Motion om synliggöra förtroendevalda i nämnderna

Söderhamns kommuns hemsida, www.soderhamn.se, är den viktigaste källan för information om kommunens och nämndernas verksamheter.

På vissa nämnders presentationer, både på kommunens intranät och externa hemsida, så presenteras vilka ledamöter som sitter i varje nämnd med namn och e-postadress. Ordförande presenteras också med en bild.

Det är viktigt att medborgarna, men även kommunens medarbetare, får ett ansikte på varje politiker då det inte alltid är samma person som sitter i Kommunfullmäktige.

I kommuner runt om i landet har man redan detta t.ex. Stockholms Stad, Sundsvall m.fl.

Jag förslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörda förvaltningar att ta kort på varje nämndsledamot och lägga upp på nämndernas egna hemsidor, både internt och externt
  • Samt att Söderhamns kommun uppmuntrar dem kommunala bolagen att gör samma sak när det gäller styrelserna i bolagen

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om synliggöra förtroendevalda i nämnderna

Kommentera