Arkiv för februari, 2013

Demokratin finns – utanför Rådhuset

lördag, februari 16th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Torsdagen den 31 januari kunde man läsa i Söderhamns-Kuriren en helsidesartikel med rubriken Demokratin är inte död. Enligt kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) mår demokratin i Söderhamn bra. ”Kanske måste vi bli duktigare på att nå ut genom andra kanaler” säger han vidare.

Sven-Erik Lindestam säger att vi politiker och tjänstemän måste bli bättre att inkludera söderhamnarna. Jag har lämnat ett flertal motioner om hur kommunen kan bli öppnare och mer transparent mot söderhamnarna. Den 28 januari var en av mina motioner uppe på kommunfullmäktige men Sven-Erik Lindestams majoritet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, röstar alltid emot en öppnare kommun och emot fler kanaler för att bjuda in medborgarna.

Jag har föreslagit att kommunen ska finnas på Facebook och Twitter. I dag så sker inte de politiska debatterna bara i kommunfullmäktige utan också ute på stan och i sociala medier. Inför skoldialogerna har man annonserat i Kuriren, SöderhamnsNytt och på kommunens hemsida. Man kanske framför allt måste tänka om när det gäller att använda sig av kommunens hemsida och sociala medier.

Fler och fler kommuner väljer att synas där det är naturligt för medborgarna att vara till exempel Facebook och Twitter. Senast ut är Ale kommun som är först i landet med öppna e-arkiv men även Nyköpings kommun har gått över till digitala handlingar. Längst har Stockholms stad kommit med öppna kommunförvaltningar och med stor enkelhet för medborgarna att kunna få insyn och öka medborgarnas deltagande.

Det finns även tankar hos vissa politiker att ta bort möjligheten för medborgarna att lämna in medborgarförslag. Detta är jag helt emot. Demokratin finns, Sven-Erik Lindestam, men utanför Rådhusets murar som du och majoriteten byggt upp!

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se