Arkiv för september, 2012

3 segrar och medborgardialog

söndag, september 30th, 2012

I onsdag så var det dags för Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde. Vi fick rapport om läget på Bergviksskolan och jag tänker inte kommenterara vidare på den punkten då det är sekretess.

Jag hänvisar till mitt uttalande på Twitter:
Nämnden o skolledningen tar sista tidens händelser på Bergviksskolan på största allvar. Vi följer skollagen och står bakom rektorn.

På dagordningen så fanns det 3 saker som har koppling till mig

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Alla 3 ärenden bifölls, eller ja, ärende 8 godkänndes och lades till handlingarna men IT-bokslutet är ett resultat av min motion.

Mitt förslag om gemensam mall för skolbudgetar bifölls och nu blir det lättare att kunna jämföra skolorna i Söderhamn t.ex. hur mycket man lägger på kompetensutbildning, läromedel mm.

IT-bokslutet har jag lämnat in som motion som bifölls och nu fick vi första delårsrapporten. Tack vare IT-bokslutet har vi fått en bra översikt på BUN-förvaltningens IT-kostnader och hur många datorer vi har ute i verksamheten. IT-chefen tyckte att det var bra med IT-bokslut. Vi hade tydligen fler datorer än vad vi trodde. Jag följer detta med stort intresse!

Ärende 9 handlade om min motion om att se över våra energikostnader. Det började med att jag gick förbi skolor och Förvaltningshuset och såg alla datorer som stod på, på lov och helger. Detta drar mycket energi och blir en dyr kostnad för förvaltningen.

Mitt förslag var att vi ska installera program som automatiskt stänger av datorn vid ett visst klockslag och behöver man använda den så startar man upp den manuellt. Detta för att inte alla datorer ska stå på, även i rum som man inte använder.

Skulle man fixa detta så skulle man spara in 43 000kr på bara 50 datorer. Nu upptäckte ju IT-chefen att vi hade fler datorer så kan bli mer.

Motionen bifölls och nämnden föreslår att Kommunstyrelsen sa föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen.

3 små segrar för mig i nämnden!

 

På kvällen var det dags för första medborgardialogen om Framtidens skolorganisation ute i Vågbro. Det kom ungefär 20-25 personer, någon lärare men mest föräldrar.

Detta är första gången som nämnden har dessa (under min tid) så ska bli intressant att få höra vad medborgarna har att säga om skolan.

Viktiga frågor som kom upp var storleken på klasserna, obehöriga lärare och skolmiljön. Frågan kom också om nämnden har ställt några skolor mot varandra t.ex. Vågbro mot Stenberga. BUN-nämnden har inte ställt olika skolor mot varandra. Vi har en öppen diskussion och har skoldialoger för att få input.

Vi kommer vara tvungen att fatta ett svårt beslut om vilken skola som ska läggas ner men det är inget som är bestämt ännu.

När man lyssnade på föräldrarna ute i Vågbro så kunde de tänka sig att låta eleverna i åk 7-9 åka in till stan men de ville gärna behålla de yngre eleverna upp till åk 6 kvar ute på ”småskolorna”.

En bra kväll med bra diskussioner, även om föräldrarna nog ville ha mer svar än bara att sitta och prata på om hur de vill att skolan ska se ut.

Det är 3 medborgardialoger kvar och efter det börjar det svåra arbetet med att gå igenom alla skolor.

Nej till sociala medier och större tillgänglighet

söndag, september 30th, 2012

I måndags så var det dags för Kommunfullmäktige i Söderhamn och min motion om digital demokrati i Söderhamns kommun skulle debatteras. Jag gick upp och föredrog om varför det var viktigt att motionen skulle bifallas och jag fick med mig Alliansen på min motion men majoriteten, S, V och MP, fick jag inte med mig (hade inte räknat med det heller).

Ni kan se hela debatten på länken och klicka på ärende 9 sen i listan så kommer ni dit direkt.

Det roliga i det hela är att MP har jämnt pratat om fördelar med Internet och varit för öppenhet så jag trodde lite på dem men Socialdemokraternas piska ven för mycket kanske.

Det finns kommuner i Sverige som är mindre än Söderhamn som finns i sociala medier och har upptäckt fördelarna med sociala medier.

Jag lyfte fram en tung fördel i debatten, man når snabbt ut till medborgarna. Vi hade oljeutsläppet och bakterier i vårt dricksvatten förra året. Hade kommunen haft ett konto på Facebook eller Twitter och medborgarna följde dem så kunde man snabbt nu ut till medborgarna, speciellt dem unga och unga vuxna.

Jag tror det hela handlar om att man inte vill släppa på informationen och det har jag märkt sen första dagen som förtroendevald. Men jag tror även det handlar om att majoriteten inte vill vara tillgänglig för medborgarna i Söderhamn.

Det är ju trotts allt lättare att låta bli att svara på ett mail än att bli offentligt utskälld på Facebook eller Twitter.

Jag och Alliansen tror på ett öppnare samhälle och förstår vikten av sociala medier som en naturlig arena att möta medborgarna.

Inför kvällens Kommunfullmäktige

måndag, september 24th, 2012

Ikväll kl 18:00 är det dags för Kommunfullmäktige i Söderhamn. Du kan följa sammanträdet via www.soderhamn.se/webbfullmaktige eller på plats i Rådhuset. Här hittar du föredragningslistan för kvällen. Tyvärr så lägger kommunen inte upp handlingarna konstigt nog.

Nedan ser du dagordningen för kvällen.

1. Val av justerare
2. Årstidens Söderhamnare
3. Interpellation om fotolegitimation inom hemtjänsten
4. Interpellation om hemlösa i Söderhamn
5. Interpellation angående barn och utbildningsnämndens kostnadsersättning
6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS hos omvårdnadsnämnden – 2012
7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen hos omvårdnadsnämnden – 2012
8. Internationell policy
9. Motion om digital demokrati i Söderhamns kommun
10. Motion om Social Investeringsfond
11. Motion om omklädningsrum vid våra insjöbad
12. Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2011
13. Motion om rökning och ungdomar
14. Fyllnadsval
15. Nyinkomna motioner och medborgarförslag

Ärende 9 är min motion om hur Söderhamn ska våga ta steget ut i den digitala världen på Facebook och Twitter.

Det är konstigt hur fler och fler kommuner, många mindre än Söderhamn, har tagit steget att finnas i sociala medier men Söderhamn insisterar att vara kvar i dåtiden.

Förslaget är att avslå min motion och nedan kan du läsa tjänstemannens(kvinnans) tjänsteutlåtande.

Dnr KS/2012/0049

Linus E. Ohlson (M) har inkommit med en motion om att Söderhamns kommun ska skapa ett konto på Facebook/Twitter för att öka den digitala spridningen av information kring kommunfullmäktiges sammanträden.

Information- och marknadsenhetens yttrande
Information- och marknadsenheten informerar om fastställda beslut från Kommunfullmäktige främst genom pressmeddelanden eller via kommunens webbplats. Informationen ska så långt det är möjligt framställas neutral och oberoende.

Webbsändingen finns tillgänglig där allmänheten kan följa hela debatten. De politiker som vill kommentera ärenden i fullmäktige måste begära ordet och framföra sina åsikter inför hela församlingen och åhörare. På ett Facebook-/Twitterkonto är det fritt att kommentera ärenden/händelser och varje deltagare har möjlighet att framföra sina åsikter. En parallell debatt kan komma att uppstå som inte blir tillgänglig för allmänheten.

Information- och marknadsenheten föreslår att det är upp till varje parti att skapa ett Facebook-/Twitterkonto för att kommentera kommunfullmäktige eller den politiska debatten.

Flera förvaltningar, som har verksamheterna där man anser att Facebook är en lämplig informationskanal för informationsspridning, har redan fungerade sidor på Facebook och Twitter. Information- och marknadsenheten har inte för avsikt att i dagsläget skapa en allmän Facebook-sida eller Twitterkonto utan hänvisar till verksamheternas sidor.

Information- och marknadsenheten förordar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Vi får se om politikerna i Kommunfullmäktige förstår vad jag menar när jag står i talarstolen och tänker till och röstar ja till min motion.

Jag är redo!

Enkel fråga om rätt information om förtroendevalda

torsdag, september 20th, 2012

Enkel fråga

Ordförande för Kommunstyrelsen

Rätt information om förtroendevalda

Söderhamns kommuns hemsida, www.soderhamn.se, är den viktigaste källan att hämta information om kommunens och nämndernas verksamheter. Därför är det viktigt att kommunens hemsida är uppdaterad med aktuell information.

På vissa nämnders presentationer, både på den interna och externa hemsidan, så finns förtroendevalda som har lämnat sina uppdrag kvar med namn och e-postadress. Medborgarna måste kunna lita på att kommunens hemsida har aktuell information.

En annan viktig sak är att lyfta fram förtroendevaldas e-postadresser. Man kan lätt missa att man ska klicka på namnen för att få fram e-postadressen. Detta kan enkelt lösas genom att man skriver ut e-postadresserna under eller bredvid namnen på de förtroendevalda.

Mina frågor till ordförande för Kommunstyrelsen är

Vilka åtgärder tänker ordförande vidta för att åtgärda dessa fel?

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner enkla frågan i PDF-format nedan

Enkel fråga om Rätt information om förtroendevalda

Inför Barn- och Utbildningsnämnden 26/9

onsdag, september 19th, 2012

Nu på onsdag den 26/9 är det dags för Barn- och Utbildningsnämnden igen. Du kan läsa ladda ner föredragningslistan och handlingarna här.

Det är fyra punkter som har koppling till mig:

7. Redovisning av gemensam mall för skolbudgetar
8. IT-bokslut
9. Yttrande över motion om energieffektivisering

Och sen införandet av rättningsproffs under punkten Övriga frågor.

Ärende 7
Handlar om en fråga jag ställe för ett tag sen om skolornas budgetar. Jag försöker få fram om en jämförelse mellan skolorna i Söderhamn för att se hur mycket man satsar på kompetensutveckling och IT-läromedel men det gick inte att få fram då varje skola redovisar budgeterna lite olika på skolorna. Så nu är förslaget att man ska införa en mall för skolbudgeterna i kommunen så man i framtiden kan ta fram o göra jämförelser.

Ärende 8
Handlar om min motion om IT-bokslut för att hålla koll på våra IT-kostnader i Barn- och Utbildningsnämnden. Nu får vi den första delbokslutet och jag har lite frågetecken. Bl.a. om att vi har IT-avtal men vi har ändå gamla (över 4år) datorer kvar i grundskolan. Det är viktigt att vi byter ut datorerna via vårt avtal och ger elevernas tidsmässiga verktyg så de kan få den bästa starten i livet och förbereda eleverna inför morgondagens arbetsmarknad.

Ärende 9
Är om min motion som gäller energieffektivisering inom Barn- och Utbildningsförvaltningen till att börja med. Läs motionen här. Den handlar om hur vi ska minska förvaltningens elförbrukning genom att datorerna inom förvaltningen ska automatiskt stängas av vid slutet av dagen.

Tycker det är roligt att förslaget är att bifalla motionen min. Vi har så roliga meningar när vi ska bifalla motioner och ibland är de ännu längre:

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.”

 

Det är totalt 17 punkter som ska upp på onsdagens sammanträde bl.a. incidenten på Bergviksskolan och delårsrapporten.

Mötet är öppet för allmänheten. Vi börjar kl 09:00 i Rådhuset, Kommunfullmäktigesalen.

Varmt välkommen!