt det. När man sitter på barn- och utbildningsnämndens sammanträden hör man från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hur viktigt det är att satsa på de yngre och det är där man lägger grunden. Om barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S) menar detta, varför går han då inte till kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och berättar hur det ser ut i skolan?

Vi i Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden gör besök så ofta vi kan i skolan och pratar med personalen. Vi vet hur det är ute i verksamheten.

Det är dags att gå från ord till handling! Det är dags att satsa på skolan! På riktigt!

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se