Arkiv för april, 2013

Var tar ni 20 miljoner till förskolan?

fredag, april 26th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S), skriver (10/4) att Alliansen Söderhamns ledamöter i barn- och utbildningsnämnden gör egen tolkning av lagen när det gäller förskolan.

Alliansen Söderhamn är positiv till heltid i förskolan men, då lagen redan i dag ger möjlighet till heltid utifrån barnets behov och familjens situation anser vi att motionen inte fyller någon funktion, därför yrkade vi på avslag på motionen.

De hänvisar också till ett uttalande från utbildningsminister Jan Björklund. Det står alliansens partiledare fritt att uttala sig och föra fram sitt eget partis politik. Alliansen består utav fyra partier som tillsammans på nationell och lokal nivå vill skapa en skola som ser till varje elev och hjälper eleven att nå sin fulla potential. Alliansen kan till skillnaden från S, V och MP enas kring politik.

Är föräldrarna arbetslösa och deltar i någon form av aktivitet eller kurs genom Arbetsförmedlingen så har barnet rätt att vara på f örskolan minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Är mamma eller pappa upptagen med en aktivitet hela dagen så får man ha barnet på förskolan på heltid.

Wikström och Gard trycker hårt på att förskolan inte ska vara barnpassning utan ska lägga grunden för lärandet. Med stora barngrupper och med låg personaltäthet i Söderhamn inom förskolan så är det precis vad det är i Söderhamn, barnpassning. Personalen gör så gott den kan.

De säger att barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet bara yttrade sig i frågan och inte fattade något beslut i frågan. ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen”.

Vi har två frågor till nämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S).

  • Var ska S, V och MP ta de 20 miljoner kronor det kostar att ”ta bort” 15-timmarsregeln? Nämnden har inte fattat något beslut att begära 20 miljoner kronor från kommunfullmäktige.
  • Vad tänker Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S) göra för att skapa Sveriges bästa förskola där varje personal kan hjälpa varje barn att lägga grunden för ett livslångt lärande?

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Politiker besökte Bergviksskolan

måndag, april 22nd, 2013

Söderhamns-Kuriren | Efter det stormiga läsåret på Bergviksskolan har flera politiker besökt skolan. Under måndagen var Linus E Ohlson (M) på besök.
– Jag känner att personalen tycker att det vänder, säger han.

Linus E Ohlson sitter som ledamot i både kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden. Han har noga följt utvecklingen på Bergviksskolan och har haft kontakt med både fackliga representanter och oroliga föräldrar.

– Överlag kan jag säga att lärarna känner att det har skett en skiftning i det hela, det har blivit bättre. De tycker att det har blivit lugnare och upplever att det inte ligger i luften på samma sätt i korridorerna, säger han.

Skolan kommer att bli en het fråga till nästa års val och Linus E Ohlson vill se en omprioritering i budgeten för att frigöra större resurser till skolan.

– Ska barn- och utbildningsnämnden få mer pengar för att öka personaltätheten och vända trenden med dåliga betyg så måste man ta pengar från annat håll. Det är dags att gå från ord till handling, säger han.

Andreas Tagg
0270-740 61
andreas.tagg@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se och i dagens Söderhamns-Kuriren

Heltid på förskola finns redan

torsdag, april 4th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Alliansen Söderhamn vill gärna förklara oss med anledning av barn- och utbildningsnämndens senaste möte där nämnden beslöt att ”ta bort” 15-timmarsregeln.

I Söderhamns-Kuriren lät det som Alliansen Söderhamn röstade nej till detta. Alliansen Söderhamn är positiv till heltid i förskola, men då lagen redan i dag ger möjligheten till heltid utifrån barnets behov, ansåg vi att Socialdemokraternas och Miljöpartiets motion om att ”ta bort” 15-timmarsregeln inte fyllde någon funktion. Därför yrkade vi på avslag på motionen.

Är du som förälder arbetslös i dag så kan du begära heltid på förskolan. Vi tycker det är viktigt att arbetssökande föräldrar ska kunna delta i individuella åtgärder för att snabbt kunna komma in på arbetsmarknaden.

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Vill man ha sitt barn på förskolan på heltid på grund av att man är arbetslös och deltar i någon åtgärd kontaktar man bara förskolepersonalen som tar kontakt med förskolechefen.

För oss i Alliansen Söderhamn är kvalitén på förskolan viktigast och genom att ”ta bort” 15-timmarsregeln kommer barngrupperna bli större medan lokalerna fortsätter att vara små. Vi har redan nu en otroligt låg personaltäthet vilket kommer försämra förskolan då personalen inte hinner se till varje barns utveckling.

Vi ser fram emot att se var S, V och MP ska ta de 20 miljoner kronor som detta kommer att kosta. Barn- och utbildningsnämnden beslöt inte på senaste mötet om att begära mer pengar till detta från kommunfullmäktige.

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se