Arkiv för januari, 2013

Hallå där Linus E. Ohlson…

lördag, januari 26th, 2013

…Kommunfullmäktigeledamot i Söderhamn, vars motion om en öppnare kommun för medborgarna, Kommunfullmäktige i Söderhamn ska besluta om nu på måndag den 28 januari.

Vad handlar motionen om?

– Den handlar om att man ska öppna upp kommunförvaltningen och göra det lättare för medborgarna att kunna ta del av de olika nämndernas handlingar och lättare ta del av besluten som vi politiker fattar. Det jag föreslår är att man ska göra alla handlingar tillgängliga via kommunens hemsida.

Varför lämnade du in motion?

– Jag tycker det är en självklarhet att kommunens handlingar ska finnas tillgängliga digitalt. Har jag ett jobb som gör att jag inte hinner till Förvaltningshuset innan de stänger eller att jag inte kan ta mig dit så ska jag ändå kunna ta del av nämndernas handlingar inför deras möten. Jag ska kunna sitta hemma framför Tv:n eller datorn och följa Kommunfullmäktiges ärenden och beslutsunderlagen. Plus så värnar vi om miljön då vi spar in på papper.

Om motionen inte bifalls, vad tror du det beror på?

– Det är en bra fråga. Beslutsunderlaget säger att det blir för jobbigt att göra alla handlingar tillgängliga digitalt. Det är en dålig ursäkt. Kommunens finns till för medborgarna. Inte tvärtom. Jag tror majoriteten är rädd för insyn. Det är ju självklart att medborgarna, de som har röstat fram oss politiker, ska kunna granska våra beslut i nämnderna.

 

Du kan ladda ner och läsa Linus E. Ohlsons motion nedan (PDF-format)

Motion om digital information för medborgarna

Internet bra redskap för lärare

onsdag, januari 23rd, 2013

Söderhamns-Kuriren | I egenskap som ledamot i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden så önskar jag mina medborgares barn det allra bästa. Det tror jag att de kan få med stöd av riktigt duktiga lärare som vi har här i Söderhamn.

För att våra lärare även fortsättningsvis ska få utvecklas och ha möjlighet att inspireras så måste de få träffa svenska lärare, nordiska lärare och lärare på en internationell arena. Mycket av detta kan ske gratis via internet och digitala verktyg. Där kan de bli inspirerade, dela med sig och samverka med andra lärare.

Vad som händer när de kliver in i klassrummet med sin nya kunskap och med samarbeten både nationellt och internationellt är att det kommer våra barn till godo. Det kommer jag aldrig att förvägra dem. Därför vill jag se mer samverkan både nationellt och internationellt än tidigare för det tycker jag att våra duktiga pedagoger förtjänar och det behöver våra barn.

Statsgränsen slutar inte vid kommungränsen. Kan vi redan allt borde vi bjuda in alla att besöka oss i Söderhamn.

I dagens och morgondagens värld så är det Learning is the currency = Lärande är valutan som gäller.

Linus E. Ohlson (M)

Läs insändaren på helahälsingland.se

Motion om mer och bättre användning av Infokanalen

torsdag, januari 10th, 2013

I Söderhamns kommun så har alla som har kabel-TV tillgång till Infokanalen. Det är Söderhamn NÄRA som sköter Infokanalen och just nu går information om kommunens nya digital-TV på upprepning. Det vore bra om man kunde börja använda Infokanalen mer och bättre. Varför inte börja informera mer om kommunens verksamheter?

Ett bra exempel är ju oljesaneringen eller gällande snöskottningen i vintern. Eller varför inte visa Kommunfullmäktige i repris eller visa bilder från gamla tidens Söderhamn? Det finns många möjligheter.

Givetvis ska man fortsätta att använda www.soderhamn.se men när söderhamnarna sitter o bläddrar mellan TV-kanalerna så dyker Infokanalen upp och då är det lätt att nå ut med information.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att utreda möjligheterna att låta nämnder och förvaltningar få tillgång till Infokanalen för publicering av information och att man återkommer till Kommunfullmäktige med ett förslag till beslut
  • Att uppdra till berörd förvaltning att utreda möjligheterna att inför kommande nyårsfirande och ljuständningen göra det möjligt att sända festligheterna på Infokanalen
  • Samt att man börjar sända repriser av Kommunfullmäktige i Infokanalen på givna klockslag som man informerar om

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om mer och bättre användning av Infokanalen

Linus vill öka insynen

tisdag, januari 8th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Publicera alla kommunala handlingar på nätet. Det uppmanar moderaten Linus E Ohlson i ett förslag riktat till kommunen.

Politikern Linus E Ohlson (M) har i en motion föreslagit att Söderhamns kommun ökar invånarnas insyn i de kommunala och politiska verksamheterna.

Han vill att alla nämnder ska publicera handlingar som ligger till grund för politiska beslut på nätet samtidigt de skickas ut till politikerna själva.

– Det bör vara lättare för söderhamnarna att ta del av handlingar i frågor som vi politiker beslutar i, säger Linus E Ohlson.

I dagsläget väljer många nämnder att endast publicera dagordning och ärendelista på nätet. Handlingarna blir många gånger inte offentliga förrän samma dag som ärendena ska avgöras.

– Väljarna måste kunna ta del av handlingarna innan vi fattar våra beslut. Om de läser om det i tidningen dagen efter är det för sent för dem att reagera, säger Linus E Ohlson.

I ett tjänsteutlåtande har kommunjuristen Torbjörn Strömer rekommenderat politikerna att avslå förslaget.

Han hänvisar bland annat till att det kommer att krävas extra resurser för att granska handlingarna innan publiceringen, för att inte otillåtna personuppgifter riskerar att hamna i fel händer.

Motionen ska behandlas av politikerna i kommunstyrelsen på sammanträdet den 10 januari. Slutgiltigt besked fattas av kommunfullmäktige i slutet av månaden.

Henrik Nyblad
0270-740 27
henrik.nyblad@soderhamnskuriren.se

Läs webbartikeln på helahälsingland.se