Arkiv för februari, 2012

(M) vill digitalisera demokratin

onsdag, februari 29th, 2012

Söderhamns Kuriren | En digital kommun är bra för demokratin, tror Linus E. Ohlson. Till exempel måste kommunen bli bättre på att lägga ut dagordningar och handlingar till nämndernas sammanträden på webben.

Det händer att de publiceras samma dag som mötet hålls eller till och med efteråt.
– Så ska det inte vara. De borde läggas ut samtidigt som vi politiker får dem, alltså en vecka innan, säger Linus E. Ohlson (M).

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Motion om digital effektivisering av demokratin

fredag, februari 24th, 2012

Idag är den senaste flugan att man ska införskaffa iPad eller andra surfplattor till politiker och tjänstemän. Då det gäller skattepengar måste man se till effektiviseringen och för- och nackdelar.

En läsplatta kan vara ett snabbt och enkelt sätt att ta del av handlingar elektroniskt men väger fördelarna upp nackdelarna?

Surfplattor är begränsade i funktioner gentemot en laptop. Oftast är iPad eller andra surfplattor dyrare än en laptop som har fler funktioner än surfplattorna.

Oftast om man ska sätta sig och skriva längre dokument eller mail så brukar man byta till en laptop då den är kopplad till nätverkets hårddiskar, skrivare mm.

Därför ligger det i medborgarnas intresse att politikerna och tjänstemännen är effektiva och tar ansvar för skattepengarna.

Jag förslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att Utse en parlamentarisk grupp från Kommunfullmäktige som ska testa minst 3 olika lösningar på digitala handlingar

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om digital effektivisering av demokratin

Motion om digital information för medborgarna

fredag, februari 24th, 2012

Idag så annonserar kommunen i lokaltidningarna och på kommunens hemsida men det är inte alla nämnder som annonserar inför sina sammanträden.

Det finns olika vikt på nämnderna såsom t.ex. Barn- och Utbildningsnämnden påverkar medborgarna varje dag medan Socialnämnden berör några få.

Vi som är folkvalda svarar inför medborgarna och därför är det viktigt att kommunen och nämnderna har en transparant verksamsamhet vilket underlättar för medborgarna att kunna granska sina folkvalda.

Därför är det viktigt att medborgarna inför ett sammanträde kan ta del av dagordningen och handlingarna.

Jag förslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att Alla nämnder ska publicera sin dagordning samtidigt som handlingarna till nämndsledamöterna skickas ut
  • Att Alla nämnder ska publicera sina handlingar i samband med annonseringen inför nämndens sammanträde på kommunens hemsida
  • Att De nämnder som berörs av sekretess ska i den mån de kan, publicera sina nämndshandlingar t.ex. budget, bokslut mm.

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om digital information för medborgarna

Jobben är viktigast

onsdag, februari 1st, 2012

Moderaternas ansvarsfulla politik ger fler jobb och gör välfärden bättre. Socialdemokraternas politik hotar att göra 20 000 människor arbetslösa.

Socialdemokraternas politik skulle slå hårt mot dem som ännu inte fått sitt första jobb. S vill dubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det leder till att färre vill anställa ungdomar. Vid årsskiftet sänkte alliansen restaurangmomsen. Nu vill S höja den igen vilket slår hårt mot en bransch där många unga får jobb. Sammantaget innebär det att fler än 20 000 jobb hotas.

Jobben är viktigast för oss. Det ska alltid löna sig att arbeta och alla jobb behövs. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot