Arkiv för mars, 2013

Interpellation om flaggning vid officiella händelser

tisdag, mars 19th, 2013

Interpellation

Kommunfullmäktiges ordförande

Flaggning vid officiella händelser

Söndagen den 10 mars nåddes det svenska folket av att H.K.H. Prinsessa Lilian hade avlidit i sitt hem, Villa Solbacken. H.K.H. Prinsessan Lilian var en del av den svenska Kungafamiljen och var mycket omtyckt av det svenska folket.

Regeringen var snabb med att gå ut med ett pressmeddelande där man rekommenderade att offentliga byggnader skulle flagga på halv stång på måndagen den 11 mars.

Lördagen den 16 mars hölls begravningsgudstjänst och statsbegravning för H.K.H. Prinsessan Lilian. Båda dessa gånger flaggade man på halv stång runt om i Sverige för att visa sin vördnad för den avlidna prinsessan, men inte vid Rådhuset i Söderhamn.

Mina frågor till Kommunfullmäktiges ordförande är

  • Varför flaggade inte Söderhamns kommun på halv stång på måndagen den 11 mars för att hedra den avlidna prinsessan?
  • Varför flaggade inte Söderhamns kommun på halv stång på lördagen en 16 mars under H.K.H. Prinsessan Lilians begravningsgudstjänst trots att det var en statsbegravning?
  • Vilka regler gäller i Söderhamns kommun för flaggning vid officiella händelser?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Flaggning vid officiella händelser

Interpellation om e-tjänster i Söderhamn

tisdag, mars 19th, 2013

Interpellation

Ordförande för Kommunstyrelsen

Hur ser det ut när det gäller e-tjänster i Söderhamn?

Nio av tio svenskar använder Internet regelbundet. Därför finns en förväntan bland människor att kunna uträtta sina ärenden hos myndigheter digitalt.

I Dagens Samhälle nr 35/2011 redovisas en undersökning som visar att utbyggnaden av e-tjänster bland svenska kommuner är mycket ojämn. Dessutom anges att kompetensen bland kommunernas personal om e-tjänsternas möjligheter ofta är låg och att kommunpolitikernas kunskaper och intresse inom området är litet.

En effektiv e-förvaltning frigör nödvändiga resurser för exempelvis fler händer i äldreomsorgen och skolan.

Mina frågor till ordförande för Kommunstyrelsen är

  • Hur långt har Söderhamns kommun kommit när det gäller e-tjänster för medborgarna? Inom vilka områden finns det e-tjänster?
  • Har medarbetarna i Söderhamns kommun den kompetens som krävs för att jobba med e-förvaltning? Satsas det på kompetensutbildning?
  • Har införandet av e-tjänster i Söderhamn tillräckligt hög prioritet? Vilka områden prioriterar man att ta fram e-tjänster inom?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Hur ser det ut när det gäller e-tjänster i Söderhamn

Interpellation om IT-strategi för skolan i Söderhamn

tisdag, mars 19th, 2013

Interpellation

Ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden

Finns det en genomtänkt IT-strategi för skolan i Söderhamn?

EU har pekat ut åtta nyckelkompetenser och en av dem är digital kompetens. Regeringen har också fastslagit att det är viktigt att lärare har tillräcklig kunskap för att lära ut och använda IT. Som en följd av detta arbetar flera kommuner i landet på olika sätt för att höja den digitala kompetensen i skolan.

Ett flertal kommuner har t.ex. börjat införa 1:1-lösningar (en elev, en dator), detta sker även i viss utsträckning i Söderhamn. Likaså har flera kommuner tagit fram IT-portaler för skolan. Detta har även Söderhamn ”försökt” sig på med edWise, men av olika skäl hitintills inte lyckats med.

På flera håll i kommunen PIM:mas det för fullt. Förkortningen PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är ett utbildningspaket som vänder sig till alla pedagoger i Sverige.

Att mycket sker inom IT i skolan är klart, men hur genomtänkt är det?

Mina frågor till ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden är

  • Finns det en tydlig och genomtänkt IT-strategi för skolan i Söderhamns kommun med bl.a. 1:1-lösning och en IT-portal?
  • Finns det en budget kopplad till IT-investeringar i skolan?
  • Har lärarnas IT-kompetens kartlagts i Söderhamns kommun? Finns det behov av kompetensutveckling inom IT-området?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Finns det en genomtänkt IT-strategi för skolan i Söderhamn

Studiebesök på KomTek i Söderhamn

måndag, mars 11th, 2013

Under sportlovet i Söderhamn fanns möjligheten för barn och ungdomar att prova på olika teknikaktiviteter genom KomTek i Söderhamn. Jag passade på att göra ett litet studiebesök och var med under onsdagen den 6 mars när det var Tekniktrix – konstruktion med hjälp av pneumatik, mekanik och elektronik.

Barnen och jag gjorde racerdrakar/sniglar med hjälp av enkla saker. Ett otroligt roligt besök!

Du kan se ett videoklipp med resultatet här 

Skoldialoger viktiga för politiker

lördag, mars 9th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Nu har barn- och utbildningsnämnden haft sina skoldialoger med medborgarna runt om i Söderhamns kommun. Tyvärr så kom det inte så många medborgare på de två sista dialogerna i Ljusne och på CFL. Dessa skoldialoger är viktiga för oss politiker.

Vi vill gärna ha synpunkter från kommunens medborgare i en sådan här stor fråga. Man måste bli bättre att informera om medborgardialoger. Vi fick in en hel del förslag och synpunkter från träffarna i Vågbro och Bergvik.

När man lyssnade på föräldrarna så var de flesta överens om att man gärna vill ha kvar låg- och mellanstadierna och att eleverna på högstadiet kunde åka buss till en annan skola till exempel till Bergviksskolan eller Norrtullskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har en svår fråga på sitt bord. Vi har nu lyssnat på medborgarna men vi uppmuntrar föräldrar och lärare att fortsätta att höra av sig till oss politiker och berätta era synpunkter om hur skolan ska se ut i Söderhamn.

Vi har en stor elevminskning i kommunen de kommande åren. Detta är en trend vi måste vända snabbt. Vi har ett gymnasium som måste profilera sig mer och börja marknadsföra sig bättre. Vi måste ställa oss frågan: varför vill inte elever välja Staffangymnasiet och Söderhamn? Vi måste satsa för att få en skola i världsklass där elever från andra kommuner söker sig till Söderhamn och tar med sig hela familjen hit.

Vi i Nya Moderaterna och Centerpartiet vill se satsningar på skolan. Vi vill satsa mer på att öka lärartätheten. Vi vill erbjuda en bra arbetsmiljö för både lärare och elever. Vi tror på en modern kunskapsskola där varje elev syns och ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

Linus E. Ohlson (M)
Jan-Eric Berger (C)
en del av Alliansen Söderhamn
i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se