Arkiv för mars, 2012

Söderhamn ska ha bästa skolan!

torsdag, mars 22nd, 2012

Skolan är det viktigaste för att kunna få ett jobb. Vi har ett ansvar att förbereda eleverna för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Samtidigt måste vi politiker ge lärarna verktyg att utbilda och genomföra målen.

Som det är nu så sker det avstämningar med betygen i slutet av varje termin. Är det rimligt att eleven ska behöva vänta till slutet av terminen för att se hur den ligger till eller få reda på utvecklingssamtalet som är en gång per termin?

Jag vill se en bättre uppföljning av eleverna, en form av klasskonferens. När en klass har haft ett prov så vill jag att det förs in i en databas som eleven kan ta del av och se hur eleven ligger till just nu.

Att skapa en renodlad skolportal där lärare och rektorer kan följa upp verksamhets- och kunskapsmålen konstant, varje dag om man vill, i stället för att vänta till terminens slut är en viktig grund för att höja skolan. Tänk om rektorn som ansvarar för skolan kan logga in på morgonen och se visuella diagram över hur det ser ut på skolan, och om det ser ut som man ligger lite dåligt till så kan rektorn snabbt träffa lärarna och försöka lösa problemet där och då.

En annan sak för att hjälpa eleverna att nå sina kunskapsmål är kontakten med hemmet. Jag vill införa att vi i Söderhamn skickar ut ett sms eller e-post till vårdnadshavarna när deras barn inte är i skolan. Detta sker samtidigt som läraren tar närvaron i skolan. Dessa lösningar har många andra skolor använt och har fått ner skolket och ökat närvaron i skolan. Just nu skickar vi hem närvarostatistik via brev.

En annan viktig sak i skolan är just att förbereda eleverna för arbetslivet och det ska vi göra på bästa sätt, via program med allmänna öppna standarder. Lärare och elever har ofta problem med att man inte kan öppna filer man har gjort i skolan eller hemma på grund av olika program och standarder. Lärare har problem med program på de datorer som finns i skolan och detta tar tid från deras undervisning.

Det viktigaste för mig är att inför en skolplattform där lärare kommer åt sina program och sin information, eleverna kommer åt sitt, föräldrarna kan ta del av skolgången och rektorerna kan få en överblick om hur det går för eleverna just nu och inte i slutet av terminen.

Söderhamns medborgare har rätt att kräva att vi ska vara Sveriges bästa skol- och IT-kommun!

Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden

Motion om energieffektivisering

onsdag, mars 21st, 2012

När jag går förbi skolor, förskolor eller för den delen Förvaltningshuset på kvällar så ser man ofta genom fönstret att datorerna och bildskärmarna står fortfarande på.

Söderhamn vill ju vara en miljömedveten och grön kommun och vi ska spara energi vilket också minskar energikostnaderna för kommunen.

En enkel lösning på detta problem är att införa automatisk/tidsbestämd avstängning av datorerna och bildskärmarna vid slutet på arbetsdagen. Man påminner personalen att man spar allt arbete man håller på med innan man går hem och finns det någon dator och bildskärm igång vid t.ex. kl. 18 så stängs den automatiskt av.

Detta kan spara mycket pengar åt kommunen, speciellt under de längre loven.

Detta kan också skapa ett tankemönster hos personalen där man bara startar upp dem datorer man använder istället för att man ska t.ex. ha dator igång i alla rum som man kanske inte ens använder.

Jag förslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att Införa nödvändiga åtgärder för att få automatisk/tidsbestämd avstängning av datorer inom Barn- och Utbildningsförvaltningen och dess verksamheter fram till årsskiftet 2012/2013
  • Att Om man ser minskning av energiförbrukningen fram till årsskiftet 2012/2013 ska man införa samma åtgärder i dem övriga förvaltningarna och dess verksamheter

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om energieffektivisering

Interpellation om service och information åt söderhamnarna

måndag, mars 19th, 2012

Interpellation

Ordförande för Söderhamn NÄRA

Service och information åt söderhamnarna

Förra året gick Söderhamn NÄRA över till nya TV-leverantörer för att öka valfriheten och utbudet för sina kunder i Söderhamn. Detta teknikskifte var inte helt smärtfritt. Det förekom störningar och problem under större delen av december och för kunderna orsakade detta svart bild eller störningar så man inte kunde se på TV-program.

I efterhand har Söderhamn NÄRA kompenserat sina kunder (i alla fall inom Faxeholmen) och gav tillbaka halva kabel-TV-avgiften. Som konsument ska du inte betala avgiften för en tjänst som inte fungerar så man borde ha valt att tagit bort kabel-TV-avgiften tills tjänsten fungerar felfritt.

Nu har Söderhamn NÄRA gått ut med ny information om att ”Tillsammans med våra leverantörer har vi upptäckt att den CA modul som sålts visat sig ha kompabilitetsproblem med vissa TV-apparater. Vi har under en period testat en ny CA modul av ett nytt märke och kommit till slutsatsen att den fungerar mot betydligt flera modeller av TV.”

Vidare står det också ”Tyvärr är den nya modulen 100 kr dyrare än den som sålts tidigare och den merkostnaden drabbar dig som kund vid ett eventuellt byte. Söderhamn NÄRA kan dessvärre aldrig garantera full funktionalitet med CA modul. Detta eftersom det finns så många olika TV apparater.”

Varför hade man inte testat ut utrustningen man rekommenderade sina kunder att köpa mer, innan man gav kunderna informationen om CA-modulen? Om Söderhamn NÄRAs kunder ska kunna se på TV utan störningar måste det ju lägga ut ännu mer pengar på en ny CA-modul. Hade det inte varit bättre att lägga ut en lista på vilka TV-apparater den rekommenderade CA-modulen fungerat med?

Lördagen den 10:e mars var det problem med vissa kanaler bl.a. TV3 och TV4. När man ringde fick man till svar ”Du får vänta till måndagen innan vi kan fixa det. Ingen reparatör jobbar helger.”

Ingen information lades upp på Söderhamn NÄRAs hemsida. Varför har man ingen flik eller nyhetsflöde som heter t.ex. ”Aktuella driftstörningar”? Det ligger ju i bolagets intresse att ha nöjda kunder.

Mina frågor till ordförande för Söderhamn NÄRA är

Varför har man inte gjort mer tester innan man gjorde teknikskiftet?

Kommer Söderhamn NÄRA blir bättre på informera sina kunder om driftstörningar i framtiden?

 

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner interpellationen i PDF-format nedan

Interpellation om Service och information åt söderhamnarna

Osolidarisk förtur till feriejobb

fredag, mars 9th, 2012

Onsdagen den 29/2 beslöt majoriteten i barn- och utbildningsnämnden att man ska ge vissa ungdomar förtur till sommarjobb inom kommunen.

Att komma med ett förslag om att premiera vissa ungdomar är uppåt väggarna. Detta om något skapar väl orättvisor bland Söderhamns ungdomar. Jag hade för mig att Socialdemokraterna stod för solidaritet och rättvisa men tydligen har jag hört fel.

Jag var först ut att rösta ner detta förslag på BUN:s möte i januari då detta är en dålig idé.

Ordföranden säger att detta ska motivera eleverna som väljer att praktisera inom kommunen men tyvärr så används ofta kommunen som en slasktratt för de elever som inte lyckas hitta en egen praktikplats. Ska den elev som lyckas hitta en egen praktikplats bestraffas och inte få lika stor chans till ett sommarjobb?

Ordförande säger att det är svårt att locka folk att jobba inom skola, vård och omsorg. Jag har lyft fram flera gånger att vi måste börja göra reklam för oss som en attraktiv arbetsgivare och där har omvårdnadsnämnden förstått. Nu måste hela kommunen börja tänka till.

Jag tar ansvar för ungdomarna i Söderhamn och alla ska ha lika chans att få ett sommarjobb.

Linus E. Ohlson (M)
Barn- och Utbildningsnämnden

Skolforum ska ge politikerkontakt

fredag, mars 2nd, 2012

Söderhamns Kuriren | Det är för stort avstånd mellan skolpolitikerna och lärarna. Det tycker Linus E. Ohlson (M) som därför föreslår att ett skolforum införs.
– Då skulle vi kunna träffas en gång per läsår och diskutera verksamheten tillsammans, säger han.

Moderaternas Linus E. Ohlson vill att Söderhamns kommun ska arrangera ett årligt skolforum, där alla kommunala skolors anställda får träffa och diskutera verksamheten med de beslutande politikerna.

Tanken är att minska avståndet mellan parterna och få en ökad förståelse.
– Jag har flera gånger frågats ut av lärare varför politikerna inte besöker skolorna oftare. Genom att ordna en träff per läsår kan vi lära oss av varandra och förkovra oss i verksamheten, säger Linus E. Ohlson, som är ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Förslaget kommer att behandlas nästa nämndsammanträde, den 21 mars.

Henrik Nyblad
0270-74027
henrik.nyblad@soderhamnskuriren.se