Arkiv för oktober, 2012

Alla elever måste bli sedda

fredag, oktober 19th, 2012

Söderhamns-Kuriren | Kunskap, trygghet och rättvisa – det är så den svenska skolan ska beskrivas. Men i stället har skolan försämrats genom passiv skolpolitik och successivt sänkta krav. Det har skett över lång tid, speciellt i Söderhamn, och nu ändrar vi på det.

Nyligen infördes en ny skollag, en satsning på läsa–skriva–räkna, allmän förskola är nu från tre års ålder och gymnasieskolan har delats upp i en studieförberedande och en yrkesförberedande. Ingen elev ska gå osedd genom skolan och därför får betygssystemet fler steg, nationella prov ges tidigare och betyg införs från årskurs 6.

Men det räcker inte, alla skolor i Sverige ska hålla högsta klass. Därför arbetar vi nu fram idéer för framtiden. Vi funderar över obligatorisk förskola från sex års ålder och att styra om skolan så att stöd kan sättas in så tidigt som möjligt. Vi nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet.

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Barn- och Utbildningsnämnden